Immediate Life Support – ILS

Het uitvoeren van een reanimatie is een teamprestatie. In deze eendaagse cursus staat jouw rol als ambulancechauffeur of verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg als lid van een reanimatieteam centraal.

Het uitvoeren van een reanimatie is een teamprestatie. In deze eendaagse cursus staat jouw rol als ambulancechauffeur of verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg als lid van een reanimatieteam centraal.

Resultaat

In de cursus Immediate Life Support (ILS) leer je om medische problemen beter te begrijpen en tijdig de juiste beslissingen te nemen. Na afloop van deze cursus kan je vol zelfvertrouwen participeren als lid van een reanimatieteam. Je weet hoe je in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen kan opstarten in afwachting van het ALS-team.

Toelatingseis

Sinds 1 januari 2018 verwacht de NRR/ERC dat je BLS-vaardig bent.

Opzet en inhoud

Deze cursus richt zich op de extra- en/of intramurale opvang en behandeling van volwassen reanimatiepatiënten.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Luchtwegmanagement;
  • Hartritmeherkenning;
  • ABCDE-methodiek;
  • Uitvoering hartmassage;
  • Defibrillatie en pacing;


Afronding

Er vindt geen eindassessment plaats. Gedurende de cursus is er een continue assessment.

Certificering

Na het succesvol afronden van de Immediate Life Support cursus ontvang je een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC). Check voor actuele informatie over certificering de website van de NRR.