Geriatric Education for Emergency Medical Services (GEMS) BLS

Resultaat

De toegevoegde waarde van de GEMS zit in het bieden van een ander perspectief op de benadering en behandeling van oudere patiënten. Dit houdt in dat je bij ouderen niet uitsluitend op een enkele aandoening focust maar oog hebt voor de ‘totale’ patiënt. Je bent in staat om specifiek op ouderen gerichte zorg te verlenen.

Opzet en inhoud

De GEMS biedt uitgebreide kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot het verlenen van zorg aan ouderen. De inhoud van de GEMS is zeer recent aangepast op de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg voor ouderen.

Deze cursus bestaat uit een innovatief, interactief programma waarin presentaties, filmfragmenten en vaardigheids- en scenariotrainingen elkaar afwisselen. Het boeiende programma, de speciaal voor GEMS opgeleide instructeurs en de praktijkgerichte simulatieruimten en -apparatuur staan garant voor een groot rendement van de cursus en maken de vertaling naar je praktijk bijna moeiteloos mogelijk.

De volgende thema’s komen in het afwisselende programma aan bod:

  • Verandering door veroudering;
  • Communicatie met ouderen en hun zorgverleners;
  • Trauma, bewegingsapparaat en vallen;
  • Levenseinde;
  • Verwaarlozing en mishandeling van ouderen.

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een theoretisch examen, waarna afgifte van een officieel erkend GEMS (BLS)-certificaat van de NAEMT volgt bij een voldoende score. Dit certificaat is vier jaar geldig.

 

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de GEMS: