Geriatric Education for Emergency Medical Services (GEMS) ALS

Resultaat

Als ambulanceverpleegkundige vervul je een belangrijke rol in de beoordeling van de acute klachten van een geriatrische zorgvrager. Kenmerkend voor deze groep is dat de presentatie van de klachten vaak atypisch zijn. Daarnaast is het stellen van een enkelvoudige diagnose bij deze groep ouderen ingewikkeld omdat er vaak meerdere klachten zijn. Daarom is het cruciaal dat jij je als hulpverlener niet alleen focust op een enkele aandoening maar naar de ‘hele’ patiënt kijkt.

Opzet en inhoud

De GEMS biedt diepgaande kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het verlenen van acute hulp aan ouderen. De inhoud van de GEMS is zeer recent aangepast op de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg voor ouderen.

Deze cursus bestaat uit een innovatief, interactief programma waarin presentaties, filmfragmenten en vaardigheids- en scenariotrainingen elkaar afwisselen. Het programma, de speciaal voor GEMS opgeleide instructeurs en de waarheidsgetrouwe simulatieruimten en -apparatuur staan garant voor een hoge mate van borging van de lesstof en vaardigheden.

Je bent twee dagen intensief aan het werk om op basis van nieuwe kennis en inzichten vol vertrouwen het maximale te kunnen betekenen voor de oudere patiënt en zijn of haar omgeving.

Onder andere de volgende thema’s komen tijdens de cursus aan de orde:

  • Verandering door veroudering
  • Communicatie met ouderen en hun zorgverleners
  • Farmacologie en toxicologie
  • Cardiovasculaire en neurologische problematiek
  • Verwaarlozing en mishandeling van ouderen
  • Trauma, bewegingsapparaat en vallen
  • Interne aandoeningen
  • Acute respiratoire aandoeningen

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een theoretisch examen, waarna afgifte van een officieel erkend GEMS-certificaat van de NAEMT volgt bij een voldoende score. Dit certificaat is vier jaar geldig.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de GEMS: