Fracturen en luxaties

Je komt ze regelmatig tegen tijdens de uitvoering van je werk; botbreuken en luxaties. Maar bied je altijd de juiste behandeling? Ben je voldoende op de hoogte van oorzaken en gevolgen van het wel of niet behandelen van fracturen en luxaties? Deze praktische training frist je kennis ten aanzien van dit thema weer even op.

Resultaat

In deze expert-class wordt een overzicht van verschillende soorten fracturen en luxaties gegeven. Je krijgt inzicht in de oorzaken en gevolgen en welke behandeling voor welke fractuur of luxatie de best passende is.

Opzet

In de expert-class fracturen en luxaties wisselen theorie en praktijk zich voortdurend af. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die al aanwezig is bij de deelnemers. De expert-class biedt een herhaling maar zeker ook verdieping van je expertise over de anatomie, fysiologie en behandelingen van diverse soorten fracturen en luxaties.

Tijdens deze interactieve training komen onder andere aan de orde:

  • Type fracturen en luxaties
  • Ongevalmechanisme
  • Fracturen/luxaties bovenste extremiteiten
  • Fracturen/luxaties onderste extremiteiten
  • Bekken- en wervelkolomfracturen
  • Onderzoek en behandeling

Gedurende de expert-class wordt er gebruik gemaakt van diverse illustraties, filmpjes en praktijksituaties om de theorie te ondersteunen.

Afronding

Deze expert-class wordt niet afgerond met een toets. Wel wordt er aan het einde van de dag op een interactieve manier gekeken of je de inhoud van de expert-class beheerst. Je ontvangt een bewijs van deelname van de academie voor ambulancezorg.