De dood of de gladiolen

Op de meldkamer ambulancezorg komen we in aanraking met allerlei situaties omtrent leven en dood. We begeleiden melders tijdens de geboorte van nieuw leven, alarmeren lifeliners, sturen micu/picu/nicu eenheden aan, regelen aanvragen omtrent het plaatsen van een naald ten behoeve van euthanasie. We nemen beslissingen bij meldingen omtrent overlijden; wel of geen forensisch onderzoek, inzet politie bij verdenking onnatuurlijke dood. We starten wel of niet het reanimatieprotocol of gaan in gesprek over levenswensen.

Resultaat

De juridische kant van de vragen rondom levenseinde is besproken, evenals de opties die de centralist heeft bij een melding ‘lijkvinding’. Je krijgt inzicht in de verantwoordelijkheden van de GGD waarin de meldkamer ook een rol speelt en je kent de belangen van alle betrokkenen. Je weet wanneer/hoe je het mobiel medisch team (MMT) inzet, afmeldt en te woord staat, met een goede samenwerking als uitgangspunt. De levensreddende instructies ten aanzien van reanimaties hebben we met elkaar vergeleken, de adviezen zijn helder voor de melder. Je hebt de belangrijkste onderwerpen omtrent de risico’s bij zwangerschap en geboorte weer opgefrist.

Opzet en inhoud

In deze training wordt aandacht besteed aan de samenwerking met de ketenpartners MMT en GGD rondom kwesties die te maken hebben met leven en dood. Hoe maken we gebruik van elkaars expertise in dergelijke situaties? Wat zijn de do’s en don’ts? We gaan in gesprek met gastdocenten van het MMT én GGD. We besteden aandacht aan de instructies die we geven bij een reanimatie, waarbij we kijken hoe we dat doen en hoe we de keten van overleven een kickstart geven. Daarnaast leren we op interactieve wijze over de uitdagingen rondom meldingen met betrekking tot zwangerschap en geboorte. De MICU en NICU zijn indien mogelijk aanwezig voor een korte toelichting op hun inventaris en hun inzetten.

Je vergroot het resultaat en de opbrengst van deze training, als je een aantal praktijksituaties meeneemt die betrekking hebben op de dilemma’s waar je voor kunt komen te staan. Voorafgaand aan de training doorloop je een digitale module over het MMT.

Afronding

Na het volgen van deze training ontvang je een bewijs van deelname.