Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)

Incidenten met chemische, biologische, radioactieve of nucleaire (CBRN) stoffen verdienen speciale aandacht en zorg doordat naast slachtoffers mogelijk ook hulpverleners en anderen worden blootgesteld aan de vrijgekomen stof. Zolang een gevaarlijke stof aanwezig is, kan de stof inwerken op het lichaam. Hierdoor verergert het (chemische) letsel en is het belangrijk dat hulpverleners zich beschermen.

Resultaat

Deze unieke tweedaagse training op het prachtige nieuwe CBRN-oefencentrum van Defensie draagt bij aan bewustwording, begrip en inzicht rondom incidenten waarbij chemische, biologische, radioactieve of nucleaire stoffen betrokken zijn. Na het volgen van de training beschik je over praktische vaardigheden op het gebied van het herkennen van een CBRN-incident, specifieke symptomen en een mogelijke behandeling.

Opzet

Leren door te ervaren staat in deze training centraal. Er is een actief en praktijkgericht programma ontwikkeld waarin je ervaart welk effect incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen hebben. Hierdoor krijg je inzicht in wat jouw rol en toegevoegde waarde als ambulancehulpverlener is tijdens dit type incidenten. Daarnaast komen multidisciplinaire samenwerking, taken en verantwoordelijkheden aan de orde. Ook is er tijdens de training veel aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen en aan- en uitkleedprocedures.

In samenwerking met het CBRN Centrum van het Ministerie van Defensie en Ambulance Amsterdam is een bijzondere training ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van de indrukwekkende en praktijkrealistische trainingsfaciliteiten van het Nationaal Training Centrum CBRN in Vught (NTC).

Afronding

Aan het einde van de training ontvang je een bewijs van deelname.

Zie ook een artikel over deze cursus!