Bewust beoordelen

Beoordelen is een belangrijk maar ook een heel lastig onderdeel in het begeleiden van lerenden. Wil je de (aankomend) beroepsbeoefenaar bewuster en beter kunnen beoordelen? Bijvoorbeeld op het gebied van het functioneren en de voortgang van het leerproces? Dan is deze training iets voor jou!

Resultaat

Je bent je bewust van de valkuilen waarin je terecht kunt komen als beoordelaar. Daardoor ben je in staat om het functioneren van een lerende objectiever en completer te beoordelen. Je kunt deze beoordeling in een gesprek op een gestructureerde wijze onderbouwen en toelichten.

Voorkennis

Deze training is met name geschikt voor (ervaren) praktijkbegeleiders die al een cursus Praktijkbegeleiding of vergelijkbaar hebben gevolgd.

Opzet en inhoud

Deze interactieve training richt zich op het beoordelen van competenties. Er wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:

 • Vormen van beoordelen
  • Formatief
  • Summatief
 • Objectief beoordelen
  • Valide en betrouwbaar meten
  • Beoordelaarsvalkuilen
 • Beoordelingsmethoden en –technieken
  • WACKER
  • VRAAK-criteria
 • Beoordelingsinstrumenten
 • Rapporteren en communiceren over beoordelingen
  • Beoordelen van opdrachten
  • Feedback en feedforward
  • Verslaglegging

Tijdens de training wissel je kennis en ervaring uit met je medecursisten. Daarnaast krijg je volop tips en tools aangereikt om je eigen beoordelingsvermogen en de verslaglegging van de beoordelingen verder te ontwikkelen.

Afronding

De training ‘Bewust beoordelen’ duurt 1 dag. Aan het einde van de dag ontvang je een bewijs van deelname.