Advanced Medical Life Support (AMLS)

Resultaat

Je kunt door klinisch te redeneren frequent en minder frequent voorkomende ‘interne’ ziektebeelden op een gedegen wijze beoordelen en behandelen. Je benadert zieke patiënten met meer vertrouwen en krijgt meer inzicht in de symptomen van diverse ziektebeelden.

Opzet

De AMLS is een tweedaagse cursus die bestaat uit verschillende lesonderdelen, zoals presentaties en scenariotrainingen. In deze dagen wordt er aandacht besteed aan onder andere: thoracale klachten, buikklachten, respiratoire aandoeningen, neurologische aandoeningen, infectieziekten en toxicologie.

In de cursus wordt gewerkt volgens de ‘AMLS Assessment Pathway’.

  • Eerst wordt een indruk van de situatie verkregen; dreigt er bijvoorbeeld gevaar voor de patiënt of hulpverleners?
  • Vervolgens wordt een eerste indruk van de patiënt verkregen: wat is de hoofdklacht? dreigt er levensgevaar? is de patiënt ‘ziek’ of niet?
  • Daarna worden de vitale functies volgens de ABCDE-methode beoordeeld en indien nodig gecorrigeerd. Hierbij is van belang dat bedreiging van vitale functies zich bij zieke patiënten anders kan presenteren en/of anders kan verlopen dan bij traumapatiënten.
  • Vervolgens wordt een differentiaal diagnose opgesteld en worden bepaalde diagnoses minder of meer aannemelijk door het uitdiepen van de anamnese, het verrichten van speciaal lichamelijk onderzoek en interpretatie van point-of-care tests zoals ecg’s.
  • Tot slot start je met de behandeling of pas je de gestarte behandeling aan.

Doordat er tijdens de cursus zoveel mogelijk wordt gewerkt vanuit realistische situaties is het rendement van de training groot en direct toepasbaar in de praktijk.

Voorbereiding

Bij deze cursus wordt het Nederlandstalige boek ‘Advanced Medical Life Support’ gebruikt. Een deel van het boek vormt de leerstof die je ter voorbereiding bestudeert maar vormt tevens een mooi naslagwerk. Daarnaast maak je een theoretische pre-test. De score is indicatief en geldt als leermiddel voor jezelf.

Afronding

Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen. Na het succesvol afronden van het examen krijg je het internationale AMLS-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

 

Bekijk het onderstaande filmpje voor een impressie van de cursus AMLS: