Ambulancezorgconsult

Een patiënt vervoeren, thuislaten, of besluit je vanuit de meldkamer geen ambulance te sturen? Dat zijn de vragen die centraal staan in de thematraining Ambulancezorgconsult. Tijdens de training komen alle facetten van het besluitvormingsproces bij een ambulancezorgvraag aan bod. Het SPART-model, klinisch redeneren en de samenwerking tussen de meldkamer en de rijdienst worden in deze thematraining behandeld. Wat kun je van elkaar leren?
Resultaat

Na het volgen van de tweedaagse training Ambulancezorgconsult is de deelnemer in staat om het zorgadvies of mobiel zorgconsult volgens de geldende standaard uit te voeren, waarbij professionele keuzes worden gemaakt op medisch, juridisch en sociaal vlak. Daarnaast krijg je als meldkamercentralist en ambulancepersoneel inzicht in elkaars werkzaamheden om de samenwerking en overdracht te verbeteren.

Opzet

Patiënten die meldkamercentralisten of ambulancepersoneel spreken en/of zien, worden niet  allemaal daadwerkelijk vervoerd. Ook kan er vanuit de meldkamer het besluit genomen worden om geen ambulance naar de patiënt te sturen. In dergelijke situaties is sprake van een zorgadvies of een mobiel zorgconsult. Een zorgadvies of een mobiel zorgconsult brengt andere vaardigheden, overwegingen en handelingen met zich mee dan spoedvervoer. Deze tweedaagse thematraining gaat over dit onderwerp. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Het SPART-model
  • Wet- en regelgeving
  • Klinisch redeneren, ziektescripts en alarmsignalen
  • Menselijke factoren bij besluitvorming
  • Transfer, registratie en overdracht
  • Zorgadvies

Een stevige theoretische basis wordt afgewisseld met praktisch oefenen van klinisch redeneren en telefonisch uitvragen. Het uitwisselen van ervaringen met collega’s en  factoren die jouw keuzes beïnvloeden maken de dag interactief. Tot slot wordt het hele proces van melding aannemen tot de zorg overdragen geoefend in casussen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de thematraining doorloopt de deelnemer een aantal digitale modules waaronder een module gericht op het SPART-model. Daarnaast verdiept de student zich in de wet- en regelgeving.

Afronding

Na het volgen van deze thematraining ontvang je een bewijs van deelname van de Academie voor Ambulancezorg.