Ambulancezorg op het water

Nederland is een waterrijk gebied. In heel Nederland komen hulpverleningen in, op of rond het water voor. Ambulancezorg op het water is bij uitstek ketenzorg. Voor de patiënt is het van essentieel belang dat alle ketenpartners zo optimaal mogelijk samenwerken.

Resultaat

Je kent het kwaliteitskader ‘Ambulancezorg op het water’. Je hebt inzicht in de werkwijze van de Kustwacht en de SAR helikopter en weet hoe hun expertise ingezet kan worden bij zorgvragen van plezier- of beroepsvaart in kust-, buiten- en binnenwateren. Ook heb je inzicht in de aspecten die voor het lokaliseren en vervoeren van patiënten in en op het water van belang zijn. Je beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om adequaat te kunnen handelen ten aanzien van duikongevallen, verdrinking en onderkoeling.

Opzet en inhoud

In deze training besteden we aandacht aan de wijze waarop zorgvragen, in of op het water, door verschillende ketenpartners verwerkt worden. De centralist leert daarbij welke uitdagingen er kunnen ontstaan op en rond de bijzondere locatie waar de patiënt zich bevindt. Hoe komt het dat een hulpverlening op het water lang duurt, aan welke risico’s wordt de patiënt of het slachtoffer blootgesteld en weten we precies welke zorg geboden moet worden bij een duikongeval, verdrinking of onderkoeling? De toegevoegde waarde die de SAR-helikopter heeft in het behandelen en stabiliseren van de patiënt komt ook aan de orde.

Verschillende interactieve werkvormen wisselen elkaar af. We bieden je veel kennis aan en je wordt van harte uitgenodigd om actief deel te nemen aan discussies. Als centralist heb je een cruciale rol bij de keuze en inzet van de diverse disciplines. Vragen als ‘Welke beperkingen en mogelijkheden zijn van belang voor een goede samenwerking met ketenpartners?’ en ‘Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars expertise?’ komen aan bod.

Je haalt het meeste rendement uit deze training als je het AZN Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water 2017 doorneemt en als je tijdens de training eigen praktijksituaties kunt delen. Deskundigen van de Kustwacht en de SAR verzorgen deze inspirerende thematraining.

Afronding

Na het volgen van deze training ontvang je een bewijs van deelname.