Advanced Life Support ALS/ILS

Het uitvoeren van een reanimatie is een grote teamprestatie. Heldere communicatie en een goede samenwerking is hierin van levensbelang. Advanced Life Support is de laatste stap in de chain of survival en het begin van het herstel van de patiënt. Het doel van deze speciaal voor ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen ontwikkelde training is het stabiliseren van de patiënt terwijl de behandeling wordt voortgezet.

Resultaat

In de training Advanced Life Support (ALS) volgens de ERC leer je medische problemen beter begrijpen en de juiste beslissingen te nemen in de strijd om leven of dood. Na het volgen van deze training ben je in staat om in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen te coördineren en pré- en postreanimatiezorg te verlenen om zo het verschil te maken voor een kritieke patiënt. Tevens ben je in staat om reanimaties te leiden in ziekenhuizen.

Opzet en inhoud

Binnen de ALS doe je als ambulanceteam ervaring op met het opstarten en coördineren van een specialistische reanimatie. De ambulance-verpleegkundige leert om een leidende en coördinerende rol in te vullen terwijl de ambulance-chauffeur zich richt op het uitvoeren van een reanimatie als teamlid. Een vlekkeloze samenwerking en een methodische benadering van de patiënt is hierin onmisbaar.

Je wordt, volgens de huidige ERC-richtlijnen, in teams getraind door middel van het eerste en tweede auto principe. Het programma bestaat uit een mix van werkvormen zoals presentaties, workshops, skillstations en scenariotrainingen. Je oefent met vaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening. Ook is er aandacht voor het toepassen van therapeutische interventies bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie en zwangerschap.

Afronding

Er wordt tijdens de training zowel schriftelijk als praktisch getoetst. Bij het succesvol afronden van de training ontvang je als ambulanceverpleegkundige het ALS-certificaat. Ambulancechauffeurs die deelnemen aan deze training ontvangen een ILS-certificaat. De certificaten zijn internationaal erkend door European Resuscitation Council (ERC).

Refresher

Om het certificaat geldig te houden, volg je iedere vijf jaar een Refresher. Informeer bij de Academie voor Ambulancezorg naar de mogelijkheden!

De kosten voor de ALS/ILS refresher zijn € 540,-* per deelnemer.