Advanced Life Support ALS/ILS 2022

Het uitvoeren van een reanimatie is een teamprestatie. Heldere communicatie, een goede samenwerking en leiderschap zijn hierbij cruciaal. Het doel van deze training is het voor ambulancehulpverleners volgens het protocol (LPA én NRR/ ERC) uitvoeren van advanced life support. Zowel prehospitaal als in het ziekenhuis.

Resultaat

In de training Advanced Life Support (ALS) volgens de ERC leer je medische problemen beter begrijpen en de juiste beslissingen te nemen in de strijd om leven of dood. Na het volgen van deze training ben je in staat om in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen te coördineren en pré- en postreanimatiezorg te verlenen om zo het verschil te maken voor een kritieke patiënt. Tevens ben je in staat om reanimaties te leiden in ziekenhuizen.

Opzet en inhoud

Binnen de ALS doe je als ambulanceteam ervaring op met het opstarten en coördineren van een specialistische reanimatie. De ambulanceverpleegkundige leert om een leidende en coördinerende rol in te vullen terwijl de ambulancechauffeur zich richt op het uitvoeren van een reanimatie als teamlid. Een vlekkeloze samenwerking en een methodische benadering van de patiënt is hierin onmisbaar.

  • Je wordt volgens de huidige NRR/ ERC richtlijnen getraind om ziekenhuisreanimaties uit te voeren als teamleider én als teamlid.
  • Je wordt, volgens de huidige LPA-richtlijnen, in teams getraind door middel van het eerste en tweede auto principe.
  • Het programma bestaat uit een mix van werkvormen zoals presentaties, workshops, skillstations en scenariotrainingen.
  • Je oefent met vaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening.
  • Ook is er aandacht voor het toepassen van therapeutische interventies bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie en zwangerschap.
  • Er wordt getraind met twee stations, een prehospitaal en een inhospitaal station. Tijdens de twee trainingsdagen wissel je van station.

Afronding

  • Er wordt tijdens de training zowel schriftelijk als praktisch getoetst. Het praktische gedeelte volgens het continue assessment. Bij het succesvol afronden van de training ontvang je als ambulanceverpleegkundige het ALS-certificaat en als ambulancechauffeur een ILS-certificaat. De certificaten zijn internationaal erkend door European Resuscitation Council (ERC).
  • Voor de ambulanceverpleegkundigen is er een theorietoets op dag 2.
  • Voor ambulancechauffeurs is er geen theorietoets op dag 2.

LET OP
De tweedaagse training wordt in heel Europa uniform gegeven volgens de ERC en NRR richtlijnen. Je leert naast het eerste en tweede ambulanceteam (óók als ambulancechauffeur) om in het ziekenhuis als een ALS teamlid te functioneren. Houd er rekening mee dat de ALS/ILS niet specifiek ontwikkeld is voor de ambulancezorg. We behandelen diverse scenario’s en de voorbereiding is klinisch georiënteerd.

Twijfel je of deze scholing geschikt voor je is of heb je specifieke vragen over de inhoud van de training? Neem dan contact op met het opleidingsbureau van het METS Center (info@metscenter.nl).