Initiële opleiding tot zorgambulancechauffeur

Voor medewerkers op de zorgambulance biedt de Academie voor Ambulancezorg een initieel leertraject aan. Er is een leertraject voor de zorgambulancebegeleider en een leertraject voor de zorgambulancechauffeur. Op diverse momenten in het leertraject trainen de zorgambulancebegeleider en –chauffeur samen om de praktijk zo goed mogelijk te kunnen benaderen

Lees verder


Post-initiële opleidingen

Cursussen

Praktijkbegeleiding

Een praktijkbegeleider heeft grote invloed op de ontwikkeling van een lerende. Of een lerende slaagt of niet slaagt, kan afhangen van de competenties en kwaliteiten van de praktijkbegeleider. Daarom is het heel waardevol dat je zicht hebt op hoe je lerenden begeleidt.

Meer informatie

Thematrainingen

Integratie

In deze actieve thematraining komen in diverse praktijkrealistische scenario’s alle thema’s binnen de zorgambulancezorg voorbij. Deze training is daarom bij uitstek geschikt om je kennis en vaardigheden weer strak op peil te brengen.

Meer informatie

Methodiek en communicatie voor de zorgambulancechauffeur

Aan het einde van deze training ben je in staat om de zorgambulancebegeleider te ondersteunen in het methodisch in kaart brengen van de vitale functies van de zorgvrager. Je hebt functioneel gebruik gemaakt van technieken als de PAP en de PAT maar ook van de SBAR als overdrachtsmethodiek. Je hebt inzicht gekregen in de communicatieprocessen en –middelen waar je in de zorgambulancezorg mee te maken krijgt.

Meer informatie

Rijvaardigheid

Aan het einde van deze training ben je in staat om op patiëntveilige wijze (CRM) adequate zorg te verlenen aan diverse patiëntencategorieën. Je hebt je verdiept in de oudere, kwetsbare patiënt. Je kunt je kennis ten aanzien van interne ziektebeelden en oncologie vertalen naar praktische situaties. Daarnaast ben je in staat om patiënten te begeleiden waarbij palliatieve en/of terminale zorg noodzakelijk is. Ook ken je de meldcode naar aanleiding van een vermoeden van huiselijk geweld.

Meer informatie

Zorgverlening voor de zorgambulancechauffeur

Aan het einde van deze training ben je in staat om op patiëntveilige wijze (CRM) adequate zorg te verlenen aan diverse patiëntencategorieën. Je kunt je kennis ten aanzien van interne ziektebeelden en oncologie vertalen naar praktische situaties. Daarnaast ben je in staat om patiënten te begeleiden waarbij palliatieve en/of terminale zorg noodzakelijk is. Ook ken je de meldcode naar aanleiding van een vermoeden van huiselijk geweld.

Meer informatie