Initiële opleiding tot zorgambulancechauffeur

Voor medewerkers op de zorgambulance biedt de Academie voor Ambulancezorg een initieel leertraject aan. Er is een leertraject voor de zorgambulancebegeleider en een leertraject voor de zorgambulancechauffeur. Op diverse momenten in het leertraject trainen de zorgambulancebegeleider en –chauffeur samen om de praktijk zo goed mogelijk te kunnen benaderen

Lees verder


Post-initiële opleidingen

Cursussen

Praktijkbegeleiding

Een praktijkbegeleider heeft grote invloed op de ontwikkeling van een lerende. Of een lerende slaagt of niet slaagt, kan afhangen van de competenties en kwaliteiten van de praktijkbegeleider. Daarom is het heel waardevol dat je zicht hebt op hoe je lerenden begeleidt.

Meer informatie

Thematrainingen

Integratie

In deze actieve thematraining komen in diverse praktijkrealistische scenario’s alle thema’s binnen de zorgambulancezorg voorbij. Deze training is daarom bij uitstek geschikt om je kennis en vaardigheden weer strak op peil te brengen.

Meer informatie

Rijvaardigheid laag- en middencomplex

Aan het einde van de training Rijvaardigheid ben je in staat om op veilig en verantwoorde wijze deel te nemen aan het verkeer en een zorgvrager zo comfortabel mogelijk te vervoeren.

Meer informatie