Initiële opleiding tot zorgambulancebegeleider

Voor medewerkers op de zorgambulance biedt de Academie voor Ambulancezorg een initieel leertraject aan. Er is een leertraject voor de zorgambulancebegeleider en een leertraject voor de zorgambulancechauffeur. Op diverse momenten in het leertraject trainen de zorgambulancebegeleider en –chauffeur samen om de praktijk zo goed mogelijk te kunnen benaderen

Lees verder


Post-initiële opleidingen

Cursussen

Geriatric Education for Emergency Medical Services (GEMS) BLS

De toegevoegde waarde van de GEMS zit in het bieden van een ander perspectief op de benadering en behandeling van oudere patiënten. Dit houdt in dat je bij ouderen niet uitsluitend op een enkele aandoening focust maar oog hebt voor de ‘totale’ patiënt. Je bent in staat om specifiek op ouderen gerichte zorg te verlenen.

Meer informatie

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP) BLS

In de PEPP BLS krijg je een structuur aangeboden waarmee je de kwetsbare doelgroep van baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen. De benodigde kennis en vaardigheden om je collega te assisteren in een zo adequaat mogelijke behandeling van kritiek zieke kinderen wordt je in deze training aangeboden.

Meer informatie

Praktijkbegeleiding

Een praktijkbegeleider heeft grote invloed op de ontwikkeling van een lerende. Of een lerende slaagt of niet slaagt, kan afhangen van de competenties en kwaliteiten van de praktijkbegeleider. Daarom is het heel waardevol dat je zicht hebt op hoe je lerenden begeleidt.

Meer informatie

Thematrainingen

Forensische blik

Aan het eind van deze training is je kennis uitgebreid m.b.t. (een vermoeden van) kinder- en oudermishandeling en/of huiselijk geweld. Op basis hiervan ben je in staat met een "Forensische blik" dergelijke situaties sneller te herkennen en/of signaleren. Daarnaast weet je hoe je moet handelen op het moment dat je mishandeling of huiselijk geweld vermoedt en welke documentatie daarbij komt kijken.

Meer informatie

Integratie

In deze actieve thematraining komen in diverse praktijkrealistische scenario’s alle thema’s binnen de zorgambulancezorg voorbij. Deze training is daarom bij uitstek geschikt om je kennis en vaardigheden weer strak op peil te brengen.

Meer informatie

Methodiek en communicatie voor de zorgambulancebegeleider

Aan het einde van deze training ben je in staat om op methodische wijze de vitale functies van een zorgvrager in kaart te brengen en deze aan de hand van de Early Warning Score te interpreteren. Je hebt functioneel gebruik gemaakt van technieken als de PAP en de PAT maar ook van de SBAR als overdrachtsmethodiek. Je hebt inzicht gekregen in de communicatieprocessen en –middelen waar je in de zorgambulancezorg mee te maken krijgt.

Meer informatie

Plusprogramma Medium Care (ILS)

Aan het einde van deze training ben je in staat om op methodische wijze de vitale functies van een zorgvrager in kaart te brengen en aan de hand van de Early Warning Score te bepalen of de zorgvrager door de medium care ambulance vervoerd mag worden. Je kunt op basis van de verzamelde parameters een zorgplan samenstellen. Daarnaast ken je de meest voorkomende hartritmes en kun je anticiperen op verstoringen hierin. Je bent in staat om een ILS-reanimatie van een volwassene op te starten.

Meer informatie

Verbindend Communiceren

Na deze dag ben je in staat om gedrag en wijze van communiceren van jezelf en een ander te herkennen. Je weet waar jouw sterke en minder sterke punten liggen in het verbindend communiceren en hebt handreikingen gekregen die je in de praktijk kunt toepassen.

Meer informatie

Zorg rondom de verwarde patiënt

Als ambulancemedewerker kom je ook in aanraking met verwarde personen. Hoe ga je hiermee om en hoe ga je in deze situaties te werk? Weet je wat je rechten en plichten zijn? Tijdens deze training leer je hoe je het beste om kunt gaan met verwarde personen en hoe je de verwarde patiënt zelfverzekerder kunt benaderen en veilig vervoeren.

Meer informatie

Zorgambulancezorg

De Ambulancezorg en de positionering van de zorgambulance daarbinnen, het Kwaliteitskader en het protocol zorgambulance komen in deze thematraining uitgebreid aan bod. Ook worden je (Peadiatric) Basic Life Support skills weer opgefrist. Daarnaast is er aandacht voor het leren stelpen van bloedingen. Bereid je maar vast voor op een heel afwisselend en functioneel programma.

Meer informatie

Zorgverlening voor de zorgambulancebegeleider

Aan het einde van deze training ben je in staat om op patiëntveilige wijze (CRM) adequate zorg te verlenen aan diverse patiëntencategorieën. Je hebt je verdiept in de oudere, kwetsbare patiënt. Je kunt je kennis ten aanzien van interne ziektebeelden en oncologie vertalen naar praktische situaties. Daarnaast ben je in staat om patiënten te begeleiden waarbij palliatieve en/of terminale zorg noodzakelijk is. Ook ken je de meldcode naar aanleiding van een vermoeden van huiselijk geweld.

Meer informatie