Post-initiële opleidingen

Cursussen

Advanced Life Support – ALS

Het uitvoeren van een reanimatie is een teamprestatie. Heldere communicatie, een goede samenwerking en leiderschap zijn hierbij cruciaal. Het doel van deze intensieve tweedaagse training is het volgens het protocol (NRR/ ERC) leren uitvoeren van Advanced Life Support.

Meer informatie

Advanced Medical Life Support (AMLS)

Je kunt door klinisch te redeneren frequent en minder frequent voorkomende ‘interne’ ziektebeelden op een gedegen wijze beoordelen en behandelen. Je benadert zieke patiënten met meer vertrouwen en krijgt meer inzicht in de symptomen van diverse ziektebeelden.

Meer informatie

Advanced Medical Life Support (AMLS) Refresher

Met het volgen van de AMLS Refresher is de kwaliteit van de door jou te leveren interne zorg weer helemaal up-to-date. De AMLS Refresher is gebaseerd op de 3e Course editie en op de highlights hiervan ontworpen. Hierdoor ben je beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van interne patiënten.

Meer informatie

Geriatric Education for Emergency Medical Services (GEMS) ALS

Als ambulanceverpleegkundige vervul je een belangrijke rol in de beoordeling van de acute klachten van een geriatrische zorgvrager. Kenmerkend voor deze groep is dat de presentatie van de klachten vaak atypisch zijn. Daarnaast is het stellen van een enkelvoudige diagnose bij deze groep ouderen ingewikkeld omdat er vaak meerdere klachten zijn. Daarom is het cruciaal dat jij je als hulpverlener niet alleen focust op een enkele aandoening maar naar de ‘hele’ patiënt kijkt.

Meer informatie

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP) ALS

Bij het verlenen van acute zorg aan kwetsbare kinderen, ben je extra alert en bereid je de hulpverlening vaak uitgebreider voor. In de PEPP ALS krijg je een structuur aangeboden waarmee je baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen.

Meer informatie

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS)

De kwaliteit van de door jou te leveren traumazorg neemt enorm toe door het volgen van de PHTLS. Je breidt je kennis verder uit waardoor je beter in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van traumapatiënten.

Meer informatie

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Experience

Voor de Ambulancezorgprofessional die de PHTLS Provider Course heeft gevolgd, bieden wij ter upgrading en het onderhoud van kennis en vaardigheden op het terrein van de acute traumatologie de PHTLS Experience aan. Als je de PHTLS Experience volgt binnen een periode van vier jaar nadat je de Provider Course hebt afgerond, verleng je hiermee de geldigheid van je PHTLS-certificaat.

Meer informatie

Tactical Emergency Casualty Care (TECC)

De TECC Course biedt je richtlijnen voor het beheer van traumatisch letsel waarbij meerdere / veel slachtoffers betrokken zijn binnen een aanvankelijk onveilige situatie.

Meer informatie

Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Experience

Voor de ambulancezorgprofessional die de TECC Provider Course heeft gevolgd, bieden wij ter upgrading en het onderhoud van kennis en vaardigheden op het terrein van de tactische hulpverlening de TECC Experience aan. Als je de TECC Experience volgt binnen een periode van vier jaar nadat je de provider course hebt afgerond, verleng je hiermee de geldigheid van je TECC-certificaat.

Meer informatie

Medisch manager ambulancezorg

De medisch manager ambulancezorg is binnen de regionale ambulancevoorziening (RAV) verantwoordelijk voor de borging van de medische aspecten van de ambulancezorgverlening.

Binnen de Academie voor Ambulancezorg bieden wij ook voor de medisch managers ambulancezorg bij- en nascholingen aan.