Initiële opleiding tot centralist meldkamer ambulancezorg

Voor beginnende professionals biedt de Academie voor Ambulancezorg de initiële opleiding tot ambulancechauffeur (ACH), ambulanceverpleegkundige (AVP), verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA), uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA), verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg (VPMC) en chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg (CHLMC). Studenten zijn afkomstig van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s).

Het onderwijs en de organisatie van de initiële opleidingen zijn gericht op de combinatie van leren en werken. De afstemming tussen leren en werken komt niet alleen naar voren in de inhoud van de opleidingen, maar ook in de didactische werkvormen.

Verpleegkundig centralist VCMKA met vrijstelling Uitgiftecentralist


Post-initiële opleidingen

Cursussen

Praktijkbegeleiding

Een praktijkbegeleider heeft grote invloed op de ontwikkeling van een lerende. Of een lerende slaagt of niet slaagt, kan afhangen van de competenties en kwaliteiten van de praktijkbegeleider. Daarom is het heel waardevol dat je zicht hebt op hoe je lerenden begeleidt.

Meer informatie

Thematrainingen

De dood of de gladiolen

Op de meldkamer ambulancezorg komen we in aanraking met allerlei situaties omtrent leven en dood. We begeleiden melders tijdens de geboorte van nieuw leven, alarmeren lifeliners, sturen micu/picu/nicu eenheden aan, regelen aanvragen omtrent het plaatsen van een naald ten behoeve van euthanasie. We nemen beslissingen bij meldingen omtrent overlijden; wel of geen forensisch onderzoek, inzet politie bij verdenking onnatuurlijke dood. We starten wel of niet het reanimatieprotocol of gaan in gesprek over levenswensen.

Meer informatie

Spektakel rond het spoor

In Nederland hebben we één van de drukste spoorwegen ter wereld. In alle delen van Nederland krijgt de Ambulancezorg te maken met meldingen op, of rondom het spoor. Bij de afhandeling van deze incidenten is samenwerking met ProRail en NS onmisbaar. In deze training neem je een kijkje in de keuken van deze twee belangrijke betrokkenen bij incidenten op of rond het spoor.

Meer informatie

Assessments

De Academie voor Ambulancezorg neemt met regelmaat het Landelijk Assessment Ambulancezorg af bij ambulanceprofessionals.

Lees verder