Initiële opleiding tot centralist meldkamer ambulancezorg

Voor beginnende professionals biedt de Academie voor Ambulancezorg de initiële opleiding tot ambulancechauffeur (ACH), ambulanceverpleegkundige (AVP) en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA). Studenten zijn afkomstig van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s).

Het onderwijs en de organisatie van de initiële opleidingen zijn gericht op de combinatie van leren en werken. De afstemming tussen leren en werken komt niet alleen naar voren in de inhoud van de opleidingen, maar ook in de didactische werkvormen.

Lees verder VCMKA met vrijstelling


Post-initiële opleidingen

Cursussen

Praktijkbegeleiding

Een praktijkbegeleider heeft grote invloed op de ontwikkeling van een lerende. Of een lerende slaagt of niet slaagt, kan afhangen van de competenties en kwaliteiten van de praktijkbegeleider. Daarom is het heel waardevol dat je zicht hebt op hoe je lerenden begeleidt.

Meer informatie

Thematrainingen

Ambulancezorg op het water

Je kent het kwaliteitskader ‘Ambulancezorg op het water’. Je hebt inzicht in de werkwijze van de Kustwacht en de SAR helikopter en weet hoe hun expertise ingezet kan worden bij zorgvragen van plezier- of beroepsvaart in kust-, buiten- en binnenwateren. Ook heb je inzicht in de aspecten die voor het lokaliseren en vervoeren van patiënten in en op het water van belang zijn. Je beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om adequaat te kunnen handelen ten aanzien van duikongevallen, verdrinking en onderkoeling.

Meer informatie

Verbindend Communiceren

Na deze dag ben je in staat om gedrag en wijze van communiceren van jezelf en een ander te herkennen. Je weet waar jouw sterke en minder sterke punten liggen in het verbindend communiceren en hebt handreikingen gekregen die je in de praktijk kunt toepassen.

Meer informatie

Assessments

De Academie voor Ambulancezorg neemt met regelmaat het Landelijk Assessment Ambulancezorg af bij ambulanceprofessionals.

Lees verder