Ambulancezorgconsult
Resultaat

Na het volgen van de tweedaagse training Ambulancezorgconsult is de deelnemer in staat om het zelfhulpadvies of mobiel acuut zorgconsult volgens de geldende standaard uit te voeren, waarbij professionele keuzes worden gemaakt op medisch, juridisch en sociaal vlak. Daarnaast krijg je als meldkamercentralist en ambulancepersoneel inzicht in elkaars werkzaamheden om de samenwerking en overdracht te verbeteren.

Opzet

Patiënten die meldkamercentralisten of ambulancepersoneel spreken en/of zien, worden niet  allemaal daadwerkelijk vervoerd. Ook kan er vanuit de meldkamer het besluit genomen worden om geen ambulance naar de patiënt te sturen. In dergelijke situaties is sprake van een zelfhulpadvies of een mobiel acuut zorgconsult. Een zelfhulpadvies of een mobiel acuut zorgconsult brengt andere vaardigheden, overwegingen en handelingen met zich mee dan spoedvervoer. Deze tweedaagse thematraining gaat over dit onderwerp. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Het SPARRT-model
 • Wet- en regelgeving
 • Klinisch redeneren, ziektescripts en alarmsignalen
 • Menselijke factoren bij besluitvorming
 • Transfer, registratie en overdracht
 • Zelfzorgadvies

Een stevige theoretische basis wordt afgewisseld met praktisch oefenen van klinisch redeneren en telefonisch uitvragen. Het uitwisselen van ervaringen met collega’s en  factoren die jouw keuzes beïnvloeden maken de dag interactief. Tot slot wordt het hele proces van melding aannemen tot de zorg overdragen geoefend in casussen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de thematraining doorloopt de deelnemer een aantal digitale modules waaronder een module gericht op het SPART-model. Daarnaast verdiept de student zich in de wet- en regelgeving.

Afronding

Na het volgen van deze thematraining ontvang je een bewijs van deelname van de Academie voor Ambulancezorg.

 

Rijvaardigheid laag- en middencomplex

Resultaat
Aan het einde van de training Rijvaardigheid ben je in staat om op veilig en verantwoorde wijze deel te nemen aan het verkeer en een zorgvrager zo comfortabel mogelijk te vervoeren.

Opzet

De thematraining Rijvaardigheid is een praktische training waarbij je veel op de weg bent. Leren door te doen. Er wordt kort aandacht besteed aan wat kennis die je nodig hebt om je rol zo goed mogelijk uit te voeren. De ervaren rijinstructeurs voorzien je voortdurend van suggesties en tools om je rijvaardigheid naar een nog hoger plan te tillen.

Bij de thematraining is een leeromgeving ingericht waar je informatie, leermiddelen en opdrachten kunt vinden. In de training wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen en stimuleren we het leren van en met elkaar, ook wanneer je aan het rijden bent.

Voorbereiding
Bij deze thematraining horen enkele voorbereidingsopdrachten. Deze opdrachten kun je vinden in de leeromgeving waar je toegang toe krijgt via een voucher die je bij de uitnodiging voor deze training ontvangt.

Afronding
Aan het einde van de thematraining Rijvaardigheid wordt een rijvaardigheidsassessment afgenomen dat zowel een kennistoets als enkele ritten omvat. Bij een voldoende beoordeling ontvang je een certificaat van de Academie voor Ambulancezorg.

 

EMS bootcamp

Doel
In deze EMS Bootcamp leer je o.a.:

 • Hoe je reageert, denkt en handelt onder druk;
 • Hoe druk je kan helpen of belemmeren en hoe je druk onder controle krijgt;
 • Hoe je om kunt gaat met acute druk op het moment van hulpverlening.

Opzet
De EMS Bootcamp is een intensieve training die net even anders is dan anders. Het ambulancevak is immers vaak uitdagend en onvoorspelbaar. De trainingslocatie wijkt af, zodat je in een zo realistisch mogelijke setting getraind wordt. Ook de trainingstijden zijn anders dan een reguliere training. Met de opgedane kennis oefen je in kleine groepen in zeer realistische, verrassende en uitdagende casuïstiek.

Dag 1: Beyond the split second

Je leert (h)erkennen wat druk met je doet. Dat is voor iedereen verschillend. Welke keuzes maakt de eerste hulpverlener? Is geleerd van eerder incidenten? Zijn we mentaal en fysiek fit en gezond de auto ingestapt? Presteren onder druk is het gevolg van vele keuzes die op de tijdlijn vóór het incident hebben plaats gevonden. Mentale vaardigheden vragen net als operationele vaardigheden de nodige training en toepassing.

Dag 2: De effecten van druk
Hoe beoordeel je de situatie? Zie je deze als een bedreiging of een uitdaging? Dag 2 gaat in op de verschillende tools die je kunt inzetten om optimaal te presteren onder druk. Je test wat bij jou past en wat je verder brengt. Je leert wat de effecten zijn van druk en hoe je hiermee kunt omgaan.

De EMS Bootcamp wordt begeleid door zeer ervaren trainers. Zij zorgen voor een veilig leerklimaat en een hoog leerrendement.

 

Als je je comfortzone wel hebt gezien en open staat voor uitdaging… go for it !” – Caral Severijn (Ambulanceverpleegkundige, AZE Verpleegkundige, RAVU)

“Het was een geweldige training! Echt een aanrader!” – Margreet Mak (Ambulanceverpleegkundige, AZE Verpleegkundige, Praktijkbegeleider)

Verbindend Communiceren

Resultaat

Na deze dag ben je in staat om gedrag en wijze van communiceren van jezelf en een ander te herkennen. Je weet waar jouw sterke en minder sterke punten liggen in het verbindend communiceren en hebt handreikingen gekregen die je in de praktijk kunt toepassen.

Opzet en inhoud

Als er verschillende belangen in het geding zijn, kan het moeilijk zijn om je boodschap goed over te brengen. Hoe kunnen we dan toch iets bij die ander bereiken zonder dat we zelf geïrriteerd raken en zonder de ander te irriteren? Wat kunnen we zeggen om verhitte gemoederen tot bedaren te brengen? Hoe kunnen we conflicten voorkomen? Hoe kunnen we op ons werk, in ons privéleven of bijvoorbeeld als collega’s zo communiceren dat we nader tot elkaar komen, elkaar beter verstaan zonder gelijk te oordelen?

In de training Verbindend Communiceren krijg je inzicht in je eigen wijze van communiceren en kun je leren om jouw aanpak in communicatie te verbeteren. Alles wat we doen of niet (durven) doen, zeggen of niet (durven) zeggen, komt voort uit de wens een behoefte te vervullen. De intentie van deze cursus is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met én respect voor eigen en andermans behoeften.

Verschillende interactieve werkvormen wisselen elkaar af. Er wordt kennis aangeboden en veel geoefend met de aangeboden handvatten.

Afronding

Na het volgen van deze training ontvang je een bewijs van deelname.

Uitdagingen in het logistieke proces

Resultaat

Na het volgen van deze training ben je nog beter in staat om het logistieke proces zowel in de reguliere als in een opgeschaalde situatie adequaat te coördineren. Je kennis en vaardigheden rondom dynamisch ambulancemanagement, incidenten op de grens van de regio en de C2000 verbindingsschema’s is verder uitgebreid.

Opzet en inhoud

Tijdens deze thematraining komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Werkafspraken en procedures
 • Dynamisch AmbulanceManagement (DAM)
 • Op de grens van de regio
 • Opschalen
 • C2000 verbindingenschema’s
 • Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)
 • Multidisciplinaire samenwerking in het logistieke proces

In deze training maken we gebruik van verschillende interactieve werkvormen. Zo wisselen we ervaringen met elkaar uit en leer je het logistieke proces beter te beheersen door een game en table top oefening. In de simulaties ligt de nadruk op de communicatie, besluitvorming en (multidisciplinaire) samenwerking.

Afronding

Na het volgen van deze training ontvang je een bewijs van deelname.

Bewust beoordelen

Resultaat

Je bent je bewust van de valkuilen waarin je terecht kunt komen als beoordelaar. Daardoor ben je in staat om het functioneren van een lerende objectiever en completer te beoordelen. Je kunt deze beoordeling in een gesprek op een gestructureerde wijze onderbouwen en toelichten.

Voorkennis

Deze training is met name geschikt voor (ervaren) praktijkbegeleiders die al een cursus Praktijkbegeleiding of vergelijkbaar hebben gevolgd.

Opzet en inhoud

Deze interactieve training richt zich op het beoordelen van competenties. Er wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:

 • Vormen van beoordelen
  • Formatief
  • Summatief
 • Objectief beoordelen
  • Valide en betrouwbaar meten
  • Beoordelaarsvalkuilen
 • Beoordelingsmethoden en –technieken
  • WACKER
  • VRAAK-criteria
 • Beoordelingsinstrumenten
 • Rapporteren en communiceren over beoordelingen
  • Beoordelen van opdrachten
  • Feedback en feedforward
  • Verslaglegging

Tijdens de training wissel je kennis en ervaring uit met je medecursisten. Daarnaast krijg je volop tips en tools aangereikt om je eigen beoordelingsvermogen en de verslaglegging van de beoordelingen verder te ontwikkelen.

Afronding

De training ‘Bewust beoordelen’ duurt 1 dag. Aan het einde van de dag ontvang je een bewijs van deelname.

Leren reflecteren

Resultaat

Je heb meer achtergrondinformatie over reflecteren gekregen en bent in staat om zowel je eigen reflectievermogen als het reflectievermogen van de collega die je begeleidt verder te ontwikkelen. Je leert voelen en denken aan het handelen en willen te verbinden.

Voorkennis

Deze training is met name geschikt voor (ervaren) praktijkbegeleiders die al een cursus Praktijkbegeleiding of vergelijkbaar hebben gevolgd.

Opzet

Deze interactieve training richt zich op de volgende thema’s:

 • Reflecteren, wat is het?
 • Reflectievermogen
 • Reflectieproces
 • Reflectievaardigheden
 • Beheersingsniveaus van reflecteren
 • Hulpmiddelen en werkvormen voor reflectie

Tijdens de training wissel je kennis en ervaring uit met je medecursisten. Gezamenlijk leer je hoe je zelf beter kunt reflecteren maar ook reflectie bij je collega’s kan stimuleren en ontwikkelen.

Afronding

De training ‘Leren reflecteren’ duurt 1 dag waar voorbereiding aan vooraf gaat. Je rondt de training af met – hoe kan het ook anders – een kort reflectieverslag. Bij een voldoende beoordeling van je reflectieverslag ontvang je een certificaat.

Forensische blik

Resultaat

Aan het eind van deze training is je kennis uitgebreid m.b.t. (een vermoeden van) kinder- en oudermishandeling en/of huiselijk geweld. Op basis hiervan ben je in staat met een “Forensische blik” dergelijke situaties sneller te herkennen en/of signaleren. Daarnaast weet je hoe je moet handelen op het moment dat je mishandeling of huiselijk geweld vermoedt en welke documentatie daarbij komt kijken.

Opzet

De thematraining bestaat uit twee delen. Tijdens het ochtendprogramma krijg je aan de hand van opdrachten en presentaties informatie over de volgende onderwerpen:

 • De definitie en signalen van kinder- en oudermishandeling en/of huiselijk geweld
 • Kennismaken met documentatie in de vorm van o.a. letselbeschrijvingen en letselfotografie
 • De juridische aspecten en specifieke informatie rondom het beroepsgeheim
 • Hoe om te gaan met sporen op een plaats delict

In de middag gaan we het proces rondom een vermoeden van mishandeling uitwerken en uitspelen aan de hand van een praktijk-casus. Hierbij komen de onderwerpen uit de ochtend weer aan bod.

Afronding

De training ‘Forensische blik’ duurt 1 dag. Aan het einde van de dag ontvang je een bewijs van deelname.

Zorg rondom de verwarde patiënt

Resultaat

Je bent op de hoogte van de actuele wetgeving rondom de benadering en het vervoer van verwarde personen. Je kennis van de verschillende ziektebeelden uit de psychopathologie is uitgebreid en/of opgefrist. Je bent in staat diverse technieken toe te passen die gericht zijn op contactherstel met de patiënt, zodat je zorg kunt verlenen.

Opzet

De thematraining bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Tijdens de training gaan we dieper in op psychopathologie en de verschillende ziektebeelden uit de DSM. We behandelen daarnaast de actuele wetgeving rondom noodweer en noodweer met exces én de rechten en plichten van ambulancepersoneel in dergelijke situaties.

Gedurende deze training behandelen we technieken die gericht zijn op het contactherstel met de patiënt:

 • Non-verbale technieken en beïnvloedingsstrategieën
 • Fysieke bevrijdingstechnieken
 • Technieken voor veilig vervoer

Tijdens de training is veel tijd en ruimte om je kennis en ervaring rondom dit thema uit te wisselen met je medecursisten.

Afronding

De training ‘Zorg rondom de verwarde patiënt’ duurt 1 dag. Aan het einde van de dag ontvang je een bewijs van deelname.

Special Event Medical Services (SEMS)

Resultaat

De SEMS geeft je inzicht in de bijzonderheden rondom de organisatie van de hulpverlening bij evenementen. Je bent daarnaast ook in staat om een medisch responsplan uit te voeren bij calamiteiten tijdens een evenement. Je begrijpt dat goede communicatie, veiligheid en zichtbaarheid van hulpverleners van essentieel belang is.

Opzet

Ambulancehulpverlening tijdens evenementen wijkt op veel punten af van de reguliere ambulancezorg. Daarom vraagt dit om andere kennis en vaardigheden van de hulpverleners. Dit maakt deze training geschikt voor zowel ambulancechauffeurs, -verpleegkundigen als OVDG-en maar is ook van toegevoegde waarde voor leidinggevenden van medewerkers die tijdens evenementen worden ingezet.

In deze training wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:

 • Veiligheid bij menigten
 • Weersomstandigheden
 • Materiaal en communicatie
 • Mega-evenementen
 • Sportevenementen en blessures
 • Alcohol en drugs

De training bestaat uit voorbereiding via een digitale leeromgeving in combinatie met het bestuderen van relevante informatie en het volgen van een trainingsdag. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen en wordt de theorie aan de hand van beeldmateriaal geïllustreerd. Binnen de leeromgeving kun je stap voor stap werken aan een medisch responsplan. Deze leeromgeving blijft tot een jaar na de training beschikbaar.

Afronding

De training wordt afgesloten met een integrale eindopdracht waarin je laat zien hoe je de opgedane kennis en vaardigheden toepast. Na de training ga je met veel nieuwe inzichten, ideeën en een SEMS-certificaat naar huis.

Pro-actief assisteren

Resultaat

Na het volgen van deze interactieve, praktijkgerichte tweedaagse training heb je het medisch assisteren bij het beoordelen van frequent voorkomende interne ziektebeelden verder ontwikkeld. Je hebt kennis gemaakt met de onderzoeksmethodiek en bent in staat de ambulanceverpleegkundige te ondersteunen tijdens het klinisch redeneren en het afnemen van de anamnese. Je kunt proactief handelen tijdens de behandeling van de patiënt.

Opzet

De training Proactief assisteren is een tweedaagse training waarin je actief en praktijkgericht aan de slag bent met collega ambulancechauffeurs. Er wordt theorie aangeboden die direct in herkenbare situaties toegepast wordt om een zo groot mogelijk rendement van de training te realiseren. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Onderzoeksmethodiek;
 • Voorkomende ziektebeelden als dyspneu, pijn op de borst, veranderd bewustzijn, intoxicaties en shock;
 • Omgevingsfactoren van invloed op de beoordeling en behandeling van patiënten;
 • Medicatie: werking en inbedding in protocollen.

In de training maak je kennis met de onderzoeksmethodiek die je in staat stelt om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het teamwork in de prehospitale zorg.

Afronding

Aan het einde van deze training wordt een (facultatief)examen afgenomen. Na het succesvol afronden van het examen ontvang je een certificaat.

Deelname zonder examinering, of een onvoldoende examenuitslag geeft een bewijs van deelname.

 

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de training pro-actief assisteren:

.

Rijden met Optische en Geluidssignalen (O&G)

Doel

In deze training fris je je kennis en vaardigheden ten aanzien van het rijden met optische en geluidssignalen op om veilig en efficiënt deel te kunnen nemen aan het verkeer tijdens een spoedrit. Na afloop ben je weer volledig op de hoogte van de wettelijke en branchespecifieke regelgeving en pas je deze toe om zo een veilige, vlotte en gelijkmatige rit met hoge urgentie uit te voeren.

Opzet

Gedurende de trainingen komen verkeersinzicht, risicoperceptie, realiteitsbewustzijn en de wettelijke- en branchespecifieke regelgeving aan de orde. De training is praktisch ingestoken waarbij je ervaringen opdoet waarin je de theoretische kennis die je aangeboden krijgt, integreert. Dit gaat om het kunnen toepassen van ontheffingen, zowel met als zonder gebruik van de optische en akoestische signalen, het laten zien van een goed ontwikkeld verkeersinzicht en het kunnen inschatten van en omgaan met risico’s.

Afronding

Je rondt de training af met een assessment waarin zowel je theoretische kennis van wet- en regelgeving wordt getoetst als het toepassen van de richtlijnen in een praktijkrit. Hierin worden ritten met optische en geluidssignalen gereden. Bij het succesvol doorlopen van zowel het theoretisch- als praktisch assessment, ontvang je van de Academie voor Ambulancezorg het certificaat ‘Rijden met Optische- en Geluidssignalen’ alsmede de bijbehorende bevoegdheidspas OGS.

Rijvaardigheid voorrangsvoertuig

Doel

In deze rijvaardigheidstraining krijg je de benodigde wettelijke en branchespecifieke kennis overgedragen om verantwoord met gebruik van optische en geluidsignalen te rijden. Daarnaast pas je deze kennis toe in een praktische rijvaardigheidstraining op de openbare weg waarna je bevoegd en bekwaam met spoed kunt rijden.

Opzet

De opleiding bestaat voor 20 procent uit het aanbieden van theorie en 80 procent uit het trainen van de rijvaardigheid. In de theorie komen aan de orde de relevante artikelen uit de wegenverkeerswet, brancherichtlijnen, ontheffingen, verkeersinzicht en voertuigdynamica. In het praktijkgedeelte van de opleiding wordt aandacht besteed aan verkeersinzicht, bochten- en inhaaltechniek, toepassen van ontheffingen, plaatsing van het voertuig op een gesimuleerde incidentlocatie. Daarnaast wordt er tijdens de praktijktraining op de openbare weg ook gereden met optische en geluidssignalen.

Afronding

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch assessment. Bij een voldoende beoordeling ontvang je van de academie voor ambulancezorg het certificaat ‘bestuurder voorrangsvoertuig’ alsmede de bevoegdheidspas OGS.

Rijvaardigheidsafari

Resultaat

Na het volgen van deze training ben je als chauffeur nog meer in staat in diverse omstandigheden en situaties bewust en veilig te anticiperen. Je krijgt tijdens de training handreikingen om je rijvaardigheden verder te verbeteren en doet ervaring op die je direct kunt toepassen in de praktijk. Je straalt na het volgen van deze training nog meer vertrouwen uit tijdens je werk op de ambulance.

Opzet

Tijdens deze rijvaardigheidsafari komen verschillende uitdagende verkeerssituaties aan bod. Je leert extra bewust te anticiperen. Je oefent met praktijkritten op de openbare weg, onder andere met A1-urgentie en in druk verkeer waarbij je gebruik maakt van optische en geluidsignalen. Je kennis over de toepassing van de brancherichtlijnen optische en geluidsignalen spoedeisende medische hulpverlening wordt getest door middel van een interactieve spelvorm. Op het oefencircuit voer je noodstoppen uit, oefen je met manoeuvreren en doe je rijvaardigheidsproeven op normaal en glad wegdek. Tevens ga je naar gebieden met onverharde wegen waar navigeren zeer belangrijk is en het stabiel vervoeren van je patiënt een uitdaging is. Kortom, een avontuurlijk en veelzijdig programma waarin de veilige en efficiënte voertuigbediening en –beheersing, comfortabel en glijdend patiëntvervoer, rijden in duisternis en incident management aan bod komen.

Afronding

Na afloop van de rijvaardigheidsafari ontvang je een bewijs van deelname.

 

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de rijvaardigheidsafari:

Zie ook een artikel over de rijvaardigheidsafari!