Spektakel rond het spoor

Resultaat

Je kent de werkwijze van ProRail, NS en de regionale vervoerders en weet hoe je hun expertise kunt inzetten bij zorgvragen in de trein, op het station en op het spoor. Ook heb je inzicht gekregen in de rol die de diverse betrokken functionarissen bij treinongevallen hebben en is je expertise ten aanzien van de inzet van hulpverleners bij een grootschalig incident weer opgefrist.

Opzet en inhoud

In deze training wordt aandacht besteed aan de wijze waarop zorg- of hulpverleningsvragen in en rondom treinen en stations afgehandeld worden. Je leert welke uitdagingen en overwegingen er zijn wanneer de patiënt zich in de trein of elders op het spoor bevindt. De samenwerking met de meldkamer van NS en ProRail komt hierbij uitgebreid aan de orde.

Veilig werken bij incidenten op het spoor vraagt om een specifieke aanpak. Waar moet je aan denken bij risico’s als elektrocutie, tunnels, gevaarlijke stoffen, etc. Verschillende interactieve werkvormen wisselen elkaar af. Veel kennis wordt gedeeld en de deelnemer wordt van harte uitgenodigd om actief deel te nemen. Als centralist heb je een cruciale rol bij de keuze van de disciplines. Welke beperkingen en mogelijkheden zijn van belang voor een goede samenwerking met ketenpartners? Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars expertise? Je ervaart dit aan de hand van diverse scenario’s.

Afronding

Na het volgen van deze training ontvang je een bewijs van deelname.

De dood of de gladiolen

Resultaat

De juridische kant van de vragen rondom levenseinde is besproken, evenals de opties die de centralist heeft bij een melding ‘lijkvinding’. Je krijgt inzicht in de verantwoordelijkheden van de GGD waarin de meldkamer ook een rol speelt en je kent de belangen van alle betrokkenen. Je weet wanneer/hoe je het mobiel medisch team (MMT) inzet, afmeldt en te woord staat, met een goede samenwerking als uitgangspunt. De levensreddende instructies ten aanzien van reanimaties hebben we met elkaar vergeleken, de adviezen zijn helder voor de melder. Je hebt de belangrijkste onderwerpen omtrent de risico’s bij zwangerschap en geboorte weer opgefrist.

Opzet en inhoud

In deze training wordt aandacht besteed aan de samenwerking met de ketenpartners MMT en GGD rondom kwesties die te maken hebben met leven en dood. Hoe maken we gebruik van elkaars expertise in dergelijke situaties? Wat zijn de do’s en don’ts? We gaan in gesprek met gastdocenten van het MMT én GGD. We besteden aandacht aan de instructies die we geven bij een reanimatie, waarbij we kijken hoe we dat doen en hoe we de keten van overleven een kickstart geven. Daarnaast leren we op interactieve wijze over de uitdagingen rondom meldingen met betrekking tot zwangerschap en geboorte. De MICU en NICU zijn indien mogelijk aanwezig voor een korte toelichting op hun inventaris en hun inzetten.

Je vergroot het resultaat en de opbrengst van deze training, als je een aantal praktijksituaties meeneemt die betrekking hebben op de dilemma’s waar je voor kunt komen te staan. Voorafgaand aan de training doorloop je een digitale module over het MMT.

Afronding

Na het volgen van deze training ontvang je een bewijs van deelname.

Lichamelijk onderzoek

Resultaat

Deze tweedaagse, interactieve, training helpt je om op gestandaardiseerde wijze een gedegen lichamelijk onderzoek uit te voeren. Het doen van lichamelijk onderzoek zorgt ervoor dat je op verantwoorde wijze tot je diagnostiek kunt komen. Je leert diverse technieken toepassen en de zorgvrager op een correcte wijze te bejegenen.

Opzet

De anamnese en het lichamelijk onderzoek vormt de basis voor diagnostiek. Het uitvoeren van goed lichamelijk onderzoek vereist oefening. Dat is ook precies wat je in deze training veelvuldig doet. Je beoefent het uitvoeren van de diverse onderdelen van het lichamelijk onderzoek op elkaar, op simulatiepatiënten en trainingsfantomen. Het lichamelijk onderzoek op elkaar beperkt zich overigens tot het onderzoek van het hoofd en de pols en hand (bovenste extremiteiten).

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Thoraxonderzoek (hart- & longgeluiden)
 • Buikonderzoek (inspectie, auscultatie, percussie, palpatie)
 • Onderzoek van het hoofd
 • Neurologie
 • Onderzoek van de wervelkolom
 • Onderzoek van het bewegingsapparaat (bovenste- en onderste extremiteiten)

De training wisselt het aanbieden van kennis en informatie af met het praktisch toepassen van deze kennis en informatie. Je traint vaardigheden waar je in je dagelijkse praktijk direct wat aan hebt.

Voorbereiding

Bij deze training wordt het boek ‘Fysische diagnostiek’ aangeboden. Een deel van het boek vormt de leerstof die je ter voorbereiding bestudeert. Daarnaast vormt het boek tevens een mooi naslagwerk wanneer je verdieping zoekt ten aanzien van specifiek lichamelijk onderzoek.

Bij dit boek hoort een website waarop veel beeld- en geluidsfragmenten te vinden zijn, maar ook checklists rondom het uitvoeren van lichamelijk onderzoek.

Afronding

De training wordt afgerond met ‘een slotoefening’.  Aan de training is geen toetsing verbonden. Na afloop van deze training ontvang je een ‘Bewijs van deelname’.

Proactief assisteren: Cardiologie

Resultaat

Na het volgen van deze interactieve en praktijkgerichte training optimaliseer je je medisch assisterende kennis en vaardigheden die je gebruikt bij frequent voorkomende cardiologische ziektebeelden.

Je hebt kennis van de meest voorkomende hartritmestoornissen en bent in staat de ambulanceverpleegkundige optimaal te ondersteunen tijdens het klinisch redeneren en het afnemen van de anamnese. Daarnaast kun je proactief handelen tijdens de behandeling van de cardiologische patiënt.

Opzet

De training Proactief Assisteren Cardiologie is een ééndaagse training waarin je actief en praktijkgericht aan de slag gaat met collega ambulancechauffeurs. Er wordt theorie aangeboden die aan herkenbare praktijksituaties wordt gekoppeld om een zo groot mogelijk leerrendement te realiseren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Anatomie van het hart en de circulatie
 • Fysiologie van hart en circulatie
 • Pathologie van hart en circulatie
  • Tachycardie
  • Bradycardie
  • Acuut coronair syndroom
  • Cardiogene shock
  • Astma cardiale
 • Ritmeherkenning
 • Medicatie: werking en inbedding in cardiologische protocollen

In de training maak je tevens kennis met de verschillende onderdelen van het SPART-model. Het SPART-model stelt je in staat om een ambulancezorgconsult zo soepel en gestructureerd als mogelijk te laten verlopen.

Afronding

Aan het einde van de training wordt een facultatieve toets afgenomen. Na het succesvol afronden van de toets ontvang je een certificaat.

EMS bootcamp

Doel
In deze EMS Bootcamp leer je o.a.:

 • Hoe je reageert, denkt en handelt onder druk;
 • Hoe druk je kan helpen of belemmeren en hoe je druk onder controle krijgt;
 • Hoe je om kunt gaat met acute druk op het moment van hulpverlening.

Opzet
De EMS Bootcamp is een intensieve training die net even anders is dan anders. Het ambulancevak is immers vaak uitdagend en onvoorspelbaar. De trainingslocatie wijkt af, zodat je in een zo realistisch mogelijke setting getraind wordt. Ook de trainingstijden zijn anders dan een reguliere training. Met de opgedane kennis oefen je in kleine groepen in zeer realistische, verrassende en uitdagende casuïstiek.

Dag 1: Beyond the split second

Je leert (h)erkennen wat druk met je doet. Dat is voor iedereen verschillend. Welke keuzes maakt de eerste hulpverlener? Is geleerd van eerder incidenten? Zijn we mentaal en fysiek fit en gezond de auto ingestapt? Presteren onder druk is het gevolg van vele keuzes die op de tijdlijn vóór het incident hebben plaats gevonden. Mentale vaardigheden vragen net als operationele vaardigheden de nodige training en toepassing.

Dag 2: De effecten van druk
Hoe beoordeel je de situatie? Zie je deze als een bedreiging of een uitdaging? Dag 2 gaat in op de verschillende tools die je kunt inzetten om optimaal te presteren onder druk. Je test wat bij jou past en wat je verder brengt. Je leert wat de effecten zijn van druk en hoe je hiermee kunt omgaan.

De EMS Bootcamp wordt begeleid door zeer ervaren trainers. Zij zorgen voor een veilig leerklimaat en een hoog leerrendement.

 

Als je je comfortzone wel hebt gezien en open staat voor uitdaging… go for it !” – Caral Severijn (Ambulanceverpleegkundige, AZE Verpleegkundige, RAVU)

“Het was een geweldige training! Echt een aanrader!” – Margreet Mak (Ambulanceverpleegkundige, AZE Verpleegkundige, Praktijkbegeleider)

 

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de EMS Botcamp:

 

Proactief assisteren: Basis

Resultaat

Na het volgen van deze interactieve, praktijkgerichte tweedaagse training heb je het medisch assisteren bij het beoordelen van frequent voorkomende interne ziektebeelden verder ontwikkeld. Je hebt kennis gemaakt met de onderzoeksmethodiek en bent in staat de ambulanceverpleegkundige te ondersteunen tijdens het klinisch redeneren en het afnemen van de anamnese. Je kunt proactief handelen tijdens de behandeling van de patiënt.

Opzet

De training Proactief assisteren basis is een tweedaagse training waarin je actief en praktijkgericht aan de slag bent met collega ambulancechauffeurs. Er wordt theorie aangeboden die direct in herkenbare situaties toegepast wordt om een zo groot mogelijk rendement van de training te realiseren. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Onderzoeksmethodiek;
 • Voorkomende ziektebeelden als dyspneu, pijn op de borst, veranderd bewustzijn, intoxicaties en shock;
 • Omgevingsfactoren van invloed op de beoordeling en behandeling van patiënten;
 • Medicatie: werking en inbedding in protocollen.

In de training maak je kennis met de onderzoeksmethodiek die je in staat stelt om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het teamwork in de prehospitale zorg.

Afronding

Aan het einde van deze training wordt een (facultatief)examen afgenomen. Na het succesvol afronden van het examen ontvang je een certificaat.

Deelname zonder examinering, of een onvoldoende examenuitslag geeft een bewijs van deelname.

Naast de training proactief assisteren basis, bieden wij ook specialisaties in proactief assisteren aan. Heb je de training ‘proactief assisteren basis’ gevolgd, dan kun je de aanvullende training ‘proactief assisteren: cardiologie’ volgen.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de training proactief assisteren basis:

.

Rijvaardigheid voorrangsvoertuig

Doel

In deze rijvaardigheidstraining krijg je de benodigde wettelijke en branchespecifieke kennis overgedragen om verantwoord met gebruik van optische en geluidsignalen te rijden. Daarnaast pas je deze kennis toe in een praktische rijvaardigheidstraining op de openbare weg waarna je bevoegd en bekwaam met spoed kunt rijden.

Opzet

De opleiding bestaat voor 20 procent uit het aanbieden van theorie en 80 procent uit het trainen van de rijvaardigheid. In de theorie komen aan de orde de relevante artikelen uit de wegenverkeerswet, brancherichtlijnen, ontheffingen, verkeersinzicht en voertuigdynamica. In het praktijkgedeelte van de opleiding wordt aandacht besteed aan verkeersinzicht, bochten- en inhaaltechniek, toepassen van ontheffingen, plaatsing van het voertuig op een gesimuleerde incidentlocatie. Daarnaast wordt er tijdens de praktijktraining op de openbare weg ook gereden met optische en geluidssignalen.

Afronding

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch assessment. Bij een voldoende beoordeling ontvang je van de academie voor ambulancezorg het certificaat ‘bestuurder voorrangsvoertuig’ alsmede de bevoegdheidspas OGS.

Rijvaardigheidsafari

Resultaat

Na het volgen van deze training ben je als chauffeur nog meer in staat in diverse omstandigheden en situaties bewust en veilig te anticiperen. Je krijgt tijdens de training handreikingen om je rijvaardigheden verder te verbeteren en doet ervaring op die je direct kunt toepassen in de praktijk. Je straalt na het volgen van deze training nog meer vertrouwen uit tijdens je werk op de ambulance.

Opzet

Tijdens deze rijvaardigheidsafari komen verschillende uitdagende verkeerssituaties aan bod. Je leert extra bewust te anticiperen. Je oefent met praktijkritten op de openbare weg, onder andere met A1-urgentie en in druk verkeer waarbij je gebruik maakt van optische en geluidsignalen. Je kennis over de toepassing van de brancherichtlijnen optische en geluidsignalen spoedeisende medische hulpverlening wordt getest door middel van een interactieve spelvorm. Op het oefencircuit voer je noodstoppen uit, oefen je met manoeuvreren en doe je rijvaardigheidsproeven op normaal en glad wegdek. Tevens ga je naar gebieden met onverharde wegen waar navigeren zeer belangrijk is en het stabiel vervoeren van je patiënt een uitdaging is. Kortom, een avontuurlijk en veelzijdig programma waarin de veilige en efficiënte voertuigbediening en –beheersing, comfortabel en glijdend patiëntvervoer, rijden in duisternis en incident management aan bod komen.

Afronding

Na afloop van de rijvaardigheidsafari ontvang je een bewijs van deelname.

 

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de rijvaardigheidsafari:

Zie ook een artikel over de rijvaardigheidsafari!