Advanced Life Support – ALS

Resultaat

In de training Advanced Life Support (ALS) leer je als gespecialiseerd verpleegkundige om in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen te coördineren en pré- en postreanimatiezorg te verlenen om zo het verschil te maken voor een kritieke patiënt. De training is primair gericht op ziekenhuisreanimaties.

Toelatingseis

 • Afronding van de theoretische pretoets is verplicht.
 • Sinds 1 januari 2018 verwacht de NRR/ERC dat je BLS-vaardig bent.

Opzet en inhoud

De Advanced Life support (ALS) cursus biedt een gevarieerd programma met workshops, lezingen, skill-stations en scenario-onderwijs. Na het doorlopen van de cursus ben je in staat om:

 • Prioriteiten te stellen tijdens een reanimatie;
 • Deelvaardigheden uit te voeren zoals endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening;
 • Leiding te geven aan een reanimatieteam;
 • Non-technical skills toe te passen binnen een reanimatieteam;
 • Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij de taken behorende handelingen;
 • Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien;
 • Op basis van bevindingen tijdens de reanimatie een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden;
 • Therapeutische interventie toe te passen bij bijzondere reanimaties, zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc.

Afronding

Er wordt voorafgaand en tijdens de cursus schriftelijk en praktisch getoetst. Er vindt geen eindassessment meer plaats. Gedurende de cursus is er een continue assessment.

Certificering

Bij het succesvol afronden van de Advanced Life Support cursus ontvang je een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC).

Sinds begin 2021 hebben de certificaten die worden afgegeven na het succesvol afronden van een ALS of EPALS cursus geen geldigheid meer. Check voor actuele informatie over certificering de website van de NRR.

 

Reacties cursisten:


“De mentorgesprekken zijn fijn. De aandachtspunten worden benoemd en je wordt indien nodig aan de hand meegenomen.”


“Grote diversiteit, veel scenario’s, veilige leeromgeving, goede samenwerking tussen de trainers.”


“De positieve kanten van de deelnemer werden genoemd en daarna de keerpunten. Dit alles op een dusdanige manier dat het prettig overkomt.”


“Zeer leerzame scholing die mij veel heeft gebracht en die mij vertrouwen geeft om in de toekomst de ALS trainingen te verzorgen binnen het OK complex”
.

 

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP) BLS

Resultaat

In de PEPP BLS krijg je een structuur aangeboden waarmee je baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen. Na afloop van deze training beschik je over de benodigde kennis en vaardigheden om je collega te assisteren in een zo adequaat mogelijke behandeling van ernstig zieke of gewonde kinderen van alle leeftijden.

Opzet

Hoewel de ambulanceverpleegkundige verantwoordelijk is voor de beoordeling en behandeling van een zieke baby of kind, kun je als ambulancechauffeur ook veel betekenen.  Je maakt het verschil door op proactieve en zelfverzekerde wijze de ambulanceverpleegkundige te ondersteunen bij de benadering van deze jonge patiënten.

De PEPP is ontwikkeld door de American Academy of Pediatrics. In de PEPP BLS wordt gebruik gemaakt van interactieve en afwisselende werkvormen. Je leert specialistische kennis, vaardigheden en procedures aan met behulp van presentaties, workshops, skillstations en scenario-onderwijs. In de training is aandacht voor thema’s als:

 • herkennen van vitaal bedreigd kind;
 • shock;
 • trauma;
 • vergiftigingen.

Dit zijn geen onbekende zaken voor een ambulancezorgprofessional, maar het kan nooit kwaad deze kennis op te frissen volgens actuele inzichten. Daarnaast is het heel zinvol om in een veilige leeromgeving dergelijke hulpverleningen te trainen.

Voorbereiding

Voor aanvang van de cursus ontvang je een uitnodiging. Hierin vind je meer informatie over het programma en de voorbereiding voor de lesdag. Onderdeel van de voorbereiding is het lezen van een gedeelte van de Nederlandse vertaling van het PEPP boek.

Afronding

Er vindt geen eindassessment plaats. Gedurende de cursus is er een continue assessment. Na het succesvol doorlopen van de cursus ontvang je een bewijs van deelname en een PBLS provider certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP) ALS

Resultaat

Na afloop van deze training beschik je over de benodigde kennis en vaardigheden om ernstig zieke of gewonde kinderen van alle leeftijden te behandelen. Je kunt vol vertrouwen hulpverlening bieden aan kinderen.

Opzet

De PEPP is ontwikkeld door de American Academy of Pediatrics. Per 1 januari 2023 is dit een 1-daagse training geworden. In de PEPP ALS wordt gebruik gemaakt van interactieve en afwisselende werkvormen. Je vergaart specialistische kennis, vaardigheden en procedures met behulp van presentaties, workshops, skillstations en scenario-onderwijs. In de training is aandacht voor thema’s als:

 • herkennen van vitaal bedreigd kind;
 • shock;
 • trauma;
 • vergiftigingen.

Dit zijn geen onbekende zaken voor een ambulanceverpleegkundige, maar tijdens de training toets je jouw kennis en breid je deze uit met nieuwe inzichten. Daarnaast is het heel zinvol om samen in een veilige leeromgeving dergelijke hulpverleningen te trainen.

Voorbereiding

Voor aanvang van de cursus ontvang je een uitnodiging. Hierin vind je meer informatie over het programma en de voorbereiding voor de lesdag. Onderdeel van de voorbereiding is het lezen van de Nederlandse vertaling van het PEPP boek.

Afronding

Er vindt geen eindassessment plaats. Gedurende de cursus is er een continue assessment. Na het succesvol doorlopen van de cursus ontvang je een certificaat.

Advanced Medical Life Support (AMLS) Refresher

Resultaat

Met het volgen van de AMLS Refresher is de kwaliteit van de door jou te leveren interne zorg weer helemaal up-to-date. De AMLS Refresher is gebaseerd op de 3e Course editie en op de highlights hiervan ontworpen. Hierdoor ben je beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van interne patiënten. Je kunt door klinisch te redeneren frequent en minder frequent voorkomende ‘interne’ ziektebeelden op een gedegen wijze beoordelen en behandelen. Je benadert zieke patiënten met meer vertrouwen en krijgt meer inzicht in de symptomen van diverse ziektebeelden.

Opzet

De AMLS Refresher is een eendaagse cursus die bestaat uit verschillende lesonderdelen, zoals presentaties en scenariotrainingen. In de cursus wordt gewerkt volgens de ‘AMLS Assessment Pathway’ en er wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen: endocrinologie, neurologie, syncope, longgeluiden en buikklachten.

Doordat er tijdens de cursus zoveel mogelijk wordt gewerkt vanuit realistische situaties, is het rendement van de training groot en direct toepasbaar in de praktijk.

Voorbereiding

Bij deze cursus wordt het Nederlandstalige boek ‘Advanced Medical Life Support’ gebruikt. Een deel van het boek vormt de leerstof die je ter voorbereiding bestudeert, maar vormt tevens een mooi naslagwerk. Daarnaast maak je een theoretische pre-test. De score is indicatief en geldt als leermiddel voor jezelf.

Afronding

Aan het einde van de cursus wordt een theoretisch examen afgenomen. Na het succesvol afronden van het examen krijg je het internationale AMLS-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

 

Bekijk het onderstaande filmpje voor een impressie van de cursus AMLS:

Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Experience

Resultaat

Je bent weer geoefend en bekwaam in het adequaat medisch tactisch denken en handelen in situaties waarin je moet werken onder acceptabele risico’s. Dit bij een incident(en) met veel ernstig gewonde slachtoffers.

Opzet

Een schietpartij in een winkelcentrum, explosie op een bedrijventerrein of een groot ongeval zijn helaas aan de orde van de dag. De dreiging van een (terroristische) aanslag blijft altijd reëel. Ben jij als ambulancezorgprofessional hierop voorbereid?

De TECC Experience is voor ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs die de Tactical Emergency Casualty Care (TECC) succesvol hebben afgerond. Om het NAEMT-TECC certificaat te behouden, is het noodzakelijk om binnen vier jaar een herhaling te volgen. Blijf bevoegd en vakbekwaam en volg tijdig de TECC Experience!

In deze ééndaagse cursus oefen je eerder aangeleerde handelingen en komen vernieuwde behandelmethodes aan bod waarin recente wetenschappelijke inzichten zijn verwerkt. Bijvoorbeeld voor pediatrische slachtoffers. Extra casuïstiek maakt je nog bewuster van (toegenomen) dreiging en onverwachte situaties. Iedere slachtoffer kan ook een dader zijn, hoe blijf je je werk uitvoeren onder acceptabele risico’s, dus zo veilig mogelijk?

We besteden aandacht aan:

 • de multidisciplinaire werkafspraken die gemaakt zijn voor first responders bij extreem geweld (Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, GGD-GHOR).
 • de zone-indeling:
  • Warm zone: de MARCH, behandeling van grote bloedingen en luchtwegcontrole
  • Cold zone: vervolgbehandeling conform LPA en triage
 • het volgordelijk inzetten van tactische en medische hulpverlening

Experience

Deze training is meer dan een herhaalcursus. Alle basisvaardigheden komen terug, want die moet je altijd goed en snel kunnen uitvoeren. Daarnaast ga je vooral leren door te ervaren wat onverwachte en onveilige situaties en omstandigheden met je doen en hoe je als ambulanceteam goede patiëntenzorg kunt blijven verlenen. De TECC Experience in het Experium in Harderwijk is een echte beleving!

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Na het succesvol afronden van deze toets ontvang je het internationale TECC-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de TECC Experience:

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Experience

Resultaat

Met het volgen van de PHTLS Experience is de kwaliteit van de door jou te leveren traumazorg weer helemaal up-to-date. Hierdoor ben je beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van traumapatiënten en specifiek in geval van extreme situaties waarbij in geval van een ernstige verbloeding adequaat handelen vereist is.

Opzet

De PHTLS Experience is ingericht op basis van de fundamentele aspecten binnen de acute traumazorg, waarbij nieuwe behandelmethodiek in samenhang met het protocollair handelen (LPA) de essentie vormt. Het onderwijs is theoretisch en praktisch (vaardigheidstraining) vorm gegeven, waarbij een gezonde mix van theorie- versus praktijkonderwijs de lesdag inkleed. De lessen vinden plaats in het Experium, de praktijkrealistisch ingerichte simulatievaardigheidstrainingslocatie van de Academie voor Ambulancezorg. Nieuw is de introductie van de X aan de ABCDE-behandelmethodiek; X-ABCDE. De X staat voor eXsanquinating hemorrhage en betekent het ter stond tot staan brengen van ernstige (levensbedreigende) verbloedingen. In dit kader komen onder andere het aanbrengen van de tourniquette, het woundpacken (stelpen van bloedingen) en de toepassingsmogelijkheden van de Emergency bandage aan bod. Ook nieuw is de chirurgische coniotomie en het axillair aanprikken ter ontlasting van een spanningspneumothorax.

De PHTLS Experience is ingericht op de volgende hoofdthema’s:

 • Kinematica
 • Airway, Breathing
 • Circulation
 • Pathofysiologie (shock)
 • de HOTT-procedure, waarmee na een korte introductie de cursus in de vorm van een ‘grand finale’ wordt afgerond.

De PHTLS is gebaseerd op wetenschappelijke feiten en bevat talrijke verwijzingen naar de medische literatuur die de basisprincipes ondersteunen. De cursus baseert zich op de basiskennis en knowhow van de deelnemers en legt de nadruk op het probleemoplossend denken. Er wordt eveneens geleerd om beter in teamverband samen te werken (Crisis Resource Management). Sinds het najaar 2019 werkt de Academie voor Ambulancezorg met de huidige 9e editie.

Afronding 

De cursus wordt getoetst met een theoretisch examen (written posttest). Met de introductie van de 9e editie heeft de NAEMT het praktisch assessment losgelaten.

Bij een voldoende score op de written posttest wordt  het officieel international erkende PHTLS-certificaat van de afgegeven namens de National Association of Medical Technicians (NAEMT), de Amerikaanse houdermaatschappij van de cursus. Het NAEMT-certificaat is vier jaar geldig en heeft een international erkende status.

 

Praktijkbegeleiding

Resultaat

Als praktijkbegeleider vervul je een belangrijke rol in het begeleiden van een leer-/ontwikkelproces van een lerende op de werkvloer. Deze cursus biedt je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze rol zo optimaal mogelijk in te vullen. Aan het einde van de cursus zijn alle eindtermen vanuit het profiel Praktijkbegeleider aan bod gekomen.

Opzet

De interactieve cursus richt zich op het ontwikkelen van de volgende competenties:

 • Faciliteren;
  • Randvoorwaarden creëren voor een optimaal leerproces
 • Begeleiden;
  • Instrueren
  • Coachen
  • Communiceren
  • Reflecteren
  • Monitoren
 • Beoordelen;
  • Formatief
  • Summatief

Tijdens de cursus wissel je kennis en ervaring uit met je medecursisten. Gezamenlijk leer je hoe je studenten het beste kunt begeleiden, kunt motiveren en inspireren. Daarnaast krijg je volop tips en tools aangereikt om met diverse soorten lerende en leersituaties om te gaan en je begeleiding hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten.

Afronding

De initiële cursus praktijkbegeleiding duurt vier dagen en kent een totale doorlooptijd van vier tot vijf maanden. Tijdens de cursus werk je aan een portfolio dat bestaat uit voorbereidingsopdrachten, lesopdrachten en reflecties. Daarnaast sluit je de cursus af met een integrale eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling van je portfolio en de integrale eindopdracht ontvang je een certificaat.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de cursus praktijkbegeleiding:

Tactical Emergency Casualty Care (TECC)

Resultaat

De TECC Course biedt richtlijnen voor het beheer van traumatisch letsel waarbij meerdere/veel slachtoffers betrokken zijn binnen een mogelijk nog niet veilige situatie. In deze cursus leren we als ambulancezorgverleners ‘tactisch’ te denken, iets wat voor politie en defensie al gemeen goed is.

Opzet

De Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, V&VN Ambulancezorg, de Academie voor Ambulancezog en GGD GHOR Nederland hebben multidisciplinaire afspraken gemaakt voor first responders bij extreem geweld. Deze multidisciplinaire afspraken hebben onder andere betrekking op de tactische hulpverlening in de drie verschillende zones: de hot zone, warm zone en cold zone. Deze zones zijn te vergelijken met de in Amerika gehanteerde fases Direct Threat Care, Indirect Threat Care en Evacuation Care.

De cursus omvat twee aaneengesloten lesdagen. Tijdens deze lesdagen staan de multidisciplinaire afspraken en de zone-indeling (fases) centraal. De theorie wordt daarbij afgewisseld met het aanleren van vaardigheden en casuïstiektraining die passen bij de theorie. Bij het behandelen van de afspraken is bijvoorbeeld aandacht voor de samenwerking met ketenpartners en afspraken rondom en oefenen met het evacueren van gewonde slachtoffers naar een veilige (werk)omgeving. Een ander voorbeeld is dat er tijdens de theorie rondom de warm zone aandacht is voor de handelingen die in de warm zone verricht mogen worden, zoals triage, de MARCH, het behandelen van grote bloedingen en luchtwegcontrole.

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Na het succesvol afronden van deze toets ontvangen cursisten het internationale TECC-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de TECC:

General Instructor Course (GIC)

Resultaat

Vol vertrouwen instructie verzorgen voor professionals in de gezondheidszorg. Dat is het resultaat van deze boeiende training. Na het volgen van de General Instructor Course ben je in staat om diverse didactische werkvormen in te zetten bij het verzorgen van trainingen. Je kunt aansluiten op de leerstijlen van de volwassen lerenden en hebt tools aangereikt gekregen om het leren zo optimaal mogelijk te faciliteren.

Opzet

Ervaren wat werkt en waarom dat werkt staat centraal in deze didactische training. In een interactief tweedaags programma doe je ervaring op met diverse werkvormen in zowel de rol van deelnemer als die van instructeur. Tijdens de training wordt er veel praktisch geoefend en ontvang je feedback op je didactische vaardigheden van zowel de trainers als je mededeelnemers.

Afronding

Na de training ga je met heel veel nieuwe inzichten, ideeën en een bewijs van deelname naar huis.

EuSim Simulation Instructor Course (level 1)

Resultaat

De EuSim Simulation Instructor Course leert je een techniek om leersituaties te faciliteren en daarin een koppeling te maken naar de kernpunten van Crisis Resource Management. Je krijgt meer kennis aangeboden met betrekking tot het leren van volwassenen en bent in staat om lerende te helpen reflecteren op hun handelen.

Opzet

In de cursus wordt op unieke wijze de expertise van verschillende simulatiecentra en ervaren multidisciplinaire instructeurs samengevoegd. De cursus brengt een mengeling van theorie en praktijk en benadrukt het belang van feedback door het leren in een veilige en stimulerende sfeer. Deelnemers werken in kleine groepen interactief samen met de instructeurs.

Tijdens de cursus komen de volgende thema’s aan bod:

 • Scenario’s ontwerpen en uitvoeren;
 • ‘Debriefing’ (structuren, moeilijkheden);
 • Medische fouten en vergroten van patiëntveiligheid;
 • Principes van onderwijs aan volwassenen;
 • Ontwikkelen van trainingen/leerlijnen;
 • De diverse rollen van de simulatie-instructeur.

Afronding

Aan het einde van de training ontvang je een EuSim-certificaat met de geldigheid van 5 jaar.

Advanced Medical Life Support (AMLS)

Resultaat

Je kunt door klinisch te redeneren frequent en minder frequent voorkomende ‘interne’ ziektebeelden op een gedegen wijze beoordelen en behandelen. Je benadert zieke patiënten met meer vertrouwen en krijgt meer inzicht in de symptomen van diverse ziektebeelden.

Opzet

De AMLS is een tweedaagse cursus die bestaat uit verschillende lesonderdelen, zoals presentaties en scenariotrainingen. In deze dagen wordt er aandacht besteed aan onder andere: thoracale klachten, buikklachten, respiratoire aandoeningen, neurologische aandoeningen, infectieziekten en toxicologie.

In de cursus wordt gewerkt volgens de ‘AMLS Assessment Pathway’.

 • Eerst wordt een indruk van de situatie verkregen; dreigt er bijvoorbeeld gevaar voor de patiënt of hulpverleners?
 • Vervolgens wordt een eerste indruk van de patiënt verkregen: wat is de hoofdklacht? dreigt er levensgevaar? is de patiënt ‘ziek’ of niet?
 • Daarna worden de vitale functies volgens de ABCDE-methode beoordeeld en indien nodig gecorrigeerd. Hierbij is van belang dat bedreiging van vitale functies zich bij zieke patiënten anders kan presenteren en/of anders kan verlopen dan bij traumapatiënten.
 • Vervolgens wordt een differentiaal diagnose opgesteld en worden bepaalde diagnoses minder of meer aannemelijk door het uitdiepen van de anamnese, het verrichten van speciaal lichamelijk onderzoek en interpretatie van point-of-care tests zoals ecg’s.
 • Tot slot start je met de behandeling of pas je de gestarte behandeling aan.

Doordat er tijdens de cursus zoveel mogelijk wordt gewerkt vanuit realistische situaties is het rendement van de training groot en direct toepasbaar in de praktijk.

Voorbereiding

Bij deze cursus wordt het Nederlandstalige boek ‘Advanced Medical Life Support’ gebruikt. Een deel van het boek vormt de leerstof die je ter voorbereiding bestudeert maar vormt tevens een mooi naslagwerk. Daarnaast maak je een theoretische pre-test. De score is indicatief en geldt als leermiddel voor jezelf.

Afronding

Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen. Na het succesvol afronden van het examen krijg je het internationale AMLS-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

 

Bekijk het onderstaande filmpje voor een impressie van de cursus AMLS:

 

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS)

Resultaat

De kwaliteit van de door jou te leveren traumazorg neemt enorm toe door het volgen van de PHTLS. Je breidt je kennis verder uit waardoor je beter in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van traumapatiënten.

Opzet

De PHTLS is gebaseerd op wetenschappelijke feiten en bevat talrijke verwijzingen naar de medische literatuur die de basisprincipes ondersteunen. De cursus baseert zich op de basiskennis en knowhow van de deelnemers en legt de nadruk op het probleemoplossend denken. Er wordt eveneens geleerd om beter in teamverband samen te werken. In 2015 werkt de Academie voor Ambulancezorg met versie 8.

De PHTLS Provider cursus beslaat twee opeenvolgende lesdagen, waarbij intensief praktijk- en theorielessen worden verzorgd.

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een praktisch en een theoretisch examen, waarna afgifte van een officieel erkend PHTLS-certificaat van de NAEMT volgt bij een voldoende score op beide onderdelen.

PHTLS Experience

Om kennis en vaardigheden te onderhouden, dient elke gecertificeerde professional één keer per 4 jaar een 1-daagse experience te volgen. Informeer bij de Academie voor Ambulancezorg voor de mogelijkheden.
De kosten voor de PHTLS Experience zijn € 630,-* per deelnemer.

 

Geriatric Education for Emergency Medical Services (GEMS) ALS

Resultaat

Als ambulanceverpleegkundige vervul je een belangrijke rol in de beoordeling van de acute klachten van een geriatrische zorgvrager. Kenmerkend voor deze groep is dat de presentatie van de klachten vaak atypisch zijn. Daarnaast is het stellen van een enkelvoudige diagnose bij deze groep ouderen ingewikkeld omdat er vaak meerdere klachten zijn. Daarom is het cruciaal dat jij je als hulpverlener niet alleen focust op een enkele aandoening maar naar de ‘hele’ patiënt kijkt.

Opzet en inhoud

De GEMS biedt diepgaande kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het verlenen van acute hulp aan ouderen. De inhoud van de GEMS is zeer recent aangepast op de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg voor ouderen.

Deze cursus bestaat uit een innovatief, interactief programma waarin presentaties, filmfragmenten en vaardigheids- en scenariotrainingen elkaar afwisselen. Het programma, de speciaal voor GEMS opgeleide instructeurs en de waarheidsgetrouwe simulatieruimten en -apparatuur staan garant voor een hoge mate van borging van de lesstof en vaardigheden.

Je bent twee dagen intensief aan het werk om op basis van nieuwe kennis en inzichten vol vertrouwen het maximale te kunnen betekenen voor de oudere patiënt en zijn of haar omgeving.

Onder andere de volgende thema’s komen tijdens de cursus aan de orde:

 • Verandering door veroudering
 • Communicatie met ouderen en hun zorgverleners
 • Farmacologie en toxicologie
 • Cardiovasculaire en neurologische problematiek
 • Verwaarlozing en mishandeling van ouderen
 • Trauma, bewegingsapparaat en vallen
 • Interne aandoeningen
 • Acute respiratoire aandoeningen

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een theoretisch examen, waarna afgifte van een officieel erkend GEMS-certificaat van de NAEMT volgt bij een voldoende score. Dit certificaat is vier jaar geldig.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de GEMS: