Coronavirus (COVID-19)


Gezondheidscheck en huisregels

Doe voorafgaand aan een les of training altijd de gezondheidscheck en blijf thuis bij klachten.

 • 10/05: De laatste coronamaatregelen die de Academie van Ambulancezorg nog handhaafde, zijn per direct (10 mei 2022) opgeheven. Lees verder
 • 22/2: Naar aanleiding van de persconferentie 15 februari jongstleden, continueert het onderwijs en de landelijke assessments aansluitend op de aangekondigde afgeschaalde Corona-voorzorgsmaatregelen. Lees verder
 • 26/1: Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari wordt het post-initieel onderwijs en het Landelijk Assessment Ambulancezorg weer gestart per 31 januari. Lees verder
 • 15/1: De Academie heeft op preventieve grondslag besloten de komende 2 weken het post-initiële onderwijs en het Landelijk Assessment Ambulancezorg nog niet op te starten. Initieel gaat door. Lees verder
 • 5/1: Maatregelen onderwijs verlengd tot 15 januari. Het initiële onderwijs gaat door. Helaas worden alle bij- en nascholingen en landelijke assessments tot 15 januari geannuleerd. Lees verder
 • 19/12: Harde lockdown. Bij- en nascholing en landelijk assessment opgeschort. Initiële opleidingen kunnen door gaan. Lees verder
 • 16-12: De Coronamaatregelen zijn verlengd. Dit heeft geen consequenties voor het beleid van de Academie voor Ambulancezorg. Ons onderwijs gaat door met ongewijzigde maatregelen. Lees verder
 • 28-11: Onderwijs op de Academie voor Ambulancezorg gaat door, met inachtneming van nieuwe, aangescherpte maatregelen. Lees verder
 • 13-11: Het onderwijs gaat door, met aangescherpte maatregelen. Lees hier wat dat betekent voor de Academie voor Ambulancezorg. Lees verder
 • 03-11: Per 6 november is het mondkapje weer verplicht. Lees meer over de heringevoerde en de reeds bestaande basismaatregelen Lees verder
 • 24-09: 2/2 Dit geldt voor zowel op de locatie Harderwijk als in Bilthoven.
 • 24-09: 1/2 Tijdens de persconferentie d.d. 16 september is aangekondigd dat per 25 september de COVID-19-maatregelen verder worden versoepeld. De versoepelingen worden ook op de Academie doorgevoerd.
 • 24-08: Voor dit moment hebben de aangekondigde aanpassingen van de coronamaatregelen d.d. 13 aug geen invloed op de situatie op de Academie. Alles wordt tot in ieder geval 20 sept gehandhaafd.
 • 13-08: 2/2 De komende tijd zullen we dit beoordelen en komen we met uitgebreidere informatie hierover.
 • 13-08: 1/2 Vanaf 16 aug. starten de scholingen weer. De Academie wacht de persconferentie van vanavond af om te kijken of de aangekondigde maatregelen van toepassing zijn op onze scholingen.
 • 22-06: De Academie volgt advies RIVM over versoepelen mondkapjesplicht op. Overige maatregelen blijven voorlopig van kracht. Lees hier meer over
 • 30-04: De eerder aangekondigde herstart van de bij- en nascholingen en Landelijke Assessments Ambulancezorg per 10 mei, gaat definitief door.
 • 14-04: De Academie voor Ambulancezorg is voornemens de bij- en nascholingen en de Landelijke Assessments Ambulancezorg vanaf maandag 10 mei te hervatten. Lees het volledige bericht
 • 24-03: 2/2 Na de persconferentie van 13 april bekijken we opnieuw wanneer we weer kunnen starten met bij- en nascholingen en de Landelijke Assessments Ambulancezorg.
 • 24-03: 1/2 In verband met de verlenging van de huidige coronamaatregelen worden de bij- en nascholingen en de Landelijke Assessments Ambulancezorg per 6 april nog niet hervat.
 • 9-3: Voorbereidingen worden getroffen voor mogelijke herstart bij- en nascholingen en Landelijke Assessments Ambulancezorg per 6 april, in navolging op HBO en Universitair onderwijs
 • 24-02 (2/2): Na de verwachte persconferentie op 08-03 wordt de scope opnieuw beoordeeld.
 • 24-02 (1/2): De versoepelingen genoemd in de persconferentie d.d. 23-02 hebben op dit moment geen invloed op de huidige onderwijsactiviteiten van de Academie. Voor nu zijn er geen veranderingen.
 • 3 febr: De aanpassingen op de COVID-maatregelen nav de persconferentie d.d. 2 februari, hebben geen invloed op de huidige werkwijze van de Academie en zetten we deze tot nader order voort.
 • Na contact van AZN met VWS heeft de Academie voor Ambulancezorg toestemming gekregen om het initieel onderwijs voort te blijven zetten. lees verder
 • Hier vind je de meest recente versie van het continuïteitsplan. Aangepast aan de huidige COVID-19 situatie met de bijbehorende maatregelen en beleid. Recente versie continuïteitsplan
 • 13 jan: De Academie volgt de afgekondigde verlenging van de lockdown. Daarmee schort de Academie de onderwijsactiviteiten op tot in ieder geval 9 februari.
 • 14 dec: De Academie voor Ambulancezorg zet vanaf woensdag 16 december de onderwijsactiviteiten tot nader order stop. Dit n.a.v. de persconferentie d.d. 14 december. Lees verder
 • 13 okt: In navolging op de persconferentie is besloten dat de Academie de scholingen voort kan zetten. Lees verder
 • 10 okt: Ter verduidelijking van de COVID-19 maatregelen die op de Academie gelden en hoe dit er in het dagelijkse leven uitziet, heeft de Academie voor Ambulancezorg hierover een film gemaakt. Lees verder
 • 2 okt: De Academie volgt het beleid van het Ministerie van Onderwijs op en voegt het dragen van een mondkapje door studenten en medewerkers toe aan de lijst van COVID-19-maatregelen. Lees verder
 • 21 aug: Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen week en de geluiden over oplopende besmettingen is binnen de Academie voor Ambulancezorg het COVID-19-dossier opnieuw gelicht.
  Lees verder
 • Het onderwijs gaat in juni weer, in aangepaste vorm, van start. Lees verder
 • Totaaloverzicht van de huidige stand van zaken bij de Academie voor Ambulancezorg in verband met COVID-19. Lees hier het volledige bericht
 • De bij- en nascholingen en Landelijke Assessments Ambulancezorg gepland tot 1 juni, worden opgeschort.
 • Naar aanleiding van het tijdelijk opschorten van de initiële onderwijsactiviteiten, onderzoekt de Academie alternatieve onderwijsvormen. Lees hier het hele nieuwsbericht
 • Ivm het coronavirus werken veel collega’s vanuit huis. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch minder goed tot niet bereikbaar. Per mail blijven we bereikbaar en staan we jullie graag te woord.
 • De Academie biedt voor enkele cruciale groepen initieel onderwijs maatwerk, zodat deze ambulanceprofessionals op korte termijn (zelfstandig) ingezet kunnen worden. Lees hier het hele nieuwsbericht
 • De Academie voor Ambulancezorg stopt van 16 maart t/m 6 april alle onderwijsactiviteiten. Lees hier het hele nieuwsbericht
 • Opschorting bij- en nascholingen en assessments Lees verder
 • Het eerder deze week ingenomen standpunt over scholingen bij de Academie voor Ambulancezorg blijft gehandhaafd. Lees hier de laatste nieuwsupdate
 • In verband met de ontwikkelingen van COVID-19 is het beleid scholingen aangescherpt. Lees verder