Ambulance Challenge 2020

Hier vind je informatie over de Ambulance Challenge 2020


  • Je kunt je weer met een team aanmelden om mee te doen met de challenge. Je kunt bij je ROC terecht voor meer informatie. Deze kan jou(w team) ook al voor je inschrijven.
  • De datum voor de ambulance challenge 2020 is bekend! Deze vindt plaats op woensdag 23 september.