Skip to content

Kwaliteit in opleiden

1.De organisatie

De Stichting Academie voor Ambulancezorg is het landelijk opleidingscentrum voor de ambulancezorg. De Academie is gespecialiseerd in het opleiden en trainen van beginnende én ervaren professionals in de ambulancezorg.

De opleidingen zijn gebaseerd op competentieprofielen (deskundigheidsgebieden) met bijbehorende eindtermen. Deze worden periodiek bijgesteld op basis van voor de beroepsgroep relevante (internationale) medische, beroepsinhoudelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Op deze wijze wordt de professionele standaard op het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau gehouden.

Organisatiestructuur

Bestuur

In het jaar 2018 was de samenstelling van het bestuur van de Academie als volgt:

  • de heer G.J.M. Dijkstra, voorzitter
  • mevrouw M. Kopp – Raadgever
  • de heer R. Ton
  • de heer W. Moes
  • mevrouw M. van Splunter – Schneider

De directie wordt gevoerd door de heer J.P. Versluis.

Commissies

De Academie kent ter ondersteuning van bestuur en directie een drietal commissies. Dit zijn de Medisch Adviescommissie (MAC), de Examencommissie en de Klachtencommissie.