Skip to content

Kwaliteit in opleiden

Jaarbericht 2018

Voorwoord

De Academie voor Ambulancezorg heeft in 2018 hard gewerkt aan het formuleren van een toekomstbestendige missie en visie. Klanten, stakeholders, belanghebbenden en medewerkers zijn hiervoor bevraagd. Zo is er input verkregen uit de jaargesprekken met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en is er voor de Academie een klantenonderzoek uitgevoerd. Ook zijn de kernwaarden van de Academie opnieuw geformuleerd in het licht van deze informatie en de gewenste toekomstbestendige ontwikkeling van de organisatie. Als kernwaarden zijn benoemd: verbinden, verbeteren en vernieuwen. In 2019 zal het bestuur de missie en visie formaliseren.

In 2018 heeft de Academie weer veel studenten opgeleid en hebben veel cursisten gebruik gemaakt van het aanbod van bij- en nascholing. De kwaliteit van opleiden is ook het afgelopen jaar door studenten en cursisten als goed beoordeeld. Een hoogtepunt was de formele opening van de simulatie ervaring ‘het Experium’ tijdens de Ambulance Challenge in september. Hiermee kunnen ambulanceprofessionals op een realistische wijze worden getraind in het omgaan met en het voorbereiden op een mogelijke terroristische aanslag c.q. calamiteit.

Voor 2019 zijn belangrijke nieuwe opleidingsproducten gepland zoals de lange tranche ambulanceverpleegkundige en thematisch aanbieden van opleidingsproducten gericht op de zorgambulance. Hiermee speelt de Academie in op de ontwikkelingen die RAV’s in hun eigen regio en samen met elkaar willen inzetten om de beschikbaarheid van de ambulancezorg op het gewenste niveau te houden.

Grote dank gaat uit naar onze Academie medewerkers die voor een succesvol jaar hebben gezorgd.

Bestuursvoorzitter Gerard Dijkstra