Skip to content

Jaarbericht 2022

Jaarbericht 2022

Voorwoord

Wij spreken onze grote waardering uit voor de voortvarendheid waarmee medewerkers van de Academie voor Ambulancezorg in samenspraak met zorgprofessionals en opleidingscoördinatoren van de regionale ambulancezorg voorzieningen gezamenlijk de Entrustable Professional Activities (EPA’s) in korte tijd hebben weten te borgen binnen de verschillende ambulancezorgopleidingen. 

Hiermee sluiten wij aan op een flexibeler opleidingssysteem binnen de acute zorg. Hiernaast blijft de Academie voor de RAV‘s een belangrijke en betrouwbare partner in het opleiden van de 489 nieuwe ambulancezorgprofessionals die in 2022 het eindassessement met goed gevolg hebben doorlopen. 

Wij zien dat de verdere ontwikkeling en professionalisering van de Academie gericht is op het kunnen inspelen op vragen en wensen vanuit de sector en ondersteunen deze richting van harte. De gezonde bedrijfsvoering en de mooie waarderingen van onze medewerkers en klanten onderschrijven dat wij met elkaar de komende jaren met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Namens het bestuur,

Jurgen Grobbée
voorzitter bestuur