Skip to content

De Academie in coronatijd

3. Kwaliteit

In 2020 lag de focus op de voortgang van de onderwijsactiviteiten en met name het initiële onderwijs. Daarnaast heeft ook de doorontwikkeling van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe scholingen prioriteit gekregen. Dit om de kwaliteit van onderwijs bij de Academie voor Ambulancezorg op een hoog niveau te houden.

Door deze focus en prioritering heeft de Academie voor Ambulancezorg deels af moeten wijken van de eerder vastgestelde jaarplanning. Daarmee heeft de Academie verschillende voor 2020 geplande projecten en activiteiten niet kunnen uitvoeren. Deze worden doorgeschoven naar 2021.

Medewerkers

De Academie voor Ambulancezorg heeft haar docenten- en instructeursformatie goed op peil. Met de huidige formatie heeft zij de volledige planning, ook de inhaalslag van alle initiële opleidingen in het najaar, weten te realiseren. Dit jaar, dat in het teken stond van COVID-19, heeft veel van de flexibiliteit van alle medewerkers gevraagd. Gelukkig was de bereidheid van alle medewerkers groot en hebben we samen dit jaar, binnen de omstandigheden, in goede banen weten te leiden.                      

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering van docenten heeft ook in 2020 plaatsgevonden, maar in verband met COVID-19 middels een andere invulling dan gepland. Zes docenten van de vaste docententeam zijn gestart met een coaching opleiding. Twee van deze docenten hebben de opleiding inmiddels afgerond. Daarnaast is er gewerkt aan het opzetten van het professionaliseringsplan 2021-2025.

Ondanks de coronatijd was er ruimte voor individuele processen.

Kwaliteit van onderwijs

De Academie voor Ambulancezorg voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De assessments zijn getoetst door CITO en de initiële opleidingen zijn geaccrediteerd door het College van Zorg Opleidingen (CZO). De tussentijdse- en eindassessments binnen het initiële onderwijs zijn CITO-gecertificeerd.

Naast het initiële onderwijs, biedt de Academie ook post-initiële scholingsproducten aan, die zijn ondergebracht in expert-classes, één- en tweedaagse cursussen en thematrainingen. Onderdeel hiervan zijn de NAEMT Courses. Denk hierbij aan cursussen als de Tactical Emergency Casualty Care (TECC) en de Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS).

EPA's

In 2023 dienen de Entrustable Professional Activitities (EPA’s) geïmplementeerd te zijn in de curricula van de Academie voor Ambulancezorg. Om dit uit te voeren en in goede banen te leiden is een werkgroep opgezet. Deze werkgroep is eind oktober voor het eerst samengekomen voor een kick-off. Begin 2021 komt de werkgroep weer samen voor de inhoudelijke invulling.

Kwaliteitsregister V&V​

De post-initiële scholingen, expert-classes en thematrainingen die door de Academie worden aangeboden, zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Cursisten krijgen, bij vermelding van het registratienummer Kwaliteitsregister V&V, bij deelname punten toegekend.

Nieuwe scholingen

In 2020 zijn er diverse nieuwe bij- en nascholingen ontwikkeld voor de ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs en verpleegkundig meldkamercentralisten ambulancezorg:

 • TECC 2
 • AMLS 3
 • Ambulancezorgconsult
 • Lichamelijk onderzoek
 • Assessmenttool
 • Proactief assisteren: cardiologie

Tevens wordt per 2021 de initiële opleiding UCMKA door de Academie voor Ambulancezorg verzorgd.

Opleidingen Laag- & Middencomplexe Ambulancezorg

In 2020 zijn de opleidingen CHLMC en VPMC gestart. Deze opleidingen betreffen de overgang van de Zorgambulance naar sectoraal vastgestelde Laag & Middencomplexe Ambulancezorg als gevolg van de doordifferentiatie binnen het vakdomein.

In de ontwikkeling van het leertraject Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

 • Praktijk staat centraal.
 • Het leertraject realiseert de eindtermen zoals zijn beschreven in het Kwaliteitskader Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg.
 • Het advies van AZN ten aanzien van het scholingsprogramma is leidend geweest bij het ontwerpen van de leertrajecten.
 • Er wordt in teamverband (chauffeur en verpleegkundige) getraind daar waar dit van toegevoegde waarde is.
 • De student behoudt de regie in het behalen van de beoogde eindtermen.

Experium

Er is een bredere inzet van het Experium. De tweede fase binnen het initiële onderwijs is het afgelopen jaar volledig ondergebracht en ingericht op deze zeer praktijk-realistische gesimuleerde trainingsomgeving. De corona-impact heeft hierop zijn uitwerking gehad, hoewel de onderwijskundige overgang al wel in de planning stond. Verder vindt uitbouw plaats binnen het post-initiële onderwijs (PHTLS Provider & Experience Course, TECC-course, Ambulancezorgconsult).