Skip to content

De Academie in coronatijd

4. De cijfers

Het COVID-19 virus heeft veel invloed op het al dan niet doorgaan van scholingen bij de Academie voor Ambulancezorg. Het streven is geweest om vooral de initiële scholingen door te laten gaan. Bij- en nascholingen konden, onder andere door de genomen maatregelen, vaak geen doorgang vinden. Om die reden betreffen de cijfers in dit jaarbericht voornamelijk het initiële onderwijs.

Onderwijs

Van de studenten voor de initiële opleidingen ACH en AVP krijgt de Academie voor Ambulancezorg een gemiddeld cijfer van 8,3. De studenten van de initiële opleiding VCMKA geven de Academie gemiddeld een 7,5.

Ondanks COVID-19 heeft de opleiding het eerste gedeelte versneld gedaan. Ik vond dit fijn. Vanuit de RAV hadden wij alles ook al behandeld en daardoor was het ook goed te doen.

Student initieel

Initiële opleidingen

Het afgelopen jaar zijn er 393 studenten ingeschreven voor de initiële opleidingen. Er zijn 365 studenten daadwerkelijk met de opleidingen gestart. 

  • Van de 138 studenten die startten aan de opleiding tot ambulanceverpleegkundige, heeft 79,4% het diploma behaald. 
  • Aan de opleiding tot ambulancechauffeur zijn 112 studenten gestart. Hiervan heeft 80,3% het diploma behaald. 
  • Van de 53 studenten die startten aan de opleiding tot meldkamercentralist, heeft 66,7% het diploma behaald.
  • In 2020 zijn 30 chauffeurs de initiële opleiding Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg gestart. 93,3% is in dit jaar geslaagd voor deze opleiding.
  • Er zijn 32 personen gestart met de initiële opleiding tot Verpleegkundige Middencomplexe Ambulancezorg. In 2020 is 87,5% voor deze opleiding geslaagd. 

Initiële opleidingen

Initiële opleidingen ZAB en ZACH

In de eerste helft van 2020 zijn 13 personen aangemeld voor de opleiding Zorgambulancebegeleider (ZAB) en 16 voor Zorgambulancechauffeur (ZACH). Al deze personen zijn in het tweede kwartaal 2020 geslaagd voor deze opleiding.

De initiële opleidingen ZAB en ZACH zijn, na de introductie van het Kwaliteitskader Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg, overgegaan in de initiële opleidingen Verpleegkundige Middencomplexe Ambulancezorg (VPMC) en Chauffeur Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg (CHLMC).

De studenten die geslaagd waren voor de initiële opleiding ZAB zijn, wanneer er sprake was van medium care ambulancevervoer binnen de RAV, middels een plusmodule Medium Care gediplomeerd voor Medium Care. 

De studenten ZACH en Medium Care zijn middels een Addendum geüpgraded tot het niveau van de initiële opleidingen VPMC en CHLMC en hebben het diploma mogen ontvangen.

Creatief nadenken over actuele problemen of knelpunten, oplossingen bedenken met als doel dat initieel onderwijs door kan gaan. En dat is gelukt, kijkend naar de hoeveelheid studenten die de opleiding heeft afgerond in deze periode.

Jacco Visser, Docent

8,0

Is het gemiddelde cijfer voor al onze initiële opleidingen

Post-initiële opleidingen

In 2020 heeft de Academie voor Ambulancezorg meerdere post-initiële scholingen moeten opschorten in verband met maatregelen die door het kabinet waren afgekondigd. Hierdoor ligt het aantal deelnames aan bij- en nascholingen lager dan in voorgaand jaar. In totaal waren 858 personen ingeschreven voor de verschillende post-initiële scholingen.

Landelijk Assessment Ambulancezorg​​ (LAA)

Zoals ieder jaar kunnen ambulanceteams (verpleegkundige & chauffeur) deelnemen aan het Landelijk Assessment Ambulancezorg (LAA). In 2020 zijn 226 ambulanceteams ingeschreven. Aan het LAA voor de VCMKA zijn 22 centralisten ingeschreven.

1. Ambulanceverpleegkundigen

Van de deelnemende ambulanceverpleegkundigen is 10,9% als ‘goed’ beoordeeld, 76,7% als ‘voldoende’ en 12,4% als ‘matig’. Er zijn geen ambulanceverpleegkundigen als ‘onvoldoende’ beoordeeld.

2. Ambulancechauffeurs

Van de deelnemende ambulancechauffeurs is 9,9% als ‘goed’ beoordeeld, 88,5% als ‘voldoende’ en 1,6% als ‘matig.

3. Verpleegkundig meldkamer centralisten

Van de deelnemende verpleegkundig centralisten meldkamer ambulancezorg is 10,5% als ‘goed’ beoordeeld, 63,2% ‘voldoende’ en 26,3% ‘matig’. Ook hier zijn geen onvoldoendes gegeven.