Skip to content

De Academie in coronatijd

1.Algemeen

Ook in 2020 heeft de Academie voor Ambulancezorg ernaar gestreefd om volgens haar missie & visie en kernwaarden te werken. Dit jaar heeft dat door COVID-19 iets anders vorm gekregen dan voorgaand jaar.

De focus lag vooral bij het nauw contact houden en samenwerken met de verschillende betrokkenen uit de sector om ook in coronatijd binnen de genomen maatregelen, zoveel mogelijk scholingen door te laten gaan en daarmee kwalitatief goede ambulanceprofessionals op te kunnen blijven leiden.

Missie & Visie​

Missie

De Academie voor Ambulancezorg levert een uitstekend, veelzijdig opleidingsportfolio voor professionals in de ambulancezorg en bevordert hiermee goede patiëntenzorg.

Wij vinden dat aandacht voor professionele ontwikkeling, didactiek en leren een belangrijke bijdrage levert aan de vakbekwaamheid. Wij doen dit door bevlogen samen te werken met partners in het werkveld van de acute zorg.

Visie

1. Wij hebben een sterk, onderscheidend opleidingsportfolio voor alle professionals in de ambulancezorg dat leidt tot het verkrijgen, onderhouden en verhogen van vakbekwaamheid.

2. Wij zijn een toonaangevend onderwijskundig expertisecentrum voor de ambulancezorg.

3. Wij bieden een platform voor onderzoek en kennisontwikkeling in de ambulancezorg.

Kernwaarden

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe missie & visie zijn de kernwaarden. Deze kernwaarden worden in de dagelijkse bedrijfsvoering toegepast.

 

Verbinden
Verbeteren
Vernieuwen

Zoeken naar oplossingen in Covid-19 tijd. Bijvoorbeeld vraaggesprek met forensisch verpleegkundige via online videoverbinding.

Organisatiestructuur

Bestuur

In het jaar 2020 was de samenstelling van het bestuur van de Academie voor Ambulancezorg als volgt:

  • de heer R. Ton, Voorzitter
  • mevrouw M. Kopp – Raadgever
  • mevrouw M. van Splunter – Schneider
  • de heer E. de Deckere (halverwege 2020)
  • de heer J. Grobbée (halverwege 2020)

Per 1 februari 2020 is heer J. van der Ster afgetreden als voorzitter. De heer R. Ton heeft de functie van bestuursvoorzitter overgenomen. De directie wordt gevoerd door de heer J.P. Versluis.

Richard Plomp

Plannen anno 2020: herplannen, herplannen en nog eens herplannen……. Eindresultaat: toch een wezenlijk aantal ambulancemedewerkers voor deze mooie sector afgeleverd!

Commissies

In 2020 zijn zowel de Medische Advies Commissie als de Examencommissie eenmaal bij elkaar geweest. Dit betrof het reguliere jaarlijkse afstemmingsoverleg. Beide commissies zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de organisatie en het onderwijs. De getroffen voorzorgsmaatregelen als gevolg van de corona-impact, de doorontwikkeling van de initiële leerlijn Zorgambulance naar Laag- & Middencomplexe Ambulancezorg, de opleiding Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg (VCMKA) met vrijstellingen en het beleid vertaald naar het jaarplan 2021 vormden de kernpunten.

Vakinhoudelijk is de Medische Advies Commissie geconsulteerd met betrekking tot de implementatie van de HOTT-procedure binnen het initiële onderwijs, gezien het actuele karakter van deze levensreddende handeling in de aanloop naar het LPA 9.0 toe. De Medische Advies Commissie heeft hierin positief geadviseerd.

De Examencommissie is in dit verband inhoudelijk geconsulteerd bij cesuuraanpassingen en vaststellingen binnen het initiële onderwijs; de bijstelling van de theorietoets binnen het initiële en landelijk assessment Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg en de behandeling van twee bezwaarschriften tegen de uitslag van afnamen van het Landelijk Assessment Ambulancezorg (rijdienst).

De Klachtencommissie is in 2020 niet bij elkaar geweest, aangezien er dit jaar wederom geen klachten zijn ontvangen.