Skip to content

Verbinden, verbeteren, vernieuwen

1.Algemeen

Sinds de oprichting heeft de Academie voor Ambulancezorg een flinke groei en ontwikkeling doorgemaakt. En de Academie wil natuurlijk verder blijven ontwikkelen en anticiperen op de veranderende ambulancezorgsector en wat deze van de Academie nodig heeft. Dat vraagt om een vernieuwde missie & visie en nieuwe kernwaarden. Deze zijn eind 2018 opgesteld. Vanaf 2019 zijn deze de basis voor de bedrijfsvoering van de Academie voor Ambulancezorg.

Missie & Visie​

Missie

De Academie voor Ambulancezorg levert een uitstekend, veelzijdig opleidingsportfolio voor professionals in de ambulancezorg en bevordert hiermee goede patiëntenzorg. 

Wij vinden dat aandacht voor professionele ontwikkeling, didactiek en leren een belangrijke bijdrage levert aan de vakbekwaamheid. Wij doen dit door bevlogen samen te werken met partners in het werkveld van de acute zorg.

Visie

1. Wij hebben een sterk, onderscheidend opleidingsportfolio voor alle professionals in de ambulancezorg dat leidt tot het verkrijgen, onderhouden en verhogen van vakbekwaamheid.

2. Wij zijn een toonaangevend onderwijskundig expertisecentrum voor de ambulancezorg.

3. Wij bieden een platform voor onderzoek en kennisontwikkeling in de ambulancezorg.

Kernwaarden

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe missie & visie zijn de kernwaarden. Deze kernwaarden worden in de dagelijkse bedrijfsvoering toegepast: Verbinden, Verbeteren en Vernieuwen.

Een groot aantal activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd en/of opgestart, zijn op basis van deze kernwaarden tot stand gekomen. Deze vindt u terug in dit jaaroverzicht 2019.

Verbinden
Verbeteren
Vernieuwen

De combi theorie en daarna oefenen vond ik super. Dat er werd gekeken naar hoe je in de praktijk werkt.

Organisatiestructuur

Bestuur

In het jaar 2019 was de samenstelling van het bestuur van de Academie voor Ambulancezorg als volgt:

  • de heer J. van der Ster, Voorzitter
  • mevrouw M. Kopp – Raadgever
  • de heer R. Ton
  • mevrouw M. van Splunter – Schneider

Halverwege 2019 is heer G.J.M. Dijkstra afgetreden als voorzitter. De heer J. van der Ster heeft de functie van bestuursvoorzitter overgenomen.

De heer G.J.M. Dijkstra is 2 termijnen van 4 jaar voorzitter van de Academie voor Ambulancezorg geweest.

De directie wordt gevoerd door de heer J.P. Versluis.

Commissies

De Academie voor Ambulancezorg kent ter ondersteuning van bestuur en directie een drietal commissies. Dit zijn de Medisch Adviescommissie (MAC), de Examencommissie en de Klachtencommissie.

In 2019 zijn de MAC en Examencommissie bij elkaar gekomen. Dit betrof de reguliere afstemmingsoverleggen. De Examencommissie heeft in 2019 geen beroepsschriften behandeld. Beide commissies zijn bijgepraat op de ontwikkelingen binnen het onderwijs en specifiek op de implementatie van de initiële leerlijn Zorgambulance en de Lange Tranche Ambulanceverpleegkundige (LTAVP). De Examencommissie is in dit verband inhoudelijk betrokken geweest bij de verantwoording van het (eind)assessment Zorgambulance.

Verder heeft de Examencommissie het afgelopen jaar het nieuwe Opleiding- & Examenreglement (OER) vastgesteld. Aanleiding hiertoe vormde de College van Zorgopleidingen (CZO)-accreditatie van de initiële opleiding LTAVP.

De Klachtencommissie is in 2019 niet bij elkaar gekomen, aangezien er geen klachten zijn ontvangen.

Kennis van de docenten van de vakinhoudelijke kant is enorm, veel uit de praktijk wat zeker toevoegt aan de opleiding.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In 2019 heeft de Academie voor Ambulancezorg ook het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op de agenda gezet. Op de Academie wordt dagelijks een groot aantal papieren koffiebekers gebruikt. Deze zijn vervangen door biologisch afbreekbare bekers. Tevens wordt hergebruik van de bekers gestimuleerd om zo het gebruik verder terug te dringen. De Academie voor Ambulancezorg steunt met de opbrengst van het verzamelen van de bekers KWF Kankerbestrijding.  

De Academie voor Ambulancezorg heeft een geldelijke donatie gedaan aan de ‘Take Care Foundation Gambia’. Deze foundation ondersteunt met verschillende projecten de regio van Bafuloto op het gebied van gezondheid, educatie, schoon drinkwater, (zonne-) energie en milieu.

In het laatste kwartaal is de verlichting in de kantoorruimtes op de Academie vervangen door ledverlichting.

In 2020 wordt gekeken naar andere acties op het gebied van MVO.