Zorgambulancechauffeur

Voor medewerkers op de zorgambulance biedt de Academie voor Ambulancezorg een initieel leertraject aan. Er is een leertraject voor de zorgambulancebegeleider en een leertraject voor de zorgambulancechauffeur. Op diverse momenten in het leertraject trainen de zorgambulancebegeleider en –chauffeur samen om de praktijk zo goed mogelijk te kunnen benaderen.

Inhoud van de opleiding tot zorgambulancechauffeur

De initiële opleiding tot zorgambulancechauffeur omvat twee taakaccenten: ondersteunen in het verlenen van zorg en rijvaardigheid. Het zorgverlenende deel is toegespitst op het ondersteunen van de zorgambulancebegeleider tijdens de zorgverlening aan de patiënt. De zorgambulancebegeleider voert de daadwerkelijke zorg uit waarbij de zorgambulancechauffeur ondersteunt in het aanreiken en zo nodig het handelingsgereed maken van materialen.

Uiteraard wordt er tijdens de opleiding de nodige aandacht geschonken aan rijvaardigheid. Het rijden met de zorgambulance vraagt een zekere vaardigheid waardoor het vervoer van de patiënt verantwoord en comfortabel verloopt. De student volgt een rijvaardigheidstraining waarin het gebruik maken van ontheffingen op de verkeerswet en –regelgeving aan bod komt. De student leert de zorgambulance zo optimaal mogelijk te bedienen en te beheersen om de ritten voor patiënten zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Opzet van de opleiding

De initiële opleiding voor de zorgambulance duurt (indien alle modules goed doorlopen worden) omstreeks zes weken en ziet er als volgt uit:

Gedurende de opleiding zijn er verschillende integratiemomenten waarin de zorgambulancechauffeur en de zorgambulancebegeleider samen trainen. Het samen oefenen, trainen en praktisch examineren geeft een toegevoegde waarde omdat de zorgambulancechauffeur en zorgambulancebegeleider op de ambulance een team vormen.

De opleiding is digitaal ingericht. Dit houdt in dat het lesmateriaal, de roosters, de studiewijzers, het examenreglement, de toetsen en het portfolio zijn ondergebracht in een Elektronische Leeromgeving (ELO) van de Academie. Voor de start van de opleiding krijgen de studenten een toegangscode voor de leeromgeving.