Zorgambulancebegeleider

Voor medewerkers op de zorgambulance biedt de Academie voor Ambulancezorg een initieel leertraject aan. Er is een leertraject voor de zorgambulancebegeleider en een leertraject voor de zorgambulancechauffeur. Op diverse momenten in het leertraject trainen de zorgambulancebegeleider en –chauffeur samen om de praktijk zo goed mogelijk te kunnen benaderen.

Inhoud van de opleiding tot zorgambulancebegeleider

De initiële opleiding tot zorgambulancebegeleider is gericht op het zo optimaal verlenen van zorg aan patiënten die binnen de inzetcriteria vanuit het Kwaliteitskader Zorgambulance vallen. De zorgambulancebegeleider past de EWS toe om de conditie van de patiënt te bepalen en of de patiënt al dan niet door de zorgambulance vervoerd mag worden. Er wordt aandacht besteed aan diverse ziektebeelden waar de zorgambulancemedewerkers in de uitvoering van hun werk mee te maken krijgen.

Opzet van de opleiding

De initiële opleiding voor de zorgambulance duurt (indien alle modules goed doorlopen worden) omstreeks zes weken en ziet er als volgt uit:

Gedurende de opleiding zijn er verschillende integratiemomenten waarin de zorgambulancechauffeur en de zorgambulancebegeleider samen trainen. Het samen oefenen, trainen en praktisch examineren geeft een toegevoegde waarde omdat de zorgambulancechauffeur en zorgambulancebegeleider op de ambulance een team vormen.

De opleiding is digitaal ingericht. Dit houdt in dat het lesmateriaal, de roosters, de studiewijzers, het examenreglement, de toetsen en het portfolio zijn ondergebracht in een Elektronische Leeromgeving (ELO) van de Academie. Voor de start van de opleiding krijgen de studenten een toegangscode voor de leeromgeving.