Ambulanceverpleegkundige lange tranche

Studenten leren tijdens de opleiding snel kritieke gezondheidsbelemmeringen te ontdekken en te behandelen. Naast het methodisch handelen is ook ruim aandacht voor niet-technische vaardigheden en persoonlijke & professionele ontwikkeling.

Opzet en inhoud

De opleiding tot ambulanceverpleegkundige duurt (indien alle leerperiodes goed doorlopen worden) ongeveer 18 maanden. Tijdens deze maanden doorloopt de student een traject van ten minste 35 lesdagen op de Academie te Harderwijk.

De opleiding is opgebouwd uit drie leerperiodes. Elke leerperiode bestaat uit een aantal studieblokken en wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid. De studieblokken bevatten naast schoolse activiteiten ook praktijk- en beroepsopdrachten die de student uitvoert in het werkveld.

De eerste leerperiode duurt 12 weken en is een introductie op het vak als ambulanceverpleegkundige. Hierin wordt onder andere een basis module Acute Intensieve Zorg geboden en leert de student zorg dragen voor een stabiele patiënt.

Leerperiode 2 heeft een omvang van 36 weken en staat vooral in het teken van het aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden. De student doorloopt in deze periode ook een aantal stages buiten de RAV. Leerperiode 2 wordt afgesloten met een tussentijdsassessment op de Academie. Als zowel de Academie als de RAV een positieve beoordeling geven, is de student startcompetent bevonden en kan de student verder met de laatste leerperiode.

Tijdens leerperiode 3 werkt de student vooral onder begeleiding van de praktijkbegeleiders in het werkveld waarin in hij groeit naar een steeds grotere mate van zelfstandigheid. Ook leerperiode 3 wordt afgesloten met een assessment. Daarnaast doet de student een onderzoek. Na een positieve beoordeling vanuit de Academie en de RAV, is de student competent bevonden en kan de student functioneren als zelfstandig ambulanceverpleegkundige.

Gedurende de opleiding zijn er verschillende integratiemomenten met ambulancechauffeurs. Het samen oefenen, trainen en praktisch examineren geeft een toegevoegde waarde aan de vorming van een competente ambulanceverpleegkundige omdat de ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige op de ambulance een team vormen.

De opleiding is digitaal ingericht. Dit houdt in dat het lesmateriaal, de lesroosters, de studiewijzer, het examenreglement, de toetsen en het portfolio zijn ondergebracht in de Elektronische Leeromgeving (ELO) van de Academie. Voor de start van de opleiding krijgen de studenten een toegangscode voor de ELO.

Per jaar zijn er twee startmomenten; één in maart en één in september.

Afronding

Er wordt tijdens de opleiding zowel schriftelijk als praktisch getoetst. Bij het succesvol afronden van alle opdrachten, toetsen en assessments krijgt de student een diploma.

Resultaat

Na de opleiding is de student bekwaam om zelfstandig het vak ambulanceverpleegkundige uit te oefenen. De ambulanceverpleegkundige anticipeert op een hoog complexe (acute) zorgvraag van één, of meerdere, patiënten in een (mogelijk) hectische omgeving en herkent situaties waarin aanvullende medische hulp noodzakelijk is.