11 augustus 2015

Bestuur

De Academie voor Ambulancezorg kent een bestuur dat uit 5 leden bestaat. Twee leden zijn op voordracht van de vereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) benoemd.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • De heer J. GrobbĂ©e, voorzitter
  • De heer E. de Deckere
  • Mevrouw M. Kopp-Raadgever
  • Mevrouw M. van Splunter-Schneider

Sinds de oprichting van de Academie voor Ambulancezorg in de huidige hoedanigheid zijn de directie en bedrijfsvoering, op verzoek van het bestuur, middels een overeenkomst belegd bij de METS organisatie te Bilthoven. De heer J. Versluis treedt hierbij op als directeur.