Beleid onderwijs naar aanleiding van persconferentie vrijdag 14 januari

In reactie op de persconferentie gisteravond vanuit ons nieuwe kabinet, heeft de Academie voor Ambulancezorg op preventieve grondslag besloten de komende 2 weken het post-initiële onderwijs en het Landelijk Assessment Ambulancezorg nog niet op te starten.

We blijven ons concentreren op de continuïteit van het initiële onderwijs, om de niet onwaarschijnlijke COVID-impact optimaal te kunnen ondervangen; zowel qua uitvoering van het onderwijs, als verhoedend ten opzichte van de studenten onderling.

In principe zullen daarna, vanaf maandag 31 januari, het post-initiële onderwijs en de Landelijke Assessments weer worden verzorgd, tenzij er van overheidswege voor die tijd nieuwe aanscherpende voorzorgsmaatregelen worden afgekondigd.

(Basis)maatregelen

De komende 2 weken blijven binnen de Academie de volgende maatregelen nog van kracht:

 • de 1,5 meter onderlinge afstandsmarge buiten het scenario-onderwijs
 • het volgen van de looproutes
 • de gezondheidscheck bij aanvang van de lessen
 • de algemene maatregelen (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elle-boog, bij klachten thuisblijven en testen; ook na vaccinatie)
 • bij een coronabesmetting in het gezin blijf je thuis
  • je hoeft niet in quarantaine als je korter dan 8 weken geleden corona hebt gehad of als je minimaal 1 week geleden een boosterprik hebt gehad
  • doe de Quarantainecheck als je twijfelt
 • het faciliteren in zelftesten t.b.v. docenten
 • het rijvaardigheidsonderwijs wordt uitgevoerd met draagplicht van een FFP-2 mond/neusmasker
 • het dragen van een medisch mond/neusmasker bij verplaatsingen door het gebouw en bij scenario-onderwijs
 • leslokalen worden 2 keer per dag geventileerd
 • per leslokaal geldt een maximaal aantal personen (studenten en docent(en))

Communicatie

Heb je nog vragen n.a.v. dit nieuwsbericht, stuur dan een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl

Maatregelen onderwijs verlengd tot 15 januari

Hoewel de lagere- en middelbare scholen weer open gaan, zijn er veel onzekerheden ten aanzien van de Omikronvariant. Het kabinet vindt de risico’s van een heropening van het mbo- en het hoger onderwijs nog te groot.

De Academie voor Ambulancezorg volgt het overheidsbeleid. Dit betekent dat het initiële onderwijs doorgaat en helaas alle bij- en nascholingen en landelijke assessments tot 15 januari worden geannuleerd. Op 14 januari beslist het kabinet of de huidige coronamaatregelen worden verlengd of versoepeld. Op basis hiervan zal het huidige beleid binnen de Academie opnieuw in ogenschouw worden genomen.

We hadden het graag anders gezien, maar ons aller gezondheid en veiligheid blijft voorop staan.

Contact
Voor al uw vragen kunt u terecht bij ons terecht, per email (info@academievoorambulancezorg.nl) of telefoon: 0341 – 467560.

Coronamaatregelen verlengd tot 15 januari 2022

Het kabinet heeft het bestaande coronapakket op een enkele aanscherping na verlengd tot 15 januari. Dit heeft geen consequenties voor het beleid van de Academie voor Ambulancezorg. Ons onderwijs gaat door met ongewijzigde maatregelen.

De basismaatregelen blijven gehandhaafd tot in het nieuwe jaar. We zullen toezien op de naleving.

Basismaatregelen Academie voor Ambulancezorg

 1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs. Bij verplaatsingen door het gebouw en scenario-onderwijs kan volstaan worden met een niet medisch mond-neusmasker. In geval van het rijvaardigheidsonderwijs is een FFP-2 mond-neusmasker verplicht.
 2. Houd 1,5 meter afstand en volg de verplichte looproutes.
 3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elle boog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
 4. Docenten, instructeurs en assessoren wordt gevraagd zichzelf regelmatig te testen. Op de Academie zijn zelftesten beschikbaar.
 5. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
 6. Bij een coronabesmetting in het gezin blijft u thuis en handelt u conform de GGD-richtlijnen.

Meer informatie en contact

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de programmaleiding (programmaleiding@academievoorambulancezorg.nl) of telefoon: 0341-467560.