Continuering onderwijs met afschaling voorzorgsmaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie dinsdagavond 15 februari jongstleden, continueert het initiële onderwijs, het post initiële onderwijs en de landelijke assessments aansluitend op de drie afgekondigde stappen op basis waarvan de Corona-voorzorgsmaatregelen worden afgeschaald en ons land weer open gaat.

We zijn optimistisch, maar ook voorzichtig. Het coronavirus is immers niet verdwenen.

Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, behouden we een aantal basisregels. Hierin volgen we het advies van het kabinet.

Voor het onderwijs en de landelijke assessments betekent dit per 25 februari:

  • dat de basisregels voor iedereen gerespecteerd blijven worden
  • zorg voor een goede hygiëne (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog)
  • testen bij corona-gerelateerde klachten: GGD (ook na vaccinatie)
  • lokalen worden twee keer per dag geventileerd
  • de gezondheidscheck vervalt
  • de 1,5 meter onderlinge afstand is een advies; niet meer verplicht
  • het dragen van een mondkapje bij verplaatsing binnen de gebouwen (hoofdgebouw 110 en Het Experium) is niet meer verplicht
  • mondkapjes (geen FFP-2 masker) blijven we dragen tijdens rijvaardigheidsonderwijs[i] en scenario-onderwijs
  • isolatie bij een positieve test (5 dagen; bij 24 uur klachtenvrij)

Communicatie

We verzoeken jullie deze informatie te delen met jullie studenten en cursisten, zodat iedereen weer op de hoogte is van de huidig geldende maatregelen op de Academie.

Contact

Heb je nog vragen n.a.v. dit bericht, stuur dan een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl

[i] Overeenkomstig richtlijnen CBR