HR collega gezocht!

Wij zijn op zoek naar een HR-collega. Sta jij sterk in je schoenen en ben jij de HR-professional die een uitdaging aan wil gaan? Spreekt het je aan om in de volle breedte proactief aan de slag te gaan met HR-vraagstukken binnen de Academie voor Ambulancezorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Lees hier meer over de rol en de sollicitatieprocedure. 

Jaarbericht 2022

In dit jaarbericht lees je meer over de totstandkoming van de op EPA’s (Entrustable Professional Activities) gebaseerde leertrajecten die de Academie in samenwerking met de Regionale Ambulancevoorzieningen in 2022 hebben vormgegeven. Daarnaast lees je meer over ontwikkelingen die zowel binnen als buiten de organisatie hebben plaatsgevonden. Tot slot geven we inzicht in de resultaten van de Academie voor Ambulancezorg.

Bekijk hier het jaarbericht 2022

Academie voor Ambulancezorg en HAN University of Applied Science gaan duurzame samenwerking met elkaar aan

Meer aandacht voor evidence based practice in opleidingen voor ambulancezorgprofessionals. Het is niet alleen een belangrijk punt in de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026, ook de Academie voor Ambulancezorg heeft de wens om het onderzoekend vermogen van professionals in opleiding (PIO’s) gedurende de opleidingen voor ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten te vergroten. Om die reden slaan de Academie en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN de handen ineen voor het nieuwe onderwijsprogramma onderzoekend vermogen en praktijkonderzoek.


Martijn Forrer, manager opleidingen van de Academie voor Ambulancezorg, is blij met de samenwerking met de HAN. ‘Hoewel er in onze eerdere opleidingen ook aandacht werd besteed aan het vergroten van het onderzoekend vermogen van onze professionals in opleiding, was er toch behoefte aan verdieping binnen dit thema. Dit nieuwe programma helpt ambulancezorgprofessionals in de ontwikkeling naar een reflectieve beroepshouding in een dynamische beroepspraktijk, waarin zij zo goed mogelijke ambulancezorg kunnen leveren. Wij denken dat we met een partner als de HAN, die onderzoek als core business heeft, een verbeterslag kunnen aanbrengen in het vergroten van de onderzoeksvaardigheden van de ambulancezorgprofessional, én het gebruik van evidence om de kwaliteit van zorg te verhogen. Daarbij leidt de HAN zelf medisch hulpverleners op, dus de acute zorgbranche is hen niet vreemd.’
Lilian Vloet, lector acute intensieve zorg bij de HAN: ‘Onderzoeken waar wij ons mee bezighouden, gaan onder meer over de kwetsbare patiënt en zijn omgeving en over het professioneel handelen in de keten van de acute intensieve zorg. Deze lijnen sluiten perfect aan bij deze duurzame samenwerking.’ Forrer vult aan: ‘Er is kortom veel expertise in huis. Dat maakt de HAN een uitgelezen partner om dit programma verder mee vorm te kunnen geven.’

Tweedaags leertraject
Concreet betekent de samenwerking dat de HAN een tweedaags leertraject voor professionals in opleiding binnen de Academie voor Ambulancezorg ontwikkelt. Het vergroten van het onderzoekend vermogen binnen de opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg staat daarin centraal, evenals de verdere invulling van de doelen bij implementatie van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg. Onderzoeken kunnen gaan over de effecten van zuurstoftoediening of pijnstilling, maar ook over de vitaliteit van de beroepsgroep – zolang er maar sprake is van een afgebakende, concrete vraag.
Docenten van de Academie en onderzoekers (verpleegkundig specialisten en physician assistants) van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) krijgen in de toekomst de mogelijkheid om te worden opgeleid als beoordelaar van de, door de professional in opleiding opgeleverde, producten. Hiermee maken ook zij een professionaliseringsslag en wordt het ‘voor- en door karakter’ van de opleidingen verder bestendigd. Tot slot komt er een landelijke databank met onderzoeksgegevens, waarin de door de professionals in opleiding uitgevoerde onderzoeksprojecten worden opgenomen.

Verdere uitrol
Nu de samenwerking op 13 maart jl. officieel is beklonken, ligt de focus op het uitvoeren en optimaliseren van het onderwijsprogramma. Dit voorjaar wordt hier een start mee gemaakt.

Bereikbaarheid Academie in de kerstvakantie

In verband met de kerstvakantie van 26 december t/m 6 januari vinden er op de Academie geen opleidingsdagen en trainingen plaats. De Academie is in deze periode minder goed bereikbaar en op 26 december is de Academie niet bereikbaar. 

Kun je ons telefonisch niet bereiken? Stuur dan een mail naar info@academievoorambulancezorg.nl.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!

Jaarbericht 2021

Het jaarbericht 2021 is gereed. Het was wederom een jaar waar corona als een rode draad doorheen liep. Dit heeft opnieuw invloed gehad op onze onderwijsactiviteiten, de studenten, maar zeker ook op de medewerkers. Door de ervaring die we in 2020 hebben opgedaan omtrent corona, de samenwerking van de Academie met de RAV’s én de betrokkenheid en flexibiliteit van de medewerkers, hebben we het jaar 2021 positief kunnen afronden.

Bekijk hier het jaarbericht 2021.

Collega gezocht!

Ons Opleidingsbureau zoekt een nieuwe collega. Ben jij die duizendpoot die ons helpt om onze trainingen en opleidingen in goede banen te leiden én secretariële ondersteuning verleent aan onze organisatie?

Lees hier meer over de rol en de sollicitatieprocedure.

Bereikbaarheid 16 september

De Academie is op 16 september in verband met een teamdag gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Je kunt je vraag via de e-mail sturen naar info@academievoorambulancezorg.nl. Op maandag 19 september zijn wij weer beschikbaar om jouw vragen te beantwoorden.

Er zijn op vrijdag 16 september geen lessen op de Academie. 

Opleidingskundig talent gezocht!

Ons team kan versterking gebruiken! We zijn op zoek naar een inventieve, innovatieve en inspirerende opleidings- /onderwijskundige. Iemand die bruist van de ideeën en in staat is om teams te enthousiasmeren. 

Past het profiel jou en lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van opleidingen en trainingen binnen de ambulancezorg? Reageer dan snel op de vacature!  

Lees hier meer over de rol en de sollicitatieprocedure.

Bereikbaarheid vakantieperiode

Vanaf maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus is de Academie voor Ambulancezorg in verband met de vakantieperiode minder goed bereikbaar. Kun je ons telefonisch niet bereiken, dan kun je een e-mail sturen naar info@academievoorambulancezorg.nl. 

Individueel inschrijven

Vanaf 1 juli 2022 is het ook voor ambulancezorgprofessionals mogelijk om zichzelf in te schrijven voor post-initiële opleidingen van de Academie voor Ambulancezorg.

Het betreft een selectie, die te herkennen is aan de inschrijfbutton rechts op de cursus-/trainingspagina’s. Inschrijven voor initiële opleidingen en landelijke assessments ambulancezorg (LAA) is alleen mogelijk via de regionale opleidingscoördinator (ROC).

Inschrijfproces
Ben jij ambulancezorgprofessional en heb jij je eigen opleidingsbudget? Zoek dan binnen de post-initiële opleidingen naar een cursus/training die jij interessant vindt en die past bij jouw functie, bijvoorbeeld ambulancechauffeur of –verpleegkundige. Staat er op de pagina een inschrijfbutton, dan kun je jezelf inschrijven. Hier lees je het inschrijfproces van a tot z.
Voor overige cursussen/trainingen en het LAA, kun je je via jouw ROC inschrijven.

 

 

Bereikbaarheid 16 & 17 juni

De Academie is op 16 en 17 juni in verband met teamdagen gesloten. Er zijn op deze twee dagen geen lessen op de Academie. 

De Academie is 16 en 17 juni telefonisch niet bereikbaar. Na deze twee dagen, op maandag 20 juni, zijn wij weer beschikbaar om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt ook altijd een mail sturen naar info@academievoorambulancezorg.nl.

Docenten gezocht!

Wij zijn op zoek naar docenten die ons docententeam komen versterken. Ben jij de ambulanceverpleegkundige die graag een bijdrage wil leveren aan het opleiden van een nieuwe generatie ambulancezorgprofessionals? Bekijk dan de vacature en lees waar wij exact naar op zoek zijn en hoe je kunt solliciteren. 

Coronamaatregelen opgeheven

De laatste coronamaatregelen die de Academie van Ambulancezorg nog handhaafde, zijn per direct (10 mei 2022) opgeheven. Dit betekent dat het dragen van mondkapjes tijdens het scenario onderwijs vanaf heden niet langer verplicht is. Dit is ook van toepassing op het rijvaardigheidsonderwijs, waarbij we het beleid van het CBR volgen.
Heb je zelf de wens om een mondkapje te blijven dragen tijdens het praktijkonderwijs, dan blijft dit in afstemming met de docent mogelijk.

Basisregels Academie voor Ambulancezorg.

Alles lijkt inmiddels weer normaal. Toch is het coronavirus nog niet volledig verdwenen. Om besmettingen en verdere verspreiding te voorkomen gelden bij de Academie voor Ambulancezorg nog wel de basis hygiëneregels/ -adviezen:

 • Blijf bij (griep)klachten thuis en doe een zelftest. (Een GGD test is niet meer noodzakelijk)
 • Bij een positieve zelftest, blijf minimaal 5 dagen thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent (https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl)
 • Was regelmatig je handen en hoest/nies in de binnenkant van je elleboog.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl.  

Opleidingskundig talent gezocht!

Ons team kan versterking gebruiken! We zijn op zoek naar een inventieve, innovatieve en inspirerende opleidings- /onderwijskundige. Iemand die bruist van de ideeën en in staat is om teams te enthousiasmeren. 

Past het profiel jou en lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van opleidingen en trainingen binnen de ambulancezorg? Reageer dan snel op de vacature!  

Lees hier meer over de rol en de sollicitatieprocedure. 

 

 

 

Programmaleider gezocht!

We zoeken een nieuwe collega voor het team Programmaleiding.

Word je enthousiast van het aansturen van een team docenten en onderwijskundige in het ontwerpen en onderhouden van opleidingstrajecten? Spreekt het je aan om binnen een dynamische organisatie de verbindende schakel te zijn tussen onderwijskundigen, docenten, instructeurs, administratief-ondersteunende collega’s en management om onze targets te bereiken?

Wie weet ben jij dan wel onze nieuwe collega! We nodigen je van harte uit te solliciteren. Meer informatie over de vacature en de procedure vind je in deze bijlage.

Harde lockdown; onderwijs opgeschort tot 9 januari

Opnieuw een harde klap. Tijdens de extra persconferentie op 18 december heeft het kabinet een harde lockdown afgekondigd die direct op zondag 19 december ingaat. Dit betekent dat alle sectoren moeten sluiten en het onderwijs wordt stopgezet, voorlopig tot en met 9 januari 2022. Met uitzondering van het initiële onderwijs van de Academie voor Ambulancezorg worden onze onderwijsactiviteiten (bij- en nascholingen en het landelijk assessment) in deze periode opgeschort.

Communicatie

 • Alle studenten, cursisten en kandidaten van het onderwijs in de genoemde periode worden (via de ELO, website, nieuwsbrief en/of via de ROC) hierover geïnformeerd.
 • Het kabinet hoopt dat het mogelijk is om het onderwijs weer na 9 januari, wanneer de kerstvakantie afloopt, te heropenen. Een besluit daarover wordt op 3 januari genomen.

Contact

Voor al uw vragen kunt u terecht bij het opleidingsbureau, per email (opleidingsbureau@academievoorambulancezorg.nl).

Onderwijs op de Academie gaat door

Het kabinet heeft besloten tot nog strengere maatregelen die gelden tot in ieder geval zaterdag 18 december. Dit om het almaar groeiende aantal coronabesmettingen terug te dringen. Het onderwijs blijft hierbij open. Ook de scholingen op de Academie voor Ambulancezorg blijven voortgang vinden, máár wel met extra, aangescherpte maatregelen.

Wat gaan we (weer) invoeren?

Naast de al geldende maatregelen geldt dat:

 • We de looproutes weer verplicht stellen.
 • Diners als onderdeel van een opleiding of training worden geannuleerd.
 • Bij de rijvaardigheidslessen de FFP2-maskers weer worden ingevoerd.

Actuele basismaatregelen

De al geldende maatregelen binnen de Academie die gehandhaafd blijven, zijn:

 1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs.
 2. Houd 1,5 meter afstand en volg de looproutes.
 3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
 4. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
 5. Bij een coronabesmetting in het gezin blijf je thuis.


Communicatie

Alle studenten en cursisten worden op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Houd onze website goed in de gaten; Indien er sprake is van wijzigingen in genoemde maatregelen, dan vind je hier meer informatie hierover.

Vragen? Stuur een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl, of bel ons via telefoonnummer 0341 – 467 560.

Onderwijs gaat door met aangescherpte maatregelen!

Met ingang van zaterdag 13 november om 18.00 uur gelden nieuwe, strengere coronamaatregelen. Het kabinet nam dit besluit op 12 november om de sterke stijging van de coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Bij deze nieuwe maatregelen wordt het onderwijs deels ontzien. De onderwijsactiviteiten van de Academie voor Ambulancezorg gaan door met inachtneming van strengere maatregelen.

De Academie voor Ambulancezorg volgt ook dit keer uiteraard het beleid vanuit de overheid. Onze basismaatregelen blijven gehandhaafd, aangevuld met de aangescherpte maatregel dat mensen met een besmetting in het gezin in thuisquarantaine gaan. Dat geldt voor de medewerkers van de Academie, maar dat vragen we ook van studenten, cursisten en kandidaten. Met deze coronamaatregelen voldoen we aan het aangescherpte beleid van het kabinet. 

Basismaatregelen

Voor de Academie gelden op dit moment de volgende basismaatregelen:

 1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs.
 2. Houd 1,5 meter afstand.
 3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
 4. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd.
 5. Bij een coronabesmetting in het gezin blijft u thuis.

Communicatie

Alle studenten en cursisten worden (persoonlijk, via de ROC en/of de ELO) op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Houd onze website goed in de gaten; Indien er sprake is van wijzigingen in genoemde maatregelen, dan vind je hier meer informatie hierover.

Vragen? Stuur een email naar info@academievoorambulancezorg.nl, of bel ons via telefoonnummer 0341 – 467 560.

 

Rijinstructeur gezocht!

Wij zoeken versterking binnen ons team Rijvaardigheid. Ben of ken jij een WRM-gecertificeerde rijinstructeur en in het bezit van een OGS+ bevoegdheid? Ben je daarnaast enthousiast, klantgericht, flexibel en communicatief sterk? Dan maken we graag kennis met je!

Meer informatie over de vacature vind je hier. 

Mondkapje weer verplicht per 6 november

Vanwege de weer oplopende besmettingscijfers en stijgende ziekenhuisopnames keert de mondkapjesplicht terug en wordt het coronatoegangsbewijs uitgebreid naar meer sectoren. Deze aangescherpte maatregelen van het demissionaire kabinet gaan in per 6 november 2021. Naar aanleiding hiervan gelden met ingang van deze datum aangepaste maatregelen bij de Academie voor Ambulancezorg.

Basismaatregelen Academie voor Ambulancezorg

 1. Bij verplaatsingen door het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht.
 2. Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand.
 3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók als je gevaccineerd bent.
 4. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd.
 5. Wat ook van kracht blijft is het dragen van een mondkapje tijdens het scenario- en het rijvaardigheidonderwijs.

Communicatie
Alle studenten en cursisten worden (persoonlijk, via de ROC en/of de ELO) op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Houd onze website goed in de gaten; Indien er sprake is van wijzigingen in genoemde maatregelen, dan vind je hier meer informatie hierover.

Vragen? Stuur een email naar info@academievoorambulancezorg.nl, of bel ons via telefoonnummer 0341 – 467 560.

Nieuwste aanwinst: Lichamelijk onderzoek

De Academie heeft het afgelopen jaar niet stil gestaan en is druk bezig geweest met de ontwikkeling van nieuwe scholingen. Recent werden al Proactief assisteren: cardiologie en Ambulancezorgconsult geïntroduceerd. Nu is de beurt aan nog een nieuwe tweedaagse training: Lichamelijk onderzoek.

De anamnese en het lichamelijk onderzoek vormen de basis voor de diagnostiek. Het goed uitvoeren van lichamelijk onderzoek vereist echter oefening. Deze praktijkgerichte training frist de kennis van de anatomie en fysiologie kort op en leert diverse technieken die direct toe te passen zijn in het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek. Je beoefent het uitvoeren van de diverse onderdelen van het lichamelijk onderzoek op elkaar, op simulatiepatiënten en trainingsfantomen. Een onmisbare training voor iedere ambulanceverpleegkundige!

“Handige handvatten gekregen om lichamelijk onderzoek nauwkeuriger uit te voeren.”

Leerbehoefte

Het idee om deze verdiepende en praktisch ingerichte training te gaan verzorgen, is ontsproten vanuit de AMLS (Advanced Medical Life Support). De AMLS staat specifiek in het teken van (pre)klinisch redeneren. Cursisten hebben echter de verwachting dat het lichamelijk onderzoek ook aan bod komt. Met de training Lichamelijk onderzoek menen we deze ‘gap’ onderwijskundig in te vullen. Daarnaast is de ambulanceverpleegkundige als zorgprofessional niet opgeleid binnen dit aspect van de ‘eerste lijn zorgverlening’. Vanuit het land kregen wij verzoeken om een training te faciliteren over dit onderwerp. 

“Een toevoeging op het huidige aanbod. Relevant in het huidige zorglandschap”

Pilot

Vorige week hebben we met trots de pilot gedraaid van deze nieuwe training. Deze hebben wij aangeboden aan geïnteresseerde ambulanceverpleegkundigen die naast hun werk bij hun regionale ambulance voorziening (RAV), ook actief zijn binnen de Academie als docent, instructeur of assessor. De feedback en ideeën van deze pilot nemen we mee om de training waar nodig verder aan te scherpen en aan te passen op de behoeften van de deelnemers.

“Leerzame en nuttige cursus. Ondanks 40 jaar ervaring toch weer aantal zaken geleerd”

Training volgen?

Wil jij je ook verdiepen in het lichamelijk onderzoek? Wil je nog meer weten over deze training en hoe jij je hiervoor aan kunt melden, dan vind je hier meer inhoudelijke informatie.

*Bij scenariotrainingen op de Academie worden in principe handschoenen gedragen. Bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoek worden geen handschoenen gedragen, aangezien dit het onderzoek en de interpretatie ervan minder effectief maakt. In het kader van hygiëne en infectiepreventie, reinigen de studenten per vaardigheidstraining vooraf de handen met desinfectiemiddel.

Nieuw: Ambulancezorgconsult

Eén van de lastigste beslissingen voor ambulanceprofessionals is toch wel de keuze of je een patiënt thuis laat, laat vervoeren of zelf vervoert. Deze beslissing geldt zowel voor verpleegkundig meldkamer centralisten als voor ambulanceverpleegkundigen, bachelor medische hulpverleners en ambulancechauffeurs. De training ‘Ambulancezorgconsult’ is ontwikkeld om ambulanceprofessionals meer handvatten te geven bij het maken van een weloverwogen, professionele keuze op zowel op medisch, juridisch als sociaal vlak.

Als een verpleegkundig meldkamer centralist besluit geen ambulance te sturen, is het noodzakelijk om een patiënt een zorgadvies te geven. Als een ambulanceverpleegkundige, bachelor medisch hulpverlener en ambulancechauffeur besluiten om een patiënt niet te vervoeren, is er sprake van een mobiel zorgconsult. Een zorgadvies of een mobiel zorgconsult brengt andere vaardigheden, overwegingen en handelingen met zich mee dan (spoed)vervoer. De tweedaagse training ‘Ambulancezorgconsult’ richt zich specifiek op dit onderwerp. Op medisch vlak komt het klinisch redeneren, het SPART-model, verschillende ziektebeelden en de overdracht aan bod Op juridisch vlak komen  wet- en regelgeving aan de orde. Op sociaal vlak wordt stil gestaan bij de menselijke factoren die van invloed zijn op de besluitvorming.

Leren van elkaar

Wat deze tweedaagse zo leuk maakt is dat de cursisten, zowel vanuit de meldkamer als vanuit de rijdienst, met elkaar samen leren, oefenen en werken. Het uitwisselen van ervaringen met collega’s en een kijkje in de keuken is ontzettend belangrijk om de samenwerking en overdracht te verbeteren. Er valt immers veel van elkaar te leren.

Pilot

Vorige week hebben we met trots de pilot gedraaid van deze nieuwe training. Deze hebben wij aangeboden aan geïnteresseerden uit de ambulancezorg. Alle feedback en ideeën van deze pilot nemen we mee om de training waar nodig verder aan te scherpen en aan te passen op de behoeften van de deelnemers.

Training volgen?

Wil jij je verdiepen in het ambulancezorgconsult? Ben je benieuwd naar deze training en hoe jij je hiervoor kunt aanmelden? Klik hier voor meer inhoudelijke informatie.

Bereikbaarheid vakantieperiode

Vanaf 26 juli t/m 13 augustus is de Academie voor Ambulancezorg in verband met de vakantieperiode minder goed bereikbaar. Kunt u ons telefonisch niet bereiken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@academievoorambulancezorg.nl. 

Studenten Politieacademie en Academie voor Ambulancezorg trainen samen

Gisteren, dinsdag 29 juni, hebben studenten van de Politieacademie en de Academie voor Ambulancezorg samen in een gesimuleerde setting getraind. Als trainingslocatie is het praktijksimulatiecentrum ‘Het Experium’ van de Academie voor Ambulancezorg ingezet.

Dit is de uitkomst van het circa 3 jaar geleden opgestarte initiatief te komen tot een gezamenlijk ‘optrekken’ in de vorm van een training om beter voorbereid te zijn op praktijksituaties waarbij zowel de Politie als de Ambulancezorg in het werkveld elkaar als handhaver- en hulpverleningsinstanties treffen. Aanvankelijke insteek was de tactische hulpverlening in geval van grootschalige situaties waarbij sprake is van extreem geweld. De terrorisme dreiging indertijd vormde de aanleiding. Uiteindelijk is het uitgemond in een samenwerkingsconstructie waarbij initiële studenten van de Politieacademie en de Academie voor Ambulancezorg in de laatste fases van hun opleidingen samen een dag trainen op basis van casuïstiek. De EHDP (Eerste Hulp Door Politie) vormt het raakvlak.

De casussen zijn ontworpen op de volgende thema’s:

 • een steekincident
 • een onwel wording
 • een psychiatrische patiënt
 • een val van hoogte (adolescent slachtoffer)
 • de reanimatie van een drenkeling (pediatrisch slachtoffer)
 • verwonde slachtoffers tijdens een ongeval met een stadsbus

De trainingsdag was een try-out en is zowel door de docenten en studenten van de Politieacademie, als de docenten en studenten van de Academie voor Ambulancezorg als een waardevolle meerwaarde op hun curriculum en toekomstige beroepsuitoefening ervaren. De intentie is uitgesproken hier een structureel vervolg aan te geven.

Versoepelingen coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van vrijdag 18 juni heeft het kabinet versoepelingen aangekondigd die op zaterdag 26 juni ingaan. Deze versoepelingen zijn ook van invloed op de maatregelen die op de Academie voor Ambulancezorg toegepast worden.

De belangrijkste wijziging is de mondkapjesplicht. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat een mondkapje niet meer gedragen hoeft te worden tenzij de 1,5 meter afstand maatregel niet nageleefd kan worden. In dat geval dient er wél een mondkapje gedragen te worden. Dit laatste is van toepassing bij de casuïstiek en het rijvaardigheidsonderwijs. Voor het rijvaardigheidsonderwijs geldt vanaf 26 juni dat een regulier mondkapje voldoet en het FFP2-mondkapje niet meer verplicht is.

Overige maatregelen; looproute, lunch en dranken in de lokalen, etc. blijven op de Academie van kracht tot de zomervakantie, die in week 30, 31 en 32 plaatsvindt. Uiteraard blijven ook de standaard maatregelen; was regelmatig je handen, houdt 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten en laat je testen, etc., van kracht.

Tegen de tijd dat de scholingen na de vakantieperiode weer van start gaan, kijken we of er verdere versoepelingen van de maatregelen op de Academie doorgevoerd kunnen worden. Hier gaan we tijdig over communiceren. Houd daarvoor de website van de Academie voor Ambulancezorg in de gaten.

Jaarbericht 2020

In dit jaarbericht, met het thema ‘De Academie in coronatijd’, is te lezen welke impact het coronavirus heeft gehad op onze onderwijsactiviteiten, studenten en medewerkers. Verder bevat het jaarbericht algemene informatie over de Academie voor Ambulancezorg en de resultaten van het afgelopen jaar.

Mede door de betrokkenheid, flexibiliteit en inzet van RAV’s, studenten en medewerkers is 2020, naar omstandigheden, toch een succesvol (opleidings)jaar geweest.

Bekijk hier het jaarbericht 2020.

Hervatten post-initieel onderwijs

In navolging op de door het kabinet geplande openstelling van het hbo- en universitair onderwijs per 26 april, is de Academie voor Ambulancezorg voornemens om de bij- en nascholingen en Landelijke Assessments Ambulancezorg (LAA) weer te hervatten en wel vanaf maandag 10 mei 2021. Deze voorgenomen doorstart is uiteraard afhankelijk van de COVID-ontwikkelingen en bijpassende effecten voor de, door de overheid uitgezette routekaart voor versoepelingen.

Herstart
Dit betekent concreet dat de bij- en nascholingen en LAA die vóór 10 mei gepland zijn, komen te vervallen en alle bij- en nascholingen en LAA die vanaf 10 mei gepland zijn hervat worden. Zoals eerder vermeld wel onder voorbehoud van de routekaart en met inachtneming van de geldende COVID-maatregelen.

Tot ziens op de Academie voor Ambulancezorg!

Proactief assisteren: Cardiologie


In navolging van de zeer succesvolle tweedaagse training ‘Proactief assisteren’ kunnen wij met trots melden dat we de ‘Proactief assisteren’ catalogus uitgebreid hebben met een ééndaagse training ‘Proactief assisteren: Cardiologie’, waarbij we verder de verdieping in gaan binnen het onderwerp cardiologie.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor top-ambulancechauffeurs die graag hun medische kennis en kunde ten aanzien van cardiologie een ‘boost’ willen geven. Dit is de eerste training in een reeks van specialisaties op ‘Proactief assisteren: Basis’.

Leerbehoeftes

We hebben de feedback van collega-ambulancechauffeurs gebruikt om te onderzoeken wat de leerbehoeftes zijn. Hieruit kwam naar voren dat er wensen zijn voor meer (medische)kennis ter bevordering van het proactief assisteren. Onze nieuwe cursus is gericht op de meest voorkomende cardiologische toestandsbeelden van de patiënt. Waarbij herkenning van belangrijke ritmes, achtergronden van de protocollen en kennis van medicatie aangeboden worden. Om dit te leren hebben we met ons ontwikkelteam bestaande uit ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen en onderwijskundigen, één praktijkgerichte en interactieve lesdag gemaakt die je meeneemt van anatomie naar pathologie.

Practicum

Wat deze dag zo extra leuk maakt is dat we dichtbij de praktijk blijven met herkenbare casuïstiek, snijden in echte (varkens)harten en we in begrijpelijke taal trainen.

Training volgen?

Wil jij je ook verdiepen in het cardiologische aspect om zo een nog betere ondersteuning te kunnen verlenen aan de ambulanceverpleegkundige? Wil je nog meer weten over deze training en hoe jij je hiervoor aan kunt melden, dan vind je hier meer inhoudelijke informatie.

Vacature docent

Wij zijn op zoek naar ambulancezorgprofessionals om ons docententeam te komen versterken. Ben jij ambulanceverpleegkundige en wil jij graag jouw kennis en kunde delen met studenten en een bijdrage leveren aan het opleiden van nieuwe ambulanceprofessionals? Weet jij studenten te stimuleren en motiveren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Lees hier de vacature.

Update lessen ivm weersomstandigheden

Update maandag 8 februari: Met het vervallen van code oranje van het KNMI vinden de lessen vanaf 9 februari gewoon plaats. Daarmee verwachten wij dat de studenten die les hebben op de Academie dan ook aanwezig zijn vanaf 9 februari. 

We zijn op de hoogte van Code Oranje die het KNMI heeft afgegeven voor maandag 8 februari. We weten tegelijk dat er mogelijk studenten zijn die de reis al hebben ondernomen of toch in de gelegenheid zijn om naar de Academie te komen. Daarom is nu het uitgangspunt dat de lessen in principe doorgaan, al dan niet in aangepaste vorm.

Wanneer studenten niet kunnen komen vanwege de weersomstandigheden, dan zullen we kijken naar een zo goed mogelijke oplossing. Ben jij student en red jij het niet om 8 februari (op tijd) naar de Academie te komen? Neem dan voor aanvang van de lessen contact op met het Opleidingsbureau van de Academie om dit door te geven, via 0341 – 467 560.

Voortgang initieel onderwijs

Initieel onderwijs op de Academie voor Ambulancezorg gaat door. Via Ambulancezorg Nederland (AZN) is contact gelegd met het ministerie van VWS om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om in ieder geval het initiële onderwijs te continueren. Het ministerie heeft aangegeven dat het initiële onderwijs aan de academie valt onder het noodzakelijke praktijkonderwijs in de zorg en kan daarmee doorgang hebben. Een andere uitzondering is er voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen.

Onderwijsactiviteiten tot nader order gestopt

Tijdens de persconferentie d.d. 14 december is door het kabinet een lockdown afgekondigd. De Academie voor Ambulancezorg kondigt hierbij aan dat vanaf woensdag 16 december ALLE onderwijsactiviteiten tot nader order worden stopgezet.

De Academie heeft de contactpersonen van de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV), de ROC’s, persoonlijk ingelicht. De Academie voor Ambulancezorg informeert ook de studenten hierover vanwege de korte termijn waarop de lockdown is aangekondigd. Zij kunnen voor verdere vragen terecht bij hun eigen RAV.

Houd onze website in de gaten voor verdere berichtgeving.

Update nav persconferentie

In navolging op de persconferentie van vanavond, 13 oktober, kunnen wij concluderen dat de door de Academie eerder genomen maatregelen voldoen aan de huidige gestelde maatregelen van het kabinet. Samen met de mededeling van het kabinet dat het onderwijs voortgang kan vinden, bevestigen wij dat wij onze scholingen voortzetten.

Film COVID-19 maatregelen

Omdat beelden zoveel meer zeggen dan woorden, heeft de Academie voor Ambulancezorg een korte film gemaakt waarin duidelijk te zien is welke maatregelen zij heeft genomen om COVID-19 besmetting binnen de Academie te minimaliseren en hoe dat vorm krijgt binnen de Academie. De maatregelen gelden voor alle locaties van de Academie, zowel in Harderwijk als in Bilthoven.

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’

Bekijk hier het filmpje:

Update COVID-19-maatregelen

Gisteren kwam vanuit het kabinet het dringende advies aan scholen om mondkapjes te dragen wanneer iemand zich in een gebouw verplaatst. In navolging van het advies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn en ook de stellingname in andere vergelijkbare opleidingsinstituten, hebben we besloten om het dragen van mondkapjes voor iedereen in de gebouwen van de Academie voor Ambulancezorg tijdens verplaatsingen verplicht te stellen. Dit geldt voor alle locaties, in Harderwijk en in Bilthoven.

Deze nieuwe maatregel is toegevoegd aan de eerder opgestelde lijst van COVID-19-maatregelen. Deze lijst is onderdeel van een continuïteitsplan die door de Academie is vastgesteld. Klik hier voor de laatste versie voor studenten en ROC’s.

Herstart initieel onderwijs per juni

De versoepelingen van de COVID-19 maatregelen voor onder andere de onderwijsinstellingen, biedt ook de Academie voor Ambulancezorg de mogelijkheid om vanaf juni de scholingen in aangepaste vorm weer op te starten. De ambulancezorg stond voor COVID-19 al onder druk vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt. Dus het is van groot belang zo spoedig mogelijk de opleidingen tot ambulancechauffeur, -verpleegkundige en verpleegkundig meldkamercentralist weer op te pakken.

Maatregelen
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan een plan om op een veilige manier de herstart van de opleidingen vanaf 2 juni mogelijk te maken. Hierbij is een groot aantal maatregelen opgesteld die reeds zijn goedgekeurd door het ministerie van VWS, ter voorkoming van (verdere) verspreiding van het COVID19-virus. Deze maatregelen zijn aanvullend op de RIVM-richtlijnen. Hier kun je teruglezen welke maatregelen de Academie voor Ambulancezorg neemt.

Inlopen opgelopen achterstanden
De Academie gaat eerst de opgelopen achterstanden wegwerken vanaf de groepen van oktober 2019 tot en met de groepen die gestart zijn in maart 2020. De Academie verwacht dat medio augustus af te ronden. Vervolgens is de Academie voor Ambulancezorg twee weken, week 34 en 35, dicht om zoveel mogelijk medewerkers in de gelegenheid te stellen op vakantie te gaan. De Academie is daarom in deze periode minder goed bereikbaar. Vanaf september, week 36, starten we de ‘normale’ cyclus weer op.

Opleidingen per september
De studenten voor de septembergroepen worden samengevoegd met de studenten van de uitgestelde april-, mei-, juni- en juligroepen en worden verdeeld over 3 groepen ambulanceverpleegkundigen en 3 groepen ambulancechauffeurs. Dit aanbod geeft een flinke logistieke uitdaging. Alle regionale ambulancevoorzieningen en studenten die dit betreft, zijn of worden persoonlijk op de hoogte gesteld van de herstart en de bijbehorende planning.

Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA)
De VCMKA-opleidingen gaan ook weer van start. Gelukkig hebben deze groepen nog iets van hun originele planning behouden. Hier zijn geen vertragingen ontstaan en kunnen de opleidingen, wel aangepast met de te nemen maatregelen, weer van start gaan.

Lange tranche opleiding tot ambulance verpleegkundige (LTAVP)
In september worden alle initiële opleidingen LTAVP ook weer ingepland. De september- en decembergroep 2019 pakken het onderwijs weer verder op. De maart en juni groep 2020 worden samengevoegd met de septembergroep en gaan per september starten.

Laag- en middencomplex
In juni worden de initiële opleidingen verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg en chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg, die door COVID-19 kwamen stil te liggen, weer opgestart. Vanaf september gaan de nieuwe initiële opleidingen Laag- en Middencomplex voor chauffeurs en verpleegkundigen van start.

Bij- en nascholingen en Landelijk Assessment Ambulancezorg (LAA)
Met alle te nemen maatregelen is het een flinke uitdaging om alle initiële opleidingen te kunnen starten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de planning van het initieel onderwijs per september en krijgen we zo ook een wat beter beeld over de bij- en nascholingen. De intentie is om dit in oktober, mogelijk enkele al in september, te hervatten en geven we prioriteit aan de bij- en nascholingen waar de meeste vraag naar is bij de RAV’s.

Vragen?
Jouw Regionale Opleidingscoördinator is reeds geïnformeerd over het hervatten van de scholingen. Deze kan mogelijk jouw vragen beantwoorden. Voor overige vragen kun je terecht bij de Academie voor Ambulancezorg, 0341 467 560.

Jaarbericht 2019

Het jaarbericht 2019 met het thema Verbinden, Verbeteren, Vernieuwen, is gereed. In dit jaarbericht is te lezen welke activiteiten we in 2019 zijn gestart en hebben uitgevoerd naar aanleiding van onze vernieuwde missie & visie en de bijbehorende kernwaarden. Daarnaast kun je in het jaarbericht meer lezen over het profiel van de Academie, ons (nieuwe) opleidingsaanbod, de organisatie- en onderwijsontwikkelingen, evenementen en vind je de resultaten van het afgelopen jaar. 

Wij kijken terug op wederom een succesvol (opleidings)jaar.

Benieuwd naar het jaarbericht 2019? Hier kun je het jaarbericht 2019 inzien.

Waar staan we nu

Zoals inmiddels voor iedereen duidelijk is, is de gezondheidszorg in Nederland begonnen aan een spannende tijd in de omgang met en bestrijding van het COVID-19. Voor ons allemaal is het extra spannend, aangezien de verwachting is dat er een nog groter dan maximaal beroep op iedereen gedaan zal worden.

Binnen de Academie voor Ambulancezorg is een taskforce aangesteld die met alle ROC’s overlegt. De RAV’s zijn allemaal, zij het in een variërend tempo, geconfronteerd met COVID-19-inspanningen. Dit variërende tempo zorgde voor nogal tegengestelde verzoeken aan de Academie voor Ambulancezorg, die we geprobeerd hebben zo goed mogelijk te beantwoorden. Vanwege de snelle ontwikkelingen werden die inspanningen vaak wel en soms niet gewaardeerd.

Eerste maatregel
Als eerste maatregel heeft de Academie voor Ambulancezorg de Landelijke Assessments Ambulancezorg en de bij- en nascholingen gestaakt. Wij hebben zo lang mogelijk geprobeerd, in overleg met AZN, het opschorten van de initiële opleidingen uit te stellen. Dit, vanuit het idee dat in onze sector al een tekort aan goed opgeleide ambulancezorgprofessionals bestaat en met het stoppen die tekorten alleen maar verder oplopen.

Tweede maatregel
We zijn nu in een fase beland, waarin duidelijkheid voorop moet staan. Daarom nogmaals de bevestiging dat de initiële opleidingen voor ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en verpleegkundig meldkamercentralisten door de Academie voor Ambulancezorg zijn opgeschort. Een uitzondering daarop vormen enkele groepen studenten die aan de vooravond van hun assessments stonden. Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat we geen alternatieve onderwijsvormen gaan aanbieden.
Hierdoor worden studenten niet belast met opleidingsactiviteiten en kunnen zij door hun RAV daar ingezet worden waar ze het meest nodig zijn.
Uiteraard blijven we met de ROC’s in overleg over wat we nog wel kunnen doen voor de RAV. We benadrukken dat de Academie voor Ambulancezorg open blijft en dus bereikbaar blijft voor vragen en verzoeken.

Herstart initieel onderwijs
Ondertussen anticiperen we op het moment dat we initiële opleidingen weer kunnen starten. De Academie voor Ambulancezorg zal zich zo flexibel mogelijk opstellen bij het opstarten van ‘reguliere’ trajecten en samen met het CZO gaan overleggen hoe we gemiste scholingsuren van huidige studenten kunnen inhalen. Nogmaals vermelden we dat bij het opstarten van scholingsactiviteiten het initiële onderwijs alle prioriteit krijgt boven bij- en nascholingen en Landelijke Assessments Ambulancezorg.

Onduidelijk is nog voor welke uitdagingen we komen te staan; hoe dan ook, het zijn exceptionele tijden. De Academie voor Ambulancezorg wenst iedereen de komende tijd veel sterkte en veel gezondheid toe.

De Academie onderzoekt alternatieve onderwijsvormen

Er bereiken ons signalen dat met het tijdelijk opschorten van de schoolse onderwijsactiviteiten de studenten ‘als derde’ van de ambulance worden gehaald. We plaatsen hierbij een oproep aan de RAV’s om, wanneer dit mogelijk is, de student nog zijn/haar praktijkuren te laten maken. Wanneer de student nog in staat is om praktijkuren te maken, kan de Academie voor Ambulancezorg bij het opstarten van de onderwijsactiviteiten na deze crisis een aangepast rooster maken, waardoor we de vertraging in de leertrajecten kunnen minimaliseren.

Alternatief onderwijs
Naast het feit dat we een aantal studenten de eind- en tussentijdse assessments afnemen, onderzoeken wij op dit moment alternatieve onderwijsvormen. Hierdoor kunnen praktijkleerdoelen wel behaald worden. Wij hopen zo vertragingen van de initiële groepen, ontstaan door deze crisis, te beperken.

Op het moment dat we weer van start kunnen gaan doen we ons uiterste best om de eventueel opgelopen achterstanden zo spoedig mogelijk in te halen. Dit doen wij onder andere door faciliteiten en docenten beschikbaar te maken voor initiële onderwijsactiviteiten. Dit betekent dat de initiële onderwijsactiviteiten voorrang krijgen op bij- en nascholingen.

Nieuwe startmomenten
De aprilgroep gaat helaas niet van start. Om de RAV’s te bedienen creëren we, indien nodig, een tweede meigroep. Mocht starten in mei nog een probleem vormen, dan starten wij ook een tweede junigroep en indien nodig ook een augustusgroep. Alles is erop gericht dat het opschorten van initiële opleidingen zo min mogelijk effect heeft op middellange termijn.

Planning ingelaste assessments
Wij hebben gisteren aan de ROC’s gecommuniceerd dat wij van een aantal groepen toch de eind- en tussentijdse assessments door laten gaan. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de planning. Deze wordt maandag voor 12.00 uur naar alle betrokken ROC’s gemaild, zodat zij de RAV en studenten op maandag nog op de hoogte kunnen stellen.

De Academie gaat maatwerk bieden op gedeelte initieel onderwijs

De Rijksoverheid heeft besloten om eindexamens van het voortgezet en MBO-onderwijs door te laten gaan. Dit geldt voor zowel schriftelijke als praktijkexamens. Scholen en opleidingsinstituten wordt gevraagd maatwerk toe te passen. De Academie voor Ambulancezorg heeft besloten in dit advies mee te gaan.

Dit betekent dat wij voor enkele cruciale groepen initieel onderwijs maatwerk gaan bieden zodat deze ambulanceprofessionals op korte termijn (zelfstandig) ingezet kunnen worden.

De ROC’s van de studenten die dit betreft worden persoonlijk geïnformeerd en dit aanbod gedaan.

Zij informeren op hun beurt persoonlijk de studenten die dit betreft en brengen hen op de hoogte van de lesdagen. Ben jij niet benaderd door jouw ROC, dan is dit zeer waarschijnlijk niet op jou van toepassing. Neem bij twijfel contact op met jouw ROC. Deze is volledig geïnformeerd en kan jou uitsluitsel geven.

De Academie voor Ambulancezorg stopt tijdelijk alle onderwijsactiviteiten

Zondag 15 maart zijn er door het kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd, waarbij besloten is alle onderwijsinstellingen in Nederland de komende periode te sluiten. De Academie voor Ambulancezorg heeft in nauw overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN) besloten deze maatregelen op te volgen. Dit betekent dat de Academie voor Ambulancezorg alle onderwijsactiviteiten stopzet van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Dit geldt voor alle onderwijsactiviteiten: het initiële onderwijs, bij- en nascholingen en landelijke assessments.

Ondanks dat de Academie voor Ambulancezorg graag proactief wil anticiperen op het beschikbaar houden van ambulanceprofessionals voor het inzetten in de praktijk, willen en kunnen wij deze maatregelen niet negeren. Daarnaast zijn er meerdere randvoorwaardelijke zaken, o.a. inzet simulatiepatiënten en bedrijfsrestaurant, die het ons onmogelijk maken het initieel onderwijs aan te blijven bieden.

Vervolg onderwijsactiviteiten
De komende tijd houden wij de berichtgeving over COVID-19 nauwlettend in de gaten. Zodra de onderwijsactiviteiten weer vervolgd kunnen worden, informeren wij alle betrokken partijen hierover.

Houd onze website en de social mediakanalen in de gaten over nieuwsupdates van de Academie voor Ambulancezorg in relatie tot het coronavirus.

Opschorting bij -en nascholingen en landelijke assessments

Gisteren zijn door het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Als reactie op deze maatregelen ontvangen wij van diverse Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) signalen dat zij besluiten ambulanceprofessionals terug te trekken uit onderwijsactiviteiten bij de Academie voor Ambulancezorg. De Academie voor Ambulancezorg wil graag proactief anticiperen op het beschikbaar houden van ambulanceprofessionals voor het inzetten in de praktijk.

 De Academie voor Ambulancezorg besluit daarmee om per maandag 16 maart tot en met 31 maart alle bij- en nascholingen en landelijke assessments op te schorten. LET OP: het initiële onderwijs laten wij vooralsnog doorgaan vanwege de grote implicaties op de langere termijn.

Aangescherpt beleid scholingen in verband met het coronavirus (COVID-19)

Veel ziekenhuizen, RAV’s en andere instanties hebben vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken en continuïteit in de zorg zoveel mogelijk te garanderen. De Academie voor Ambulancezorg heeft haar beleid ten aanzien van scholingen aangescherpt en handelt hierbij conform de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Inmiddels druppelen in verband met het coronavirus, de eerste afmeldingen voor scholingen binnen. Ons streven is en blijft om scholingen zoveel mogelijk door te laten gaan. De hoogste prioriteit voor ons is dat het initiële onderwijs zo min mogelijk verstoord wordt vanwege de hoge impact op lange termijn. Helaas zullen we soms genoodzaakt zijn om scholingen te annuleren. Bijvoorbeeld als het kritische aantal deelnemers is bereikt, waardoor we niet meer de gewenste kwaliteit kunnen garanderen. In de huidige situatie is het ook mogelijk dat er een beroep wordt gedaan op ons docententeam om ingezet te worden in de praktijk.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met de Programmaleiding van de Academie voor Ambulancezorg via: 0341 – 467 560 of via info@academievoorambulancezorg.nl.

Informatie Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus zal niemand zijn ontgaan. De situatie rondom de verspreiding en risicogebieden wijzigt dagelijks. De Academie voor Ambulancezorg heeft in overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN), die in nauw contact staat met het RIVM en het ministerie van VWS, het volgende bericht/advies voor RAV’s, ROC’s en studenten en medewerkers van de Academie voor Ambulancezorg:

 • De Academie voor Ambulancezorg laat vooralsnog alle activiteiten doorgaan conform het advies RIVM voor onderwijsinstellingen.
 • Mocht er onverhoopt aanleiding zijn om een onderwijsactiviteit te annuleren, worden de betrokken RAV’s en/of ROC’s daarvan direct op de hoogte gesteld.
 • Op persoonlijk niveau:
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Wanneer thuis blijven
Ben je de afgelopen twee weken in een land/regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus en heb je verkoudheidsklachten en/of koorts?
Of heb je de afgelopen twee weken contact gehad met een patiënt met het coronavirus en heb je verkoudheidsklachten en/of koorts?

Blijf dan thuis om uit te zieken. Neem zo nodig telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD.

Informeren studenten en medewerkers
Zodra er nieuw advies en/of nieuwe aanwijzingen worden gegeven aan de Academie voor Ambulancezorg op het gebied van informatievoorziening, persoonlijke hygiëne of beperking van personenverkeer in de openbare ruimten, zullen we deze aanwijzingen opvolgen en daar onze studenten en/of medewerkers over informeren.

Voor informatie over het coronavirus kijk je op www.rivm.nl

Bedrijfsmagazine

De Academie voor Ambulancezorg heeft een magazine gemaakt waarin wij de medewerkers en sector bekend willen maken met onze nieuwe missie & visie en de bijbehorende kernwaarden: Verbinden, Verbeteren, Vernieuwen.

Hier vind je de digitale versie van het magazine. Lees interessante en leuke artikelen van medewerkers, studenten en stakeholders uit de sector over hun ervaringen met, en kijk op de Academie.

Academie ontvangt CZO-accreditatie

De Academie voor Ambulancezorg viert feest met studenten, medewerkers, docenten, staf en simulatiepatiënten voor het verkrijgen van de CZO accreditatie voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige lange tranche die start in september a.s.

Complimenten voor partners: Erasmus MC, RAV Haaglanden, Witte Kruis, Ambulance Amsterdam, RAVU, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Madlogic

 

Artikel Lange Tranche opleiding Ambulanceverpleegkundige

Academie voor Ambulancezorg en RAV’s slaan handen ineen


Samen sterk voor een nieuwe opleiding tot ambulanceverpleegkundige


In september start de gloednieuwe Lange Tranche opleiding Ambulanceverpleegkundige. Verpleegkundestudenten hebben dan geen vooropleiding meer nodig, maar kunnen rechtstreeks aan het traject voor ambulanceverpleegkundige beginnen. Voor de invulling van het curriculum sloegen de Academie voor Ambulancezorg en de regionale ambulancevoorzieningen de handen ineen. Albert van Eldik, projectleider en stafmedewerker bij de Academie en Ivo van Asperen, lid van de projectgroep en werkzaam bij Ambulance Amsterdam, vertellen over deze vruchtbare samenwerking.


Waarom moest deze opleiding er komen?
Albert:
“De ambulancewereld kampt met flinke tekorten op de arbeidsmarkt. Veel ambulancediensten zijn daarom naarstig op zoek naar andere mogelijkheden om nieuwe verpleegkundigen op te leiden en klopten hiervoor ook aan bij de Academie. Wij hebben al een zogenaamde Korte Tranche opleiding, maar daarvoor moeten studenten eerst een vooropleiding hebben gedaan, zoals intensive care of spoedeisende hulp. De nieuwe opleiding is bedoeld voor verpleegkundestudenten die net zijn afgestudeerd. Dat is gunstig voor ambulancediensten – je krijgt immers een nieuwe vijver met potentiele verpleegkundigen die in de ambulancezorg zouden kunnen werken, maar ook voor studenten zelf. Zij hoeven geen omzwervingen te maken voor ze ambulanceverpleegkundige kunnen worden.”
Ivo: “Het tekort waar Albert over spreekt is inderdaad de belangrijkste motivatie, maar er zijn meer redenen om deze opleiding te introduceren. Zo weten veel studenten al bij hun afstuderen dat ze ambulanceverpleegkundige willen worden, maar moeten ze eerst verplicht een specialistische opleiding volgen in een ziekenhuis – na een jaar stromen ze dan door. Voor ziekenhuizen is dat nadelig, zij kampen met een continue leegloop. Daarbij zie je dat de intensive care afdelingen enorm aan het veranderen zijn. Er komen steeds meer ingewikkelde systemen en machines die je in het dagelijkse leven op de ambulance niet eens gebruikt – de vraag is dus of je die kennis überhaupt wel nodig hebt. Het plan voor de opleiding is weliswaar uit nood geboren, maar het was denk ik sowieso verstandig om naar een nieuwe constructie te kijken.”  

Wat kunnen studenten zoal verwachten?
Albert:
“De opleiding is ingedeeld in drie leerperiodes, verdeeld over achttien maanden, die bestaan uit een aantal studieblokken en worden afgerond met een assessment. De eerste periode is een introductie op het vak als ambulanceverpleegkundige, in de tweede periode wordt specifieker ingegaan op de handelingen en vaardigheden die bij het werk horen. Tijdens de laatste periode is er aandacht voor speciale thema’s, zoals kinderreanimatie en grootschalige hulpverlening, en werken studenten vooral onder begeleiding van de praktijkbegeleiders in het werkveld. Voor dat praktijkgedeelte hebben we nauw samengewerkt met een aantal ambulancediensten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht.”
Ivo: “Je ziet die praktijk ook in veel modules terug. Het is voor ambulanceverpleegkundigen bijvoorbeeld ontzettend belangrijk om met een brede blik naar de klachten van een patiënt te kijken en bepaalde diagnoses vooral niet uit te sluiten – een kwaal als pijn op de borst kan immers van alles zijn. Op een IC gaat dat anders: daar ben je juist heel specialistisch bezig met specifieke apparatuur, terwijl je het als ambulanceverpleegkundige moet doen met je handen, ogen en wat waardes. Meer instrumenten heb je niet, dat is een wezenlijk verschil. Zulke praktijkvoorbeelden worden daarom veelvuldig gebruikt tijdens de opleiding.”

Hoe zorgden jullie dat de opleiding zo optimaal mogelijk werd vormgeven?
Ivo:
“Door veel met elkaar te overleggen, standpunten te onderbouwen met voorbeelden en goed te kijken of de theorie aansluit op de praktijk. Dat laatste zit ’m in hele simpele dingen. Neem bijvoorbeeld het moment dat studenten voor het eerst gaan reanimeren. Dat kun je nog niet van ze vragen in de eerste drie maanden, daar hoort een bepaalde ervaring bij. Het is beter om eerst te beginnen met hartmassage en zodra dat onder de knie is, ga je een stap verder. Een ander voorbeeld is het stellen van een diagnose: dat kunnen studenten pas aan het einde van het traject omdat ze veel meer casuïstiek hebben gezien. Vanuit de praktijk konden wij gericht feedback geven op dat soort zaken.”
Albert: “De samenwerking verliep ook heel vlot. We begonnen pas in januari en moesten dus behoorlijk wat tempo maken met het curriculum. Toen besloten we gezamenlijk om de huidige opleiding als uitgangspunt te nemen, met dezelfde eindtermen en leerdoelen – het enige verschil met de nieuwe opleiding is dat deze langer duurt en dat stapsgewijs leren daardoor de boventoon voert. Dat gaf houvast, daardoor konden we elkaar goed aanvullen en scherp houden.”

Hoe kwam de samenwerking met het Erasmus MC tot stand?
Albert:
“Het was in eerste instantie niet makkelijk om een ziekenhuis te vinden dat wilde meewerken aan het theoriegedeelte. Veel instellingen hadden er wel oren naar, maar waren wat terughoudend om hun kennis met de Academie te delen. Daarbij vonden ze het een risico met het oog op marktwerking. Gelukkig wilde het Erasmus MC wel samenwerken. Als theorieaanbieder beschikken zij over allerlei IC en SEH opleidingen en hebben ze veel inzicht in de huidige curricula. Zij weten daardoor exact welke theorie wel of niet relevant is voor de ambulancezorg.”
Ivo: “Ik denk dat de keuze van het Erasmus MC om mee te werken ook een stukje eigen verantwoordelijkheid is: ziekenhuizen hebben zelf immers ook last van de problemen met de ambulancezorg in Nederland. Als we op de oude voet doorgaan, krijgen we een groot tekort – je ziet nu al dat er in bepaalde plaatsen te weinig ambulances zijn wegens personeelsgebrek. Je kunt daar natuurlijk van alles van vinden en roepen, en dat gebeurt veelvuldig in de praktijk, maar je kunt ook naar een oplossing zoeken. Goed om te zien dat het Erasmus die mening deelt en zich proactief opstelt.”

Het kenmerkende van deze opleiding is de persoonlijke ontwikkellijn. Waarom is deze zo belangrijk?
Albert: “Als ambulanceverpleegkundige kom je vaak in heftige situaties terecht en moet je stevig in je schoenen kunnen staan. De meeste studenten die aan deze opleiding beginnen, zijn echter nog jong en hebben weinig praktijkervaring. In Engeland hebben we voorbeelden gezien van jonge paramedici die na drie jaar opgebrand waren door alles wat ze meemaakten. Dat vraagt dus om een andere aanpak. In ons curriculum komt dat terug: studenten reflecteren gedurende de hele opleiding op wie ze zijn, als persoon én professional. Ook is er aandacht voor hoe ze omgaan met emoties en traumatische ervaringen. We willen daarmee een soort awareness creëren, zodat mensen bepaalde signalen later tijdig leren herkennen en kunnen aangeven wanneer het ze teveel wordt – en dat dit geen schande is. Die persoonlijke inzet is vrij uniek, daarmee onderscheiden we ons echt van andere opleidingen.”
Ivo: “Het sluit ook naadloos aan op de praktijk. Ik zie genoeg jonge collega’s die in het begin razend enthousiast zijn en zoveel mogelijk extra diensten willen draaien. Na een paar jaar komt ineens de klap en kunnen ze het niet meer aan. Zelf heb ik het ook in bepaalde mate meegemaakt: toen ik net begon, spaarde ik krantenartikelen van plekken waar ik met de ambulance was geweest. Tot ik daardoor teveel informatie kreeg over de achtergrond van de slachtoffers – dan las ik bijvoorbeeld dat het om een vader of moeder ging. Dat soort dingen moet je helemaal niet willen weten, daardoor wordt het werk alleen maar moeilijker. Je kunt natuurlijk nooit helemaal voorkomen dat iemand overwerkt raakt, maar door zulke informatie vooraf mee te geven, kan diegene daar misschien op anticiperen.”
Albert: “Overigens heeft de persoonlijke leerlijn niet alleen maar betrekking op traumatische ervaringen. We willen er ook voor zorgen dat studenten stevig in hun schoenen staan en leiderschap kunnen tonen in moeilijke situaties. Ambulanceverpleegkundigen die tien jaar in een ziekenhuis hebben gewerkt, hebben wellicht al eens een aanvaring gehad met een arts of hoofdverpleegkundige en weten hoe ze daarmee moeten omgaan – dat is een ander verhaal als je net afgestudeerd en onervaren bent.”
Ivo: “Je moet je voorstellen dat er wel acht brandweermannen, vijf politieagenten en andere collega’s op locatie kunnen zijn als jij aankomt. Vervolgens moet jij die mensen aansturen, vragen beantwoorden, overleggen en discussiëren. Dat is een behoorlijk complexe communicatiesituatie waarbij je vooral op jezelf moet vertrouwen, maar dat kost tijd, levenservaring en karakter.”

Sluit deze opleiding ook aan op andere, acute zorgopleidingen?
Albert:
“Met het oog op alle veranderingen die komende jaren gaan plaatsvinden binnen de acute zorg- en vervolgopleidingen, hebben we daar bewust rekening mee gehouden. De Academie valt onder de acute zorg in Groningen en daar worden onder meer de intensive care, coronary care, spoedeisende hulp en ambulancezorg opnieuw gestructureerd – wij maken deel uit van dat project en schrijven zelfs mee aan het curriculum. Daardoor weten we dat de dingen die we voor de Lange Tranche hebben bedacht, waaronder de persoonlijke leerlijn, ook passen in de algehele nieuwe structuur.
Ivo: “Er is onwijs veel overlap in de acute zorg, dus het zou zonde zijn om allerlei verschillende opleidingen te ontwikkelen. Voor de patiënt maakt het ook niks uit: die wil alleen maar goed geholpen en gehoord worden.”

Welke reacties krijgen jullie op de nieuwe opleiding?
Albert: Lachend: “De veertien mensen die in september starten kunnen in ieder geval niet wachten om te beginnen. Logisch natuurlijk, zij zien hun kans schoon nu een vooropleiding geen vereiste meer is. Vanuit het werkveld klinkt er wel wat kritiek en zijn er twijfels over of deze opleiding gaat werken. Ik denk vooral dat mensen eerst moeten zien dát het werkt om meer draagvlak te krijgen. Natuurlijk vinden we het zelf ook spannend, wij weten immers ook niet alles. Bovendien kun je deze groep studenten nooit helemaal volledig opleiden – voorheen duurde de opleiding tien jaar, die ervaring kun je niet in achttien maanden stoppen. Het is dus zoeken naar manieren om studenten daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen. En misschien blijkt na verloop van tijd dat we de opleiding toch anders moeten vormgeven. Dat gaan we komende periode in ieder geval goed onderzoeken.”
Ivo: “Aan de andere kant: studenten krijgen wel de kans om het ambulancewerk achttien maanden heel intensief te doen. Geloof me: als je een half jaar op ambulance werkt, heb je al een extra bak levenservaring te pakken. Als beroepsgroep moeten we bovendien niet vergeten dat we ontzettend veel kunnen bijdragen – wie kan een student nou beter opleiden dan de ambulancemedewerker zelf? We hebben mooie dingen te bieden en daar mogen we best trots op zijn.”
Albert: “De samenwerking met de regionale ambulancevoorzieningen is wat mij betreft sowieso geslaagd. Het sluit ook aan bij de nieuwe missie en visie van de Academie: we willen niet vanuit onze glazen toren beslissen wat wel of niet goed is, maar partijen met elkaar verbinden. Met dit traject hebben we laten zien dat de ambulancediensten ook aan tafel zitten en dat kennis met elkaar gedeeld wordt. Dat wij daar een rol in kunnen spelen, vind ik echt de grootste winst.”­­


Tekst: Mirthe Diemel

Informatie Lange Tranche opleiding tot ambulanceverpleegkundige (LTAVP)

Al enige tijd werken wij samen met een aantal RAV’s aan een nieuwe opleiding: de Lange Tranche opleiding tot Ambulanceverpleegkundige (LTAVP). Op dit moment is de opzet van het curriculum gereed, de CZO-aanvraag is ingediend, het eerste startmoment is bijna vol en het tweede startmoment is bekend. Tijd om in deze special ‘lange tranche ambulanceverpleegkundige’ de belangrijkste informatie op een rij te zetten.

Duur van de opleiding
De opleiding is ingedeeld in drie leerperiodes, verdeeld over achttien maanden. Binnen deze periode is genoeg ruimte om de noodzakelijke urennorm van de opleidingseisen van het CZO te behalen én voor studenten om gebruik te kunnen maken van vakantie-, stage-, ziekte- en overige uren zonder dat de opleiding verlengd hoeft te worden. Stages, georganiseerd door de RAV in samenwerking met de regionale ziekenhuizen, zijn onderdeel van de opleiding en de praktijkuren.

Inhoud opleiding
De drie leerperiodes bestaan uit een aantal studieblokken en worden afgerond met een proeve van bekwaamheid. De eerste leerperiode is een introductie op het vak als ambulanceverpleegkundige. In de tweede periode wordt specifieker ingegaan op de handelingen en vaardigheden die bij het werk horen. Tijdens de laatste periode is er aandacht voor speciale thema’s, zoals grootschalige hulpverlening en werken studenten vooral in het werkveld onder begeleiding van de praktijkbegeleiders.

 Persoonlijke en professionele ontwikkeling
De leerlijn ‘persoonlijke en professionele ontwikkeling’ is, naast het theoretische en praktische deel van de opleiding, een belangrijk onderdeel. We verwachten dat de ‘nieuwe’ student minder klinische ervaring heeft. Ze hebben ten opzichte van de huidige studenten waarschijnlijk minder ervaring in leiderschap, besluitvorming en bijvoorbeeld in het omgaan met heftige gebeurtenissen. De doelstelling van deze leerlijn is om de student te faciliteren in zijn persoonlijke ontwikkeling als beroepsbeoefenaar in de ambulancezorg. Hierbij is expliciet aandacht voor flexibiliteit en awareness in het omgaan met traumatische gebeurtenissen. Persoonlijke groei en bekwaamheden bij de uitvoering van het vak worden gestimuleerd door middel van feedback en coaching.

College Zorg Opleidingen
De CZO-aanvraag voor de theorieaanbieder is ingediend. Dit houdt in dat studenten ingeschreven kunnen worden voor de opleiding. De praktijkaanbieder is zelf verantwoordelijk om voor aanvang van de opleiding ook een aanvraag in te dienen. De Academie voor Ambulancezorg kan hierbij helpen.

Startmomenten
De eerste LTAVP-opleiding start in september 2019. De tweede uitvoering staat gepland in december 2019 en achtereenvolgens zal de Academie voor Ambulancezorg elke drie maanden een opleiding starten (september, december, maart en juni). Voor september zijn er nog twee plaatsen beschikbaar en kunnen nog studenten worden aangemeld.

Praktijkbegeleiding
Parallel aan de nieuwe opleiding wordt een praktijkbegeleiderstraject vormgegeven. De inhoud hiervan is mede bepaald door praktijkbegeleiders vanuit de RAV. Het leggen van de verbinding tussen de theorie en de praktijk en het terugkoppelen van de ervaringen van studenten en begeleiders is een belangrijk onderdeel van dit traject. Op deze wijze kunnen we snelle aanpassingen maken in het curriculum. Onderdelen van de nieuwe opleiding worden ook met de praktijkbegeleiders doorlopen. Deelname van praktijkbegeleiders in dit traject is geheel kosteloos. Over inhoud van dit traject en de aanmelding volgt nadere informatie.

Aanvullende informatie
Lees hier meer over de inhoud van de opleiding ambulanceverpleegkundige lange tranche.

Fotoreportage en videoverslag Ambulance Challenge

Het is alweer een aantal weken geleden dat de Ambulance Challenge plaatsvond. Een prachtige dag waarbij enthousiaste teams opdrachten uitvoerden en een groot aantal bezoekers kon meekijken hoe het eraan toegaat in de ambulancezorg. Er zijn die dag veel foto’s gemaakt samen met een videoverslag die een goed beeld geven van deze geslaagde dag. Beide vind je hieronder.

Bekijk hier de foto’s.

 

Ambulance Amsterdam winnaar Ambulance Challenge 2018

Op 13 september vond de Ambulance Challenge 2018 plaats in en nabij de Academie voor Ambulancezorg. Tijdens zeven uitdagende professionele opdrachten streden teams van tien ambulancediensten om de eerste plaats in de wedstrijd. De Challenges bestonden uit een vakinhoudelijk casus en daarnaast uitdagingen op het gebied van, samenwerking, communicatie, coördinatie, leidinggeven en soms een beetje fysieke inspanningen. Zo moest om bij een slachtoffertje te komen dat uit een tokkelbaan was gevallen, het team zelf ook tokkelen vanaf het balkon van het ‘Experium’. Met een fourwheel drive landrover konden ambulancechauffeurs hun rijvaardigheid in bosterrein tonen. In een escaperoom werd de samenwerking in het team op de proef gesteld. Geen enkel team was in staat om binnen 30 minuten te ontsnappen.

Het evenement werd georganiseerd door de Academie voor Ambulancezorg in samenwerking met V&VN Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland. Ambulance Amsterdam nam de beker mee naar huis, en vertegenwoordigt Nederland bij de EMS wedstrijden in Madrid in 2019.

De datum voor de nieuwe Challenge wordt binnenkort al vastgesteld. Hou berichtgeving in de gaten en geef je dan op via je RAV. Volgende keer willen we meer teams uitdagen de challenge aan te gaan. Just for Fun!

SESAM-congres 2018

Dit jaar vond op 27-29 juni het Sesam-congres in Bilbao plaats. Een 4-tal collega’s was namens de Academie voor Ambulancezorg aanwezig. Zij hebben verschillende sessies bijgewoond en deelgenomen aan diverse workshops. De kennis en ervaring die zij hebben opgedaan, delen zij uiteraard met de collega’s. Zo blijft ook de Academie voor Ambulancezorg op de hoogte wat er internationaal speelt op het gebied van simulatieonderwijs. Ook hebben zij een verslag geschreven over hun ervaringen, dat wij graag met jullie delen. Lees hier het verslag.

 

Uitslag Poll ‘Omgaan met de psychiatrische patiënt’

Uitkomst
Uiteindelijk hebben 286 personen deze poll ingevuld. Hiervan werkt meer dan de helft op de ambulance, namelijk 85%. Hiervan is 53% ambulanceverpleegkundige en 31% ambulancechauffeur. Dit is dé doelgroep voor deze training.

Van alle respondenten geeft ongeveer de helft, 53%, aan de training te willen volgen. Toch geeft ook een grote groep, 34%, aan dat zij geen behoefte hebben aan de training.

Beperkt representatief
We zijn blij dat zoveel personen de moeite hebben genomen om de poll in te vullen. Toch is dit aantal te beperkt representatief voor de doelgroep om hieruit een conclusie te kunnen trekken. Daarom besluiten we op dit moment om de behoefte aan de training verder te onderzoeken. Het is daarom waardevolle informatie om onze richting te bepalen.