SESAM congres 2016

SESAM staat voor Society in Europe for Simulation Applied to Medicine en is de overkoepelende organisatie in Europa met betrekking tot simulatieonderwijs. Onder simulatieonderwijs valt al het onderwijs dat uitgevoerd wordt met behulp van fantomen, lotuspatiënten en e-learning, waarbij gebruik wordt gemaakt van scenario’s.

SESAM organiseert één keer per jaar een 3 dagen durend congres voor alle gezondheidszorggroepen, waaronder de ambulancezorghulpverleners.

Van 15 tot en met 17 juni 2016 wordt dit congres georganiseerd in Lissabon.
Voor meer informatie: www.sesamlisbon2016.com

► Prehospitale bijdrage

Binnen simulatieonderwijs in de gezondheidszorg is er, naast onderwijs ten behoeve van artsen en verpleegkundigen, ook een grote belangstelling voor de prehospitale zorgverlening. SESAM wil graag ook in 2016 het 3-daagse congres, naast de traditionele professionals, aandacht geven aan de prehospitale professionals. Er is om deze reden een behoefte aan presentaties over verrichtte onderzoeken of toekomstige projecten, ronde tafel discussies, posterpresentaties en workshops over simulatieonderwijs in de prehospitale zorgverlening.

► Initiatief Academie voor Ambulancezorg

Wij willen graag, net als voorgaande jaren, een stimulans geven met betrekking tot het op de kaart zetten van de Nederlandse prehospitale zorgverlening en het simulatieonderwijs daarin binnen Europa. De Academie stelt daarom wederom 3 maal 2 plaatsen ter beschikking voor het congres te Lissabon in 2016. Wij vragen ambulanceprofessionals die iets kunnen bieden voor het congres zich aan te melden uiterlijk 15 februari 2016.

► Deelname

Wij vragen ambulanceprofessionals, uiterlijk 15 februari 2016, een abstract naar keuze in te dienen betreffende simulatieonderwijs. Dit mag in het Nederlands. Vaak wordt zo’n onderzoek of project verricht door meerdere personen. De 3 beste abstracts worden gehonoreerd met een deelname voor 2 deelnemers aan het congres inclusief de overnachtings- en reiskosten. Eind februari/begin maart 2016 hoor je of jullie geselecteerd zijn.
Na deze selectie wordt aan je gevraagd om je abstract te vertalen naar het Engels en deze dan in te dienen bij het Scientific Committee van SESAM. Daarna krijg je van deze organisatie te horen of je het idee, de workshop of de presentatie mag presenteren op het SESAM-congres in Lissabon.

► Wil je mee doen?
Als je wilt mee doen aan deze prijsvraag, neem dan contact op met je ROC. Hij/zij heeft een deelnameformulier die je per mail, uiterlijk 15 februari 2016, kunt indienen bij ons.

LEIDERSCHAP IN AMBULANCEZORG symposium, vakbeurs en challenge

V&VN Ambulancezorg laat weten dat je je vanaf nu kunt inschrijven voor het evenement ‘LEIDERSCHAP IN AMBULANCEZORG’ op 6 en 7 april 2016. Dit evenement (symposium, vakbeurs en challenge) wordt georganiseerd door en voor professionals in de ambulancezorg.

Blok je agenda en volg inspirerende workshops, bezoek de vakbeurs en kom kijken naar de Ambulance Challenge!

Bekijk hier de trailer van het evenement.

Realistische cursus ‘Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)’

Vorige week werd een cursus ‘Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)’ gegeven in het trainingscentrum van Defensie te Vught. Met een gemiddeld cijfer 8,5 is deze cursus enthousiast ontvangen door de cursisten.

Lees hier meer informatie over deze cursus. In 2016 worden nog meer van deze waardevolle cursussen georganiseerd. Meld je snel aan via je ROC!

Oefenen tijdens cursus 'Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)'

Oefenen tijdens cursus ‘Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)’

 

Geslaagde(n) opleiding voor meldkamercentralisten op Curaçao

Enkele docenten van de Academie voor Ambulancezorg hebben een groep meldkamercentralisten op Curaçao opgeleid. Afgelopen zaterdag, 29 augustus, ontving deze groep hun diploma. Bij deze diploma-uitreiking was ook Minister van Gezondheidszorg van Curaçao, Bernhard Whiteman, aanwezig.

Meer informatie over de initiële opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg van de Academie voor Ambulancezorg tref je hier aan.

 

meldkamercentralisten curaçao

Aanbod post-initiële scholing Academie voor Ambulancezorg 2016

Dit jaar bieden wij het scholingsaanbod niet, zoals jullie tot nu toe van ons gewend waren, aan via een separate brochure. Alle scholingen die wij aanbieden staan vanaf nu gepresenteerd op onze website. Wij streven ernaar om de informatie voor de scholingen zo up-to-date mogelijk te houden. Bekijk regelmatig onze website om op de hoogte te blijven!

Zoals eerder al gemeld kun je je alleen aanmelden voor een scholing bij ons via je regionale opleidingscoördinator (ROC)!

Vakbeurs, Symposium en Ambulance Challenge 6 en 7 april 2016

Op de eerste dag van het evenement, 6 april, is er een symposium voor alle zorgprofessionals gepland dat geopend wordt door André Kuipers als keynote speaker.

Al jarenlang is de Ambulance Vakbeurs een begrip, dit succesvolle evenement wordt op 6 en 7 april voortgezet op het bouw en infra park te Harderwijk.

De deelnemende teams aan de Ambulance Challenge krijgen op 6 april ’s avonds een briefing, daarna overnachten zij in een nabij gelegen hotel. De Ambulance Challenge daagt de teams uit op diverse onderdelen en vraagt om samenwerking. Het zou erg leuk zijn als alle RAV-en vertegenwoordigd worden tijdens de Ambulance Challenge.

Het tweedaagse evenement wordt op 7 april feestelijk afgesloten in het kader van de campagne ‘De mensen van de ambulance’. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst worden ook de beoordelingen van de Ambulance Challenge bekend gemaakt.

Per RAV kan 1 team meedoen aan de Ambulance Challenge op 7 april 2016. Een team bestaat uit 1 ambulanceverpleegkundige, 1 ambulancechauffeur, 1 meldkamercentralist ambulancezorg, 2 zorgambulancebegeleiders (of indien niet aanwezig binnen je RAV nog 1 ach en 1 avp) en 1 beoordelaar.

In verband met de organisatie is het van belang dat wij vóór 15 september aanstaande de aanmeldingen van de teams binnen hebben. Je kunt je team inschrijven via je ROC. 

We kijken uit naar een interessant evenement met kennisuitwisseling voor alle zorgprofessionals!

De flyer van het evenement: Leiderschap in Ambulancezorg flyer

 

 

Jaaroverzicht AvA 2014

De voorzitter van het bestuur van de Academie geeft in zijn voorwoord terecht aan dat we blij zijn met de goede samenwerking in de sector en het vertrouwen dat de sector ambulancezorg in de Academie stelt. De samenwerking zetten we uiteraard graag voort, suggesties daarvoor zijn altijd welkom!

Bekijk hier het volledige document: AvA – Jaaroverzicht 2014 – mail