10 mei 2023

Jaarbericht 2022

In dit jaarbericht lees je meer over de totstandkoming van de op EPA’s (Entrustable Professional Activities) gebaseerde leertrajecten die de Academie in samenwerking met de Regionale Ambulancevoorzieningen in 2022 hebben vormgegeven. Daarnaast lees je meer over ontwikkelingen die zowel binnen als buiten de organisatie hebben plaatsgevonden. Tot slot geven we inzicht in de resultaten van de Academie voor Ambulancezorg.

Bekijk hier het jaarbericht 2022