26 januari 2022

Post-initieel onderwijs en het Landelijk Assessment Ambulancezorg gaan weer van start

Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari wordt het post-initieel onderwijs en het Landelijk Assessment Ambulancezorg weer gestart per 31 januari.

De versoepelingen in de horeca betekenen dat de course diners bij tweedaagse scholingen weer gefaciliteerd kunnen worden. Daarnaast zijn praktijkbegeleiders weer welkom bij tussen- en eindassessments.

Met de versoepelingen houden we ook rekening met mogelijk extra besmettingen. Hierbij doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Scholingen gaan uitsluitend door bij voldoende inschrijvingen, beschikbare docenten en in overeenstemming met betrokken opdrachtgevers.

Gezondheidscheck en quarantaineregels

  • Doe voorafgaand aan een les of training altijd de gezondheidscheck en blijf thuis bij klachten.
  • De quarantaineregels blijven gelijk. Nog steeds geldt dat quarantaine niet hoeft als je minimaal een week daarvoor een boosterprik hebt gehad of recent bent hersteld van een coronabesmetting.

Binnen de Academie blijven de volgende maatregelen van kracht

  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs. De mondkapjes worden verstrekt bij de ingang.
  • Houd 1,5 meter afstand en volg de looproutes.
  • De gezondheidscheck bij aanvang van de lessen.
  • Hou je aan de algemene maatregelen: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD. Deze regels gelden óók na vaccinatie.
  • Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
  • Blijf thuis bij een coronabesmetting in je huishouden, tenzij je een boosterprik hebt gehad of zelf minder dan 8 weken daarvoor een coronabesmetting hebt doorgemaakt.
  • Het faciliteren in zelftesten t.b.v. docenten.

Contact

Heb je nog vragen n.a.v. dit nieuwsbericht, stuur dan een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl