15 januari 2022

Beleid onderwijs naar aanleiding van persconferentie vrijdag 14 januari

In reactie op de persconferentie gisteravond vanuit ons nieuwe kabinet, heeft de Academie voor Ambulancezorg op preventieve grondslag besloten de komende 2 weken het post-initiële onderwijs en het Landelijk Assessment Ambulancezorg nog niet op te starten.

We blijven ons concentreren op de continuïteit van het initiële onderwijs, om de niet onwaarschijnlijke COVID-impact optimaal te kunnen ondervangen; zowel qua uitvoering van het onderwijs, als verhoedend ten opzichte van de studenten onderling.

In principe zullen daarna, vanaf maandag 31 januari, het post-initiële onderwijs en de Landelijke Assessments weer worden verzorgd, tenzij er van overheidswege voor die tijd nieuwe aanscherpende voorzorgsmaatregelen worden afgekondigd.

(Basis)maatregelen

De komende 2 weken blijven binnen de Academie de volgende maatregelen nog van kracht:

 • de 1,5 meter onderlinge afstandsmarge buiten het scenario-onderwijs
 • het volgen van de looproutes
 • de gezondheidscheck bij aanvang van de lessen
 • de algemene maatregelen (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elle-boog, bij klachten thuisblijven en testen; ook na vaccinatie)
 • bij een coronabesmetting in het gezin blijf je thuis
  • je hoeft niet in quarantaine als je korter dan 8 weken geleden corona hebt gehad of als je minimaal 1 week geleden een boosterprik hebt gehad
  • doe de Quarantainecheck als je twijfelt
 • het faciliteren in zelftesten t.b.v. docenten
 • het rijvaardigheidsonderwijs wordt uitgevoerd met draagplicht van een FFP-2 mond/neusmasker
 • het dragen van een medisch mond/neusmasker bij verplaatsingen door het gebouw en bij scenario-onderwijs
 • leslokalen worden 2 keer per dag geventileerd
 • per leslokaal geldt een maximaal aantal personen (studenten en docent(en))

Communicatie

Heb je nog vragen n.a.v. dit nieuwsbericht, stuur dan een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl