5 januari 2022

Maatregelen onderwijs verlengd tot 15 januari

Hoewel de lagere- en middelbare scholen weer open gaan, zijn er veel onzekerheden ten aanzien van de Omikronvariant. Het kabinet vindt de risico’s van een heropening van het mbo- en het hoger onderwijs nog te groot.

De Academie voor Ambulancezorg volgt het overheidsbeleid. Dit betekent dat het initiële onderwijs doorgaat en helaas alle bij- en nascholingen en landelijke assessments tot 15 januari worden geannuleerd. Op 14 januari beslist het kabinet of de huidige coronamaatregelen worden verlengd of versoepeld. Op basis hiervan zal het huidige beleid binnen de Academie opnieuw in ogenschouw worden genomen.

We hadden het graag anders gezien, maar ons aller gezondheid en veiligheid blijft voorop staan.

Contact
Voor al uw vragen kunt u terecht bij ons terecht, per email (info@academievoorambulancezorg.nl) of telefoon: 0341 – 467560.