16 december 2021

Coronamaatregelen verlengd tot 15 januari 2022

Het kabinet heeft het bestaande coronapakket op een enkele aanscherping na verlengd tot 15 januari. Dit heeft geen consequenties voor het beleid van de Academie voor Ambulancezorg. Ons onderwijs gaat door met ongewijzigde maatregelen.

De basismaatregelen blijven gehandhaafd tot in het nieuwe jaar. We zullen toezien op de naleving.

Basismaatregelen Academie voor Ambulancezorg

  1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs. Bij verplaatsingen door het gebouw en scenario-onderwijs kan volstaan worden met een niet medisch mond-neusmasker. In geval van het rijvaardigheidsonderwijs is een FFP-2 mond-neusmasker verplicht.
  2. Houd 1,5 meter afstand en volg de verplichte looproutes.
  3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elle boog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
  4. Docenten, instructeurs en assessoren wordt gevraagd zichzelf regelmatig te testen. Op de Academie zijn zelftesten beschikbaar.
  5. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
  6. Bij een coronabesmetting in het gezin blijft u thuis en handelt u conform de GGD-richtlijnen.

Meer informatie en contact

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de programmaleiding (programmaleiding@academievoorambulancezorg.nl) of telefoon: 0341-467560.