28 november 2021

Onderwijs op de Academie gaat door

Het kabinet heeft besloten tot nog strengere maatregelen die gelden tot in ieder geval zaterdag 18 december. Dit om het almaar groeiende aantal coronabesmettingen terug te dringen. Het onderwijs blijft hierbij open. Ook de scholingen op de Academie voor Ambulancezorg blijven voortgang vinden, máár wel met extra, aangescherpte maatregelen.

Wat gaan we (weer) invoeren?

Naast de al geldende maatregelen geldt dat:

  • We de looproutes weer verplicht stellen.
  • Diners als onderdeel van een opleiding of training worden geannuleerd.
  • Bij de rijvaardigheidslessen de FFP2-maskers weer worden ingevoerd.

Actuele basismaatregelen

De al geldende maatregelen binnen de Academie die gehandhaafd blijven, zijn:

  1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs.
  2. Houd 1,5 meter afstand en volg de looproutes.
  3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
  4. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
  5. Bij een coronabesmetting in het gezin blijf je thuis.


Communicatie

Alle studenten en cursisten worden op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Houd onze website goed in de gaten; Indien er sprake is van wijzigingen in genoemde maatregelen, dan vind je hier meer informatie hierover.

Vragen? Stuur een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl, of bel ons via telefoonnummer 0341 – 467 560.