14 november 2021

Onderwijs gaat door met aangescherpte maatregelen!

Met ingang van zaterdag 13 november om 18.00 uur gelden nieuwe, strengere coronamaatregelen. Het kabinet nam dit besluit op 12 november om de sterke stijging van de coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Bij deze nieuwe maatregelen wordt het onderwijs deels ontzien. De onderwijsactiviteiten van de Academie voor Ambulancezorg gaan door met inachtneming van strengere maatregelen.

De Academie voor Ambulancezorg volgt ook dit keer uiteraard het beleid vanuit de overheid. Onze basismaatregelen blijven gehandhaafd, aangevuld met de aangescherpte maatregel dat mensen met een besmetting in het gezin in thuisquarantaine gaan. Dat geldt voor de medewerkers van de Academie, maar dat vragen we ook van studenten, cursisten en kandidaten. Met deze coronamaatregelen voldoen we aan het aangescherpte beleid van het kabinet. 

Basismaatregelen

Voor de Academie gelden op dit moment de volgende basismaatregelen:

  1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs.
  2. Houd 1,5 meter afstand.
  3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
  4. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd.
  5. Bij een coronabesmetting in het gezin blijft u thuis.

Communicatie

Alle studenten en cursisten worden (persoonlijk, via de ROC en/of de ELO) op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Houd onze website goed in de gaten; Indien er sprake is van wijzigingen in genoemde maatregelen, dan vind je hier meer informatie hierover.

Vragen? Stuur een email naar info@academievoorambulancezorg.nl, of bel ons via telefoonnummer 0341 – 467 560.