21 oktober 2021

Nieuw: Ambulancezorgconsult

Eén van de lastigste beslissingen voor ambulanceprofessionals is toch wel de keuze of je een patiënt thuis laat, laat vervoeren of zelf vervoert. Deze beslissing geldt zowel voor verpleegkundig meldkamer centralisten als voor ambulanceverpleegkundigen, bachelor medische hulpverleners en ambulancechauffeurs. De training ‘Ambulancezorgconsult’ is ontwikkeld om ambulanceprofessionals meer handvatten te geven bij het maken van een weloverwogen, professionele keuze op zowel op medisch, juridisch als sociaal vlak.

Als een verpleegkundig meldkamer centralist besluit geen ambulance te sturen, is het noodzakelijk om een patiënt een zorgadvies te geven. Als een ambulanceverpleegkundige, bachelor medisch hulpverlener en ambulancechauffeur besluiten om een patiënt niet te vervoeren, is er sprake van een mobiel zorgconsult. Een zorgadvies of een mobiel zorgconsult brengt andere vaardigheden, overwegingen en handelingen met zich mee dan (spoed)vervoer. De tweedaagse training ‘Ambulancezorgconsult’ richt zich specifiek op dit onderwerp. Op medisch vlak komt het klinisch redeneren, het SPART-model, verschillende ziektebeelden en de overdracht aan bod Op juridisch vlak komen  wet- en regelgeving aan de orde. Op sociaal vlak wordt stil gestaan bij de menselijke factoren die van invloed zijn op de besluitvorming.

Leren van elkaar

Wat deze tweedaagse zo leuk maakt is dat de cursisten, zowel vanuit de meldkamer als vanuit de rijdienst, met elkaar samen leren, oefenen en werken. Het uitwisselen van ervaringen met collega’s en een kijkje in de keuken is ontzettend belangrijk om de samenwerking en overdracht te verbeteren. Er valt immers veel van elkaar te leren.

Pilot

Vorige week hebben we met trots de pilot gedraaid van deze nieuwe training. Deze hebben wij aangeboden aan geïnteresseerden uit de ambulancezorg. Alle feedback en ideeën van deze pilot nemen we mee om de training waar nodig verder aan te scherpen en aan te passen op de behoeften van de deelnemers.

Training volgen?

Wil jij je verdiepen in het ambulancezorgconsult? Ben je benieuwd naar deze training en hoe jij je hiervoor kunt aanmelden? Klik hier voor meer inhoudelijke informatie.