14 april 2021

Hervatten post-initieel onderwijs

In navolging op de door het kabinet geplande openstelling van het hbo- en universitair onderwijs per 26 april, is de Academie voor Ambulancezorg voornemens om de bij- en nascholingen en Landelijke Assessments Ambulancezorg (LAA) weer te hervatten en wel vanaf maandag 10 mei 2021. Deze voorgenomen doorstart is uiteraard afhankelijk van de COVID-ontwikkelingen en bijpassende effecten voor de, door de overheid uitgezette routekaart voor versoepelingen.

Herstart
Dit betekent concreet dat de bij- en nascholingen en LAA die vóór 10 mei gepland zijn, komen te vervallen en alle bij- en nascholingen en LAA die vanaf 10 mei gepland zijn hervat worden. Zoals eerder vermeld wel onder voorbehoud van de routekaart en met inachtneming van de geldende COVID-maatregelen.

Tot ziens op de Academie voor Ambulancezorg!