2 februari 2021

Voortgang initieel onderwijs

Initieel onderwijs op de Academie voor Ambulancezorg gaat door. Via Ambulancezorg Nederland (AZN) is contact gelegd met het ministerie van VWS om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om in ieder geval het initiƫle onderwijs te continueren. Het ministerie heeft aangegeven dat het initiƫle onderwijs aan de academie valt onder het noodzakelijke praktijkonderwijs in de zorg en kan daarmee doorgang hebben. Een andere uitzondering is er voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen.