2 oktober 2020

Update COVID-19-maatregelen

Gisteren kwam vanuit het kabinet het dringende advies aan scholen om mondkapjes te dragen wanneer iemand zich in een gebouw verplaatst. In navolging van het advies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn en ook de stellingname in andere vergelijkbare opleidingsinstituten, hebben we besloten om het dragen van mondkapjes voor iedereen in de gebouwen van de Academie voor Ambulancezorg tijdens verplaatsingen verplicht te stellen. Dit geldt voor alle locaties, in Harderwijk en in Bilthoven.

Deze nieuwe maatregel is toegevoegd aan de eerder opgestelde lijst van COVID-19-maatregelen. Deze lijst is onderdeel van een continu├»teitsplan die door de Academie is vastgesteld. Klik hier voor de laatste versie voor studenten en ROC’s.