21 augustus 2020

Update COVID-19-maatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen week en de geluiden over oplopende besmettingen is binnen de Academie voor Ambulancezorg het COVID-19-dossier opnieuw gelicht. We hebben een aantal besluiten genomen die van invloed zijn voor het komende najaar.
 

COVID-19-coördinator

Een aangewezen medewerker van de Academie gaat de taak van coördinator invullen. De verschillende maatregelen voor de diverse beroepsgroepen, de geldigheid ervan en de steeds fluctuerende kennis en inzichten van COVID-19, geven genoeg redenen om iemand in de organisatie aan te stellen om zich hierop te specialiseren. Met de laatste kennis en inzichten kunnen lange-termijn-protocollen worden opgesteld, maar kunnen ook korte-termijn-vraagstukken goed beantwoord worden. We zijn erg blij dat Albert deze taak op zich wil nemen.    
 

Protocollen

Onze COVID-19-coördinator is gelijk aan de slag gegaan met het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. Hierin worden protocollen opgenomen voor het geval dat we als Academie voor Ambulancezorg worden geconfronteerd met een besmetting. Zo worden scenario’s uitgedacht met mogelijke besmettingen onder studenten, docenten, maar ook op onze afdelingen. Als het zich voor doet, zijn we voorbereid op welke acties we moeten nemen.
 

Maatregelen geüpdatet

Vandaag zijn ook de eerder afgekondigde COVID-19-maatregelen bestendig gemaakt voor de opleidingsactiviteiten, die in september gaan starten. Zo gaan we meer nadruk leggen op de looproute (meer mensen in huis), zijn mondkapjes verplicht voor studenten op het moment dat zij deelnemen aan praktijkonderwijs waarbij je binnen de 1,5 meter. afstand komt, etc. Kijk voor alle aanpassingen even secuur naar de bijlage. Deze maatregelen komen ook in het gebouw te hangen.
    
 Eigen verantwoordelijkheid

We weten hoe belangrijk onze opleidingen in het najaar voor de RAV’s gaan zijn. We hebben een weergaloze inhaalslag gepland voor de maanden dat we geen initiële opleidingen hebben kunnen starten. We kunnen als Academie voor Ambulancezorg veel maatregelen treffen; de vraag is natuurlijk altijd: worden ze ook nageleefd? We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, die, werkend in een opleidingsinstituut in deze tijd, alleen maar hoger wordt. We vragen deze houding niet alleen van onze medewerkers binnen de Academie voor Ambulancezorg, maar feitelijk ook daarbuiten. Iedereen die werkzaam is voor de Academie voor Ambulancezorg en ook fysiek aanwezig is, is dringend verzocht om ook buiten werktijden alert te zijn en zich te houden aan de geldende overheidsmaatregelen. 
 
We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen bij indien nodig en mogelijk.