29 mei 2020

Herstart initieel onderwijs per juni

De versoepelingen van de COVID-19 maatregelen voor onder andere de onderwijsinstellingen, biedt ook de Academie voor Ambulancezorg de mogelijkheid om vanaf juni de scholingen in aangepaste vorm weer op te starten. De ambulancezorg stond voor COVID-19 al onder druk vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt. Dus het is van groot belang zo spoedig mogelijk de opleidingen tot ambulancechauffeur, -verpleegkundige en verpleegkundig meldkamercentralist weer op te pakken.

Maatregelen
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan een plan om op een veilige manier de herstart van de opleidingen vanaf 2 juni mogelijk te maken. Hierbij is een groot aantal maatregelen opgesteld die reeds zijn goedgekeurd door het ministerie van VWS, ter voorkoming van (verdere) verspreiding van het COVID19-virus. Deze maatregelen zijn aanvullend op de RIVM-richtlijnen. Hier kun je teruglezen welke maatregelen de Academie voor Ambulancezorg neemt.

Inlopen opgelopen achterstanden
De Academie gaat eerst de opgelopen achterstanden wegwerken vanaf de groepen van oktober 2019 tot en met de groepen die gestart zijn in maart 2020. De Academie verwacht dat medio augustus af te ronden. Vervolgens is de Academie voor Ambulancezorg twee weken, week 34 en 35, dicht om zoveel mogelijk medewerkers in de gelegenheid te stellen op vakantie te gaan. De Academie is daarom in deze periode minder goed bereikbaar. Vanaf september, week 36, starten we de ‘normale’ cyclus weer op.

Opleidingen per september
De studenten voor de septembergroepen worden samengevoegd met de studenten van de uitgestelde april-, mei-, juni- en juligroepen en worden verdeeld over 3 groepen ambulanceverpleegkundigen en 3 groepen ambulancechauffeurs. Dit aanbod geeft een flinke logistieke uitdaging. Alle regionale ambulancevoorzieningen en studenten die dit betreft, zijn of worden persoonlijk op de hoogte gesteld van de herstart en de bijbehorende planning.

Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA)
De VCMKA-opleidingen gaan ook weer van start. Gelukkig hebben deze groepen nog iets van hun originele planning behouden. Hier zijn geen vertragingen ontstaan en kunnen de opleidingen, wel aangepast met de te nemen maatregelen, weer van start gaan.

Lange tranche opleiding tot ambulance verpleegkundige (LTAVP)
In september worden alle initiële opleidingen LTAVP ook weer ingepland. De september- en decembergroep 2019 pakken het onderwijs weer verder op. De maart en juni groep 2020 worden samengevoegd met de septembergroep en gaan per september starten.

Laag- en middencomplex
In juni worden de initiële opleidingen verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg en chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg, die door COVID-19 kwamen stil te liggen, weer opgestart. Vanaf september gaan de nieuwe initiële opleidingen Laag- en Middencomplex voor chauffeurs en verpleegkundigen van start.

Bij- en nascholingen en Landelijk Assessment Ambulancezorg (LAA)
Met alle te nemen maatregelen is het een flinke uitdaging om alle initiële opleidingen te kunnen starten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de planning van het initieel onderwijs per september en krijgen we zo ook een wat beter beeld over de bij- en nascholingen. De intentie is om dit in oktober, mogelijk enkele al in september, te hervatten en geven we prioriteit aan de bij- en nascholingen waar de meeste vraag naar is bij de RAV’s.

Vragen?
Jouw Regionale Opleidingscoördinator is reeds geïnformeerd over het hervatten van de scholingen. Deze kan mogelijk jouw vragen beantwoorden. Voor overige vragen kun je terecht bij de Academie voor Ambulancezorg, 0341 467 560.