1 april 2020

Waar staan we nu

Zoals inmiddels voor iedereen duidelijk is, is de gezondheidszorg in Nederland begonnen aan een spannende tijd in de omgang met en bestrijding van het COVID-19. Voor ons allemaal is het extra spannend, aangezien de verwachting is dat er een nog groter dan maximaal beroep op iedereen gedaan zal worden.

Binnen de Academie voor Ambulancezorg is een taskforce aangesteld die met alle ROC’s overlegt. De RAV’s zijn allemaal, zij het in een variërend tempo, geconfronteerd met COVID-19-inspanningen. Dit variërende tempo zorgde voor nogal tegengestelde verzoeken aan de Academie voor Ambulancezorg, die we geprobeerd hebben zo goed mogelijk te beantwoorden. Vanwege de snelle ontwikkelingen werden die inspanningen vaak wel en soms niet gewaardeerd.

Eerste maatregel
Als eerste maatregel heeft de Academie voor Ambulancezorg de Landelijke Assessments Ambulancezorg en de bij- en nascholingen gestaakt. Wij hebben zo lang mogelijk geprobeerd, in overleg met AZN, het opschorten van de initiële opleidingen uit te stellen. Dit, vanuit het idee dat in onze sector al een tekort aan goed opgeleide ambulancezorgprofessionals bestaat en met het stoppen die tekorten alleen maar verder oplopen.

Tweede maatregel
We zijn nu in een fase beland, waarin duidelijkheid voorop moet staan. Daarom nogmaals de bevestiging dat de initiële opleidingen voor ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en verpleegkundig meldkamercentralisten door de Academie voor Ambulancezorg zijn opgeschort. Een uitzondering daarop vormen enkele groepen studenten die aan de vooravond van hun assessments stonden. Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat we geen alternatieve onderwijsvormen gaan aanbieden.
Hierdoor worden studenten niet belast met opleidingsactiviteiten en kunnen zij door hun RAV daar ingezet worden waar ze het meest nodig zijn.
Uiteraard blijven we met de ROC’s in overleg over wat we nog wel kunnen doen voor de RAV. We benadrukken dat de Academie voor Ambulancezorg open blijft en dus bereikbaar blijft voor vragen en verzoeken.

Herstart initieel onderwijs
Ondertussen anticiperen we op het moment dat we initiële opleidingen weer kunnen starten. De Academie voor Ambulancezorg zal zich zo flexibel mogelijk opstellen bij het opstarten van ‘reguliere’ trajecten en samen met het CZO gaan overleggen hoe we gemiste scholingsuren van huidige studenten kunnen inhalen. Nogmaals vermelden we dat bij het opstarten van scholingsactiviteiten het initiële onderwijs alle prioriteit krijgt boven bij- en nascholingen en Landelijke Assessments Ambulancezorg.

Onduidelijk is nog voor welke uitdagingen we komen te staan; hoe dan ook, het zijn exceptionele tijden. De Academie voor Ambulancezorg wenst iedereen de komende tijd veel sterkte en veel gezondheid toe.