19 maart 2020

De Academie gaat maatwerk bieden op gedeelte initieel onderwijs

De Rijksoverheid heeft besloten om eindexamens van het voortgezet en MBO-onderwijs door te laten gaan. Dit geldt voor zowel schriftelijke als praktijkexamens. Scholen en opleidingsinstituten wordt gevraagd maatwerk toe te passen. De Academie voor Ambulancezorg heeft besloten in dit advies mee te gaan.

Dit betekent dat wij voor enkele cruciale groepen initieel onderwijs maatwerk gaan bieden zodat deze ambulanceprofessionals op korte termijn (zelfstandig) ingezet kunnen worden.

De ROC’s van de studenten die dit betreft worden persoonlijk geïnformeerd en dit aanbod gedaan.

Zij informeren op hun beurt persoonlijk de studenten die dit betreft en brengen hen op de hoogte van de lesdagen. Ben jij niet benaderd door jouw ROC, dan is dit zeer waarschijnlijk niet op jou van toepassing. Neem bij twijfel contact op met jouw ROC. Deze is volledig geïnformeerd en kan jou uitsluitsel geven.