13 maart 2020

Opschorting bij -en nascholingen en landelijke assessments

Gisteren zijn door het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Als reactie op deze maatregelen ontvangen wij van diverse Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) signalen dat zij besluiten ambulanceprofessionals terug te trekken uit onderwijsactiviteiten bij de Academie voor Ambulancezorg. De Academie voor Ambulancezorg wil graag proactief anticiperen op het beschikbaar houden van ambulanceprofessionals voor het inzetten in de praktijk.

 De Academie voor Ambulancezorg besluit daarmee om per maandag 16 maart tot en met 31 maart alle bij- en nascholingen en landelijke assessments op te schorten. LET OP: het initiële onderwijs laten wij vooralsnog doorgaan vanwege de grote implicaties op de langere termijn.